[Suomeksi] [in English]

Studerande vid Aalto-universitetet loggar in i Sisu med sitt Aalto-användarkonto. Du kan logga in i Sisu på adressen https://sis-aalto.funidata.fi/student/login.

Under läsåret 2020–2021 använder studerande Sisu för att skapa sina individuella studieplaner (ISP). Anmälan till kurser och tentamina sker tills vidare i WebOodi, inte i Sisu. Utbildningsprogrammens examensstrukturer och andra anvisningar om studierna hittar du i Into.

Alla studerande vid Aalto kan använda Sisu för att


Om du har frågor om hur du skapar en studieplan eller om något annat som gäller dina studier, kontakta servicestället för ditt utbildningsprogram.