Lisäosien ja toimintojen saaminen Aalto Wikiin

Aalto IT rohkaisee Aalto Wikin käyttäjiä keksimään uusia tapoja käyttää wikiä ja löytämään uusia lisäosia (plugin) jotka auttavat heitä wikin käytössä. Uusia lisäosia voi etsiä Atlassianin Kaupasta.

Kaikkien uusien lisäosien täytyy käydä läpi allaoleva arviointi prosessi ennenkuin ne voidaan liittää Aalto Wikiin. Tällä yritetään parantaa palvelun käytettävyyttä ja jatkuvuutta. 

Voit pyytää lisäosia ja toimintoja tämän sivun kommenteissa!

 

1) Käyttö 

Kuka / ketkä tulevat käyttämään uutta toiminnallisuutta, onko käyttäjäryhmä hyvin spesifinen vai laaja? Hyviä lisäosia on paljon mutta kaikkien liittäminen palveluun johtaisi lisäosien ylläpidon liialliseen monimutkaistumiseen sekä mahdollisiin yhteensopivuusongelmiin ja lopulta huonontaisi palvelun käytettävyyttä. Laaja käyttäjäryhmä takaa yleensä sen että toiminnallisuudella voidaan kattaa laajemmat tarpeet. 

2) Maksaako se? 

Confluenceen on olemassa niin maksullisia kuin ilmaisiakin lisäosia. Maksullisten pluginien kanssa joudumme miettimään miten kustannukset katetaan. Toisaalta maksuulliset lisäosat ovat usein hyvin kehittettyjä ja ylläpidettyjä.

Ilmaiset lisäosat voivat olla todella hyviä. Jotku niistä on kehitetty yhteinen toiminnallisuus mielessä ja halusta tehdä hyvä tuote. Toisaalta on myös lisäosia jotka ovat vain yhden kehittäjän kokeiluja, tai suuremman kehittäjäryhmän kehitysversioita lisäosasta. Tämä tarkoittaa että seuraavassa Confluencen ydinpäivityksessä saatamme törmätä tilanteeseen jossa emme saakkaan ilmaista lisäosaa uuteen versioon koska se ei ole yhteensopiva, tai että uusi versio lisäosasta onkin maksullinen.

3) Testaaminen

Jokainen uusi lisäosa joutuu testattavaksi niin voimme olla varmoja sen sopivuudesta tuotantoympäristöön. Riipuen tilanteesta testaamisessa voi mennä muutamasta päivästä useaan viikkoon. Mikäli lisäosa ei läpäise testaamista sitä ei voida liittää tuotantopalveluun. 

4) Elinkaari

Elinkaari tarkoittaa : kuinka kauan voimme jatkaa lisäosan käyttämistä. Confluencen ydin päivittyy tasaisin väliajoin, joten myös lisäosien pitää päivittyä jotta ne voivat toimia yhteensopivasti uuden ytimen kanssa. Ennenkuin mitään lisosaa voidaan liittää Aalto Wikiin sen todennäköinen elinkaari pitää arvioida. Seuraavassa muutama asia joita otamme huomioon arvioidessamme elinkaarta : 

  • Onko lisäosasta versioita aiemmille Confluencen versioille
  • Kuinka usein lisäosaa päivitetään / korjataan
  • Kehittääkö lisäosaa yksittäinen kehittäjä, ryhmä vai yritys.
  • Maksaako lisäosa?
   • Maksullisten lisäosien kehittäjillä on usein hyvä motivaatio päivittää lisäosat ajoissa
  • Lisäosan dokumentaatio

Jokaisen lisäosan kanssa joudumme arvioimaan tilannetta jossa lisäosaa ei voitaisikkaan päivittää uuden Confluence version kanssa yhteensopivaksi. Tämä tarkoittaisi että, pahimmillaan, lisäosalla tehdystä sisällöstä tulisi käyttämätöntä uudessa versiossa. Silti Aalto IT ei voi taata lisäosien jatkuvuutta ja niiden päivitystahtia kriittisten tietoturvapäivitysten tai Confluencen ytimen muuttuessa. 

Tässä esiteltynä muutamia lisäosia. Suosittelmme kokeimaan niitä esim. henkilökohtaisessa työtilassa.
Add-onWhat does it do?Documentation

CustomWare Composition Plugin

Monia makroja sivusisällön ulkoasun muokkaamiseen.
Esimerkiksi Cloak makro jossa voit piilottaa osan sivun sisällöstä ja käyttää linkkiä sen esittämiseen ja Deck -makro joka luo "tabit" jonka avulla voit jaoitella tietoa.
http://wiki.customware.net/repository/display/COMP/Composition+Plugin

Custom Space User Management Plugin

Antaa tilan ylläpitäjälle mahdollisuuden luoda wiki tilaan liitettyjä ryhmiä ja muokata näiden käyttöoikeuksia.

https://github.com/sillycat/confluence-space-user-management

CustomWare Scaffolding

Scaffolding -makro antaa mahdollisuuden luoda pysyviin taulukoihin perustuvia sivuja ja sivupohjia sekä muokattavia lomakkeita. Katso lisää viereisestä videosta.

http://wiki.customware.net/repository/display/SCAF/Scaffolding+Plugin

CustomWare Reporting

Mahdollistaa raportoinnin wikin sisällöstä sekä eritoten hyödyllinen yhdessä Scaffolding makron kanssa. Katso lisää viereisestä videosta.

http://wiki.customware.net/repository/display/REPORT/Reporting+Plugin

Google Calendar Plugin

Luo upotetun näkymän Google kalenteriinhttp://wiki.customware.net/repository/display/AtlassianPlugins/Google+Calendar+Plugin
Gliffy

Luo kaavioita ja miellekuvakarttoja yms. verkkopohjaisessa, wikiin upotetussa editorissa.

LatexEsitä matemaattisia kaavioita wikin kautta.

Latex lisäosa sisältää kaksi makroa, rivin sisäisen makron ja block makron. Rivin sisäinen makro esittää riviin kirjoitetun, latex erottimilla erotetun sisällön kaaviona kuten $<maths>$. Block

https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.atlassian.latex.confluence.macro-latex

 

Deck Of Cards (Composition plugin) example: