[in English] [på svenska]


Sisun hyväksilukutoiminnallisuus otetaan käyttöön 15.6.2021. 

Hyväksilukuhakemus Nintexissä on sulkeutunut 14.6.2021. 


Kesä 2021

Jos olet valmistumassa kesällä 2021, älä hae hyväksilukuja SisussaJätä 14.6.2021 saakka hakemus Nintexissä ja 15.6.2021 alkaen ota yhteyttä oman ohjelmasi opiskelijapalveluihin. 

Jos olet valmistumassa elokuussa 2021 tai myöhemmin, hae hyväksilukuja alla olevan ohjeen mukaan 9.8.2021 alkaen. 

Ethän tee tuplahakemuksia hyväksiluvusta! Jos olet tehnyt hakemuksen jo Nintexissä, älä tee uutta hakemusta Sisussa. 

Miten hyväksilukua haetaan?  

Ennen hyväksilukujen hakemista Sisussa, tutustu ohjeisiin: Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet. Hyväksilukua voi hakea kolmessa eri tapauksessa.

Korvaavuus

Sisällyttäminen

Henkilökohtainen suoritus 

Lisäksi voit suunnitella muualla suoritettavia opintoja eli tehdä opintoluonnoksen HOPSissa

Hyväksilukuhakemuksen voit tehdä vain voimassa olevan opintosuunnitelman kautta eli hyväksiluku kohdistuu aina tiettyyn tutkintoon. Jos siis et ole ilmoittautunut lukukaudelle, et voi lähettää hyväksilukuhakemusta käsiteltäväksi. 

Opintojakson korvaavuuden hakeminen

Korvaavuuden hakeminen aloitetaan opintojaksoesitteestä välilehdeltä Korvaavuudet kohdasta Hyväksiluku

Kurssiesitteelle siirtyminen

'Siirry hakemukseen' -painikkeen sijainti Hyväksiluku-osiossa


Lisää korvaavuuden tiedot, anna kysytyt tiedot.

 Korvaavuushakemus

'Lisättävä opinto tai osaaminen'-ikkuna

Voit lisätä hakemukseen joko opintojaksoja tai muuta osaamista tai molempia. Lisää yhdelle hakemukselle kaikki opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet opintojakson korvaavuutta. 


Korvaavuushakemuksessa vaadittavat tiedot

Valitse lisäksi, haluatko päätöksen tiedoksesi vain Sisussa vai myös postitse.

Tiedotuslupa-ikkuna

Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi (katso kuva alla).

Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, ettei peruttua hakemusta voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi. 


Korvaavuushakemuksen 'Hakemuksen tiedot' -sivu


Sisällytyksen hakeminen 

Sisällyttämistä haetaan ja se hyväksytään tiettyyn opiskeluoikeuteen ja kokonaisuuteen tutkinnossa eikä sitä voi siirtää automaattisesti toiseen koulutukseen tai kohtaan tutkinnossa eli HOPSissa.

Sisällyttäminen voidaan tehdä kahdella tavalla:

Ilman opintoluonnosta hakemus aloitetaan opintosuunnitelmasta kolmen pisteen takaa toiminnosta Hae osaamisen sisällyttämistä.

'Hae osaamisen sisällyttämistä' -toiminnon sijainti

Suunniteltu sijoituspaikka -toiminnon sijainti sisällyttämishakemuksessa


Sisällyttämishakemuksen 'Hakemuksen tiedot' -sivu


Henkilökohtaisen suorituksen hakeminen 

Muualla hankittua osaamista voi opinnollistaa osaksi tutkintoa henkilökohtaisena suorituksena. Henkilökohtaisesta suorituksesta sovit ensin omassa ohjelmassasi opettajan tai ohjaajan kanssa. Oppimispalvelut auttaa sopivan henkilön löytämisessä tarvittaessa.

Voit tehdä hakemuksen henkilökohtaisesta suorituksesta vain sellaiseen koulutukseen, johon sinulla on opiskeluoikeus. Henkilökohtainen suoritus haetaan ja hyväksytään tiettyyn opiskeluoikeuteen ja tiettyyn kokonaisuuteen tutkinnossa eikä sitä voi siirtää automaattisesti toiseen koulutukseen eikä toiseen kohtaan tutkinnossa eli HOPSilla.

Kun olet sopinut suorituksesta, voit tehdä opintoluonnoksen opintosuunnitelmaasi. Kun olet suorittanut sovitut osiot, hae opintoluonnoksen kautta henkilökohtaista suoritusta. Opettaja toimittaa suoritusilmoituksen oppimispalveluihin, jossa hakemuksesi käsitellään.

Henkilökohtaista suoritusta voit hakea kahdella tavalla:

Ilman opintoluonnosta hakemus aloitetaan opintosuunnitelmasta kolmen pisteen takaa toiminnosta Hae henkilökohtaista suoritusta.

'Hae henkilökohtaista suoritusta' -toiminnon sijainti

Suunniteltu sijoituspaikka -toiminnon sijainti henkilökohtaisen suorituksen hakemuksessa

Valitse mihin kohtaan tutkintorakennetta olet sopinut opinnon/osaamisen sijoitettavaksi. 

Lisää yhdelle hakemukselle kaikki opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhtä suoritusmerkintää. 

Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi.

Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, että peruttua hakemusta ei voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi.


