Sisu - studie- och studieregistersystem

[suomeksi] [in English]


Sisu Help är en instruktionswebbplats för användning av studie- och studieregistersystemet Sisu vid Aalto-universitetet. På webbplatsen finns instruktioner för studerande, lärare, och administration.

Study Information Services-gruppen är ansvarig för webbplatsen och håller den uppdaterad. Gruppen är underställd Studerandeservice som ingår i Aalto-universitetets Lärandetjänster.

Mer information om webbplatsen:

Kontaktinformation: sisu@aalto.fi

Sisu är sex högskolors gemensamma studie- och studieregistersystem som kommer att ersätta Aalto-universitetets nuvarande Oodi-system. För tillfället används Sisu för att skapa individuella studieplaner (ISP) för Aaltos studerande. Systemet tas i bruk i sin helhet hösten 2021.

Utöver Aalto tas Sisu i bruk vid följande universitet:

 • Aalto-universitetet
 • Helsingfors universitet
 • Jyväskylä universitet
 • LUT-universitetet
 • Hanken Svenska handelshögskolan
 • Tammerfors universitet

I Sisu är den studerandes studieplan grunden för flera andra processer. Sisu möjliggör uppföljning och utveckling av studierna utgående från informationen i studieplanen. I framtiden kommer Sisu även att erbjuda 

 • ett basregister för studentuppgifter 
 • lärarverktyg för att hantera uppgifter om dem som anmält sig till kurserna och bedöma prestationer  
 • en funktion för att skapa examensbetyg
 • elektroniska tjänster för studerande, bland annat ansökan om utexaminering, ansökan om tilläggstid för studierna och tillgodoräkning av studier som inte genomförts vid Aalto.

Viktiga Sisu-datum

För studerande

Du kommer åt Sisu via adressen sisu.aalto.fi

Studerande och personal vid Aalto-universitetet loggar in i Sisu med sitt Aalto-användarkonto. Aaltos studerande och personal får information om Sisu via aalto.fi och skolornas lärandetjänster får information via Teams-kanalen Opintotietopalvelut (LES).

Användarstöd

Kontaktuppgifter till användarstödet: sisu [at] aalto.fi

Projektet för ibruktagningen av Sisu svarar för ibruktagningen av Sisu vid Aalto och för anvisningar och utbildningar.

Bruksanvisningar

Studerande

Lärare

(ska uppdateras)


Administration

(Logga in med din aalto.fi-användar-id)

#wrapper {
 display: flex;  /* Magic begins */
 flex-wrap: wrap; /* Allow multiple lines */
}
#wrapper > div {
 flex: 1;     /* Distribute space equally among the flex items */
 min-width: 200px; /* But force them to be at least200px wide */
 border: 0px solid;
margin: 15px 15px 0px 0px;
padding:10px; background-color:#f1f1f1; }