IT-PALVELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2008

 

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
TEKNILLINEN KORKEAKOULU

ESITYSLISTA

Aika

tiistai 21.10.2008 klo 14.00 - 16.00

Paikka

HSE, KUMERA-sali, Chydenia H-535, 5. krs

Puheenjohtaja

professori Matti Rossi

Jäsenet

lehtori Antti Huittinen
lehtori Raija Jokinen
järjestelmäasiantuntija Mika Laaksonen
tekniikan ylioppilas Juuso Laatikainen
lehtori Joona Manner
ylikirjastonhoitaja Ari Muhonen
atk-ylläpitäjä Jani Myyry
professori Marko Nieminen
tietoliikennesuunnittelija Hannu-Pekka Poikonen
professori Jari Puttonen
erikoissuunnittelija Lauri Saarinen
toimistopäällikkö Margareta Soismaa
kauppatieteen ylioppilas Pasi Väänänen
opiskelija jäsen N.N. (TaiK) nimetään myöhemmin
johtaja Juhani Markula (pysyvä asiantuntija)
kehityspäällikkö Christa Winqvist (pysyvä asiantuntija)

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Asialistan hyväksyminen
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (wikissä)
5. It-palvelukeskuksen tilannekatsaus (Markula, Winqvist)

    - työn järjestelyiden eteneminen
    - tulosneuvottelut
    - tekniikka

6. Muut asiat
7. Seuraava kokous
8. Kokouksen päättäminen