{align:right}
 [English |copyright:Music] / Swedish
{align}
!1-sk.jpg|width=500,height=333!
{color:#000000}Shogun Kunitoki bändin muotokuva{color}
{color:#000000}Photo: Shogun Kunitoki{color}
{color:#ffffff}.{color}

{color:#000000}Tämä artikkeli käsittelee säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tekijänoikeutta sekä esittävien taiteilijoiden ja tuottajien lähioikeutta. Lisäksi käsitellään oikeuksien luovuttamista ja hallinnoimista tekijöiden ja  sekä heidän järjestöjensä toimesta.Artikkelin sisältö on seuraava:{color}


{color:#ffffff},{color}

*[1. Sävellys|copyright:1. Sävellys]*

[1.1 Tekijänoikeuden syntyminen sävellykseen|copyright:1.1 Tekijänoikeuden syntyminen sävellykseen]

[1.2 Säveltäjän taloudelliset oikeudet|copyright:1.2 Säveltäjän taloudelliset oikeudet]

[1.3 Säveltäjän moraaliset oikeudet|copyright:1.3 Säveltäjän moraaliset oikeudet]

[1.4 Rajoitussäännökset|copyright:1.4 Rajoitussäännökset]

[copyright:1.5 Sävellyksen tekijänoikeussuojan päättyminen]

*[|copyright:2. Sanoitus]*

*[copyright:2. Sanoitus]*

[2.1 Sanoittajan taloudelliset ja moraaliset oikeudet |copyright:2.1 Sanoittajan taloudelliset ja moraaliset oikeudet] [2.2 Sanoituksen suoja-aika|copyright:2.2 Sanoituksen suoja-aika] {color:#ffffff}[copyright:3. Sovittaja]{color}

*[copyright:3. Sovittaja]* [3.1 Sovituksen suojan syntyminen |copyright:3.1 Sovituksen suojan syntyminen]


[copyright:3.2 Sovituksen taloudelliset ja moraaliset oikeudet]


[3.3 Sovituksen suoja-aika |copyright:3.3 Sovituksen suoja-aika]


[3.4 Vapaat sävellykset ja sovittaminen |copyright:3.4 Vapaat sävellykset ja sovittaminen]


\[
| display/copyright/3.+Sovittaja\] |

*[4. Esittävä taiteilija ja tuottaja |copyright:4. Esittävä taiteilija ja tuottaja]*

[4.1 Esittävä taiteilija - taloudelliset ja moraaliset oikeudet |copyright:4.1 Esittävä taiteilija - taloudelliset ja moraaliset oikeudet]


[4.2 Äänitallenteen tuottaja - taloudelliset ja moraaliset oikeudet |copyright:4.2 Äänitallenteen tuottaja - taloudelliset ja moraaliset oikeudet]


[4.3 Pakkolisenssijärjestelmä lähioikeussuojan rajoituksena |copyright:4.3 Pakkolisenssijärjestelmä lähioikeussuojan rajoituksena]


[4.4 Lähioikeussuojan päättyminen |copyright:4.4 Lähioikeussuojan päättyminen]


*[5. Tekijänoikeuden luovuttaminen |copyright:5. Tekijänoikeuden luovuttaminen]*

[5.1 Kustannussopimus |copyright:5.1 Kustannussopimus]


*[6. Lähioikeuksien luovuttaminen |copyright:6. Lähioikeuksien luovuttaminen]*

[6.1 Levytyssopimus |copyright:6.1  Levytyssopimus]


*[7. Musiikin tekijöiden järjestö |copyright:7. Musiikin tekijöiden järjestö]*

[7.1 Järjestön toiminta |copyright:7.1 Järjestön toiminta]


[7.2 Asiakassopimus |copyright:7.2 Asiakassopimus]


[7.3 Milloin tarvitaan lupa Teostolta?|copyright:7.3 Milloin tarvitaan lupa Teostolta?]


*[8. Musiikin esittäjien ja tuottajien järjestö |copyright:8. Musiikin esittäjien ja tuottajien järjestö]*

[8.1 Asiakassopimus |copyright:8.1 Asiakassopimus]


[8.2 Korvaukset esittäville taiteilijoille ja tuottajille |copyright:8.2 Korvaukset esittäville taiteilijoille ja tuottajille]


*[9. FAQ - MUSIIKKI |copyright:9. FAQ - MUSIIKKI]*

{column:width=25%}