Opintoluonnos, eli muualla suoritettavien opintojen tai hankittavan osaamisen suunnittelu

Jos suunnittelet tekeväsi opintoja tai sisällyttäväsi tutkintoosi osaamista, joita ei löydy Sisusta, voit lisätä nämä HOPSille opintoluonnoksina. Opintoluonnosta voit käyttää esimerkiksi

Opintoluonnoksen kautta voit hakea sisällyttämistä tai henkilökohtaista suoritusta.

Opintoluonnoksen luominen HOPSille

Opintoluonnos tehdään valitsemalla opintosuunnitelmasta kokonaisuus, johon opintoluonnos halutaan lisätä. Opintoluonnos voidaan lisätä joko opintokokonaisuuden tai väliotsikon alle. Jos olet epävarma, mihin kohtaan sinun kannattaa tehdä opintoluonnos, ole yhteydessä oman ohjelmasi opiskelijapalveluihin.

Lisää opintoluonnos -painikkeen sijainti valinta-avustimessa


Opintoluonnoksen tiedot:  

Opintoluonnoksessa vaadittavat tiedot


Opintoluonnos opintosuunnitelmassa

Opintoluonnos osana opintokokonaisuutta

Sisällytyksen tai henkilökohtaisen suorituksen hakeminen opintoluonnokselta

Kun olet tehnyt opintoluonnoksessa suunnitellun opinnon tai hankkinut osaamisen, voit hakea luonnoksen perusteella sisällytystä tai henkilökohtaista suoritusta.

Klikkaa auki Opintoluonnos ja siirry Ehdota suoritusta -painikkeesta hakemaan sisällytystä tai henkilökohtaista suoritusta.

Opintoluonnos-ikkunaKorvaavan suorituksen hakemus


Täytä osaamisen nimi ja muut kysytyt tiedot. 

Lisää yhdelle hakemukselle kaikki opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhtä suoritusmerkintää.

Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi. 

Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, että peruttua hakemusta ei voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi.

Samojen opintojen käyttäminen useammassa Aalto-yliopiston tutkinnossa

Samojen opintojen hyödyntäminen kahdessa eri Aalto-yliopiston tutkinnossa edellyttää hyväksilukua. Hyväksilukumenettelyä käytetään tilanteissa, jossa olet 

Liitteiden lisääminen hyväksilukuhakemuksiin

Kaikkiin hyväksilukemisen hakemustyyppeihin (korvaavuus, sisällyttäminen, henkilökohtainen suoritus) voi lisätä liitteitä. Sisuun lisätyille liitteille tehdään tietoturvatarkistus eikä hakemukseen voi lisätä sellaisia liitteitä, jotka eivät läpäise tarkastusta.

Sallittuja tiedostomuotoja ovat pdf, .txt, .doc.docx, .png, .jpeg, ja .jpg. Yhden tiedoston maksimikoko on 10 Mb. Yhteen hakemukseen saa lisätä maksimissaan 20 tiedostoa; jos tarve on useammalle tiedostolle, voi tiedostot yhdistää ennen niiden lataamista Sisuun.

Liitteet lisätään hakemuksen toisessa vaiheessa (valitse tiedosto/pudota tiedostot tähän). 

Liiteikkuna

Anna liitteille selkeä sanallinen selite, esim. "opintosuoritusote" tai "opintojaksokuvaukset", maksimimerkkimäärä on 1024 merkkiä.

Liitteeltä vaadittavat tiedot

Liitteitä voit poistaa ennen siirtymistä hakemuksen lähettämiseen, jossa näet hakemuksen sisällön. Tässän näkymässä ei liitteitä voi muokata tai poistaa. Voit palata takaisin päin, jos huomaat tiedoissa tai liitteissä korjattavaa.

HUOM. Myöskään hakemuksen lähettämisen jälkeen et voi poistaa liitteitä, jotta et vahingossa poista päätökseen vaikuttavia asiakirjoja. Tarvittaessa voit pyytää korkeakoulun opiskelijapalveluita poistamaan liitteen ennen hakemuksen käsittelyä.

Päätös 

Saat päätöksestä viestin Sisussa ja jos olet valinnut haluavasi päätöksen postitse, myös kotiisi. Kun hyväksilukuhakemus hyväksytään, opintosuoritus kirjautuu suoraan omiin suorituksiisi. 

Kuvan tapauksessa sisällytetty opintosuoritus: suorituksen tila on sisällytetty, suorituspäivämäärä on alkuperäinen suorituspäivä ja erikseen aukeavissa lisätiedoissa näkyy alkuperäisen suorituksen tiedot.  

Viesti-ikonin sijainti yläpalkissa

Näkymä sisällytetystä suorituksesta opiskelijan suorituksissa

Korvaavuus

Korvattavaksi haettu opintojakso kirjautuu suoritetuksi ja näet opintojakson esitteeltä tiedot korvaavuudesta ja päätöksestä

Näkymä suoritetusta kurssista   

Korvaavuudet-välilehti opintojaksoesitteessä


Sisällyttäminen ja henkilökohtainen suoritus 

Jos sisällyttämistä ja henkilökohtaista suoritusta on haettu opintoluonnoksen kautta, kirjautuu suoritus ao. kohtaan HOPSissa. 

Suoritettu kurssi osana opintokokonaisuutta

Jos sisällyttämistä tai henkilökohtaista suoritusta on haettu ilman opintoluonnosta, opiskelija saa päätöksellä ehdotuksen Sijoita suunnitelmaan, mistä pääsee suoraan HOPSiin ja voi sijoittaa opinnot oikeaan kohtaan. 

'Sijoita opintosuunnitelmaan' -painikkeen sijainti