Tervetuloa Kolmas Tie -hankkeen wiki-sivustolle!

Sivusto koostuu kaikille avoimesta osiosta, Extranet-osiosta jossa hankkeeseen osallistuvat yrittäjät ja projektihenkilöstö voivat toimia aktiivisesti ja osallistua keskusteluun, sekä projektihenkilöstön käyttöön rajatusta Intranet-osiosta.

Kolmas Tie -hankkeesta

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien alueella on käynnistynyt uudenlainen yrittäjyyden edistämishanke. Kolmas Tie -hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luovien alojen ammattilaiset, jotka ovat suunnittelemassa yrityksen perustamista, työttömiä tai työttömyysuhan alaisia ja kiinnostuneita yrityksen perustamisesta tai opintojensa loppuvaiheessa ja harkitsemassa yrityksen perustamista.

Hankkeen tavoitteena on

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus toimii hankkeen koordinaattorina. Osatoteuttajina ovat InnoOmnia/Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia yhdessä Yritys-Espoon kanssa, Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu/Yritys-Helsinki ja Vantaan Uusyrityskeskus.

Hanketta rahoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvasta valtakunnallisesta ESR-hankeohjelmasta "Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen". Osarahoittajina toimivat Helsingin ja Vantaan kaupungit, InnoOmnia sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Osa rahoituksesta koostuu kehitysohjelmaan osallistuvien henkilöiden osallistumismaksuista.

Kolmas_tie esite 2013.pdf