[Suomeksi] [in English]


Du måste ansöka om godkännande för delar av din studieplan i följande fall:

  1. Din studieplan innehåller delar som kräver separat godkännande.
  2. Din studieplan innehåller delar där du har gjort val som avviker från strukturerna (val mot reglerna)Delar som kräver separat godkännande

Det kan finnas två slags delar som kräver godkännande i din studieplan:

  1. Studiehelheter
  2. Mellanrubriker

Om delen kräver godkännande är den markerad med kräver separat godkännande.

Inom dessa delar ska du göra dina val enligt vissa regler (till exempel: välj sammanlagt 20 sp). Sedan ska du ansöka om godkännande för dina val om det krävs.

Exempel på studiehelheter och mellanrubrik

On delen kräver separat godkännande ska du välja studierna inom delen som normalt. Sedan ska du ansöka om separat godkännande för dina val.

Vid behov kan du använda Fritt redigeringsläge för att skapa avvikande strukturer (strukturer som bryter mot reglerna) och ansöka om godkännande för dem. Kom först överens om sådana redigeringar med lärandetjänsterna vid ditt utbildningsprogram.


Separat godkännande för studiehelhet eller mellanrubrik

Om en studiehelhet eller en mellanrubrik kräver separat godkännande får helheten/mellanrubriken statusen kräver separat godkännande i vyn Studiestruktur.

Studiehelhet som kräver separat godkännande


Innan du ansöker om godkännande ska du se till att du har valt alla studier för helheten/mellanrubriken och att de följer reglerna.

Gör så här för att ansöka om godkännande:

Om knappen inte är aktiv är alla val inte slutförda. Kontrollera alla val för studiehelheten/mellanrubriken med hjälp av sidomenyn till höger. Varje val ska ha statusen Val gjorda.


Redigera en godkänd studiehelhet eller mellanrubrik

Om en du har fått godkännande eller villkorligt godkännande för en studiehelhet/mellanrubrik men du vill göra ändringar i den, måste du först avstå från godkännandet. Gör så här:

Du kan nu redigera din plan och skicka in studiehelheten/mellanrubriken för godkännande på nytt. Kom ihåg att alltid ansöka om godkännande på nytt om du gör ändringar i en redan godkänd studiehelhet eller mellanrubrik.

Kan du inte skicka in din plan för godkännande?Kontrollera följande saker (på finska).

Ansök om godkännande för en villkorligt godkänd studiehelhet eller mellanrubrik

Villkorligt godkännande beviljas i situationer där en studiehelhet eller mellanrubrik innehåller studieutkast som inte har godkänts.

Om du har fått villkorligt godkännande för en studiehelhet/mellanrubrik måste du ännu ansöka om egentligt godkännande innan du kan utexamineras.

Detta gäller även om ditt studieutkast senare godkänns utan ändringar.

Följ samma steg som under rubriken Redigera en godkänd studiehelhet eller mellanrubrik ovan.

 

Ansök om godkännande för en tidigare godkänd studiehelhet eller mellanrubrik som du har gjort ändringar i

Om du har hunnit göra ändringar i en tidigare godkänd helhet eller mellanrubrik innan du har annullerat godkännandet, får helheten statusen avviker från godkänt innehåll.

Studiehelhet som avviker från godkänt innehåll

Gör så här för att ansöka om godkännande för en sådan studiehelhet eller mellanrubrik:

Du kan nu redigera din plan och skicka in studiehelheten/mellanrubriken för godkännande på nytt.

Val som avviker från strukturerna (val mot reglerna)

Om vissa val i din studieplan avviker från ditt utbildningsprograms struktur får den delen av planen statusen val mot reglerna. Samtidigt ser du en varning om att hela din plan bryter mot reglerna högst upp på sidan.

Studiehelhet med val mot reglerna


Varningarna försvinner om du korrigerar dina val så att de motsvarar strukturen.

I vissa situationer måste du göra val som avviker från strukturerna och ansöka om godkännande för dem. Exempel på en sådan situation kan vara om du och ansvarsläraren för ditt utbildningsprogram har kommit överens om att

I dessa fall ska du använda fritt redigeringsläge för valen och sedan ansöka om godkännande för dem.

Kom alltid först överens om dessa val med ditt utbildningsprograms lärandetjänster.

Fritt redigeringsläge

Fritt redigeringsläge är till för situationer där du behöver förbigå ditt utbildningsprograms struktur.

När du gör ändringar via fritt redigeringsläge får din plan statusen mot reglerna.

Studiehelhet med val mot reglerna


För att återställa din plan till godkänt status ska du ansöka om godkännande för ändringarna av ansvarspersonen för studiehelheten.

Så här öppnar du fritt redigeringsläge:

Klicka på de tre punkterna i sidomenyn till höger och välj Fritt redigeringsläge.
Fria redigeringsläget ligger under tre punkterna i sidomenyn

I fritt redigeringsläge kan du göra följande saker:

När du har gjort ändringar via fritt redigeringsläge sker följande saker:

Om du ansöker om och beviljas godkännande för ändringarna borde varningarna försvinna.

Lägg till ett redan genomfört studieavsnitt/en redan genomförd studiehelhet

Gör så här för att lägga till redan genomförda studier via fritt redigeringsläge:

Ansök om godkännande

Ansök om godkännande bara för studiehelheten eller mellanrubriken som du har gjort ändringar i.

Ansök inte om godkännande för studiehelheter eller mellanrubriker som är högre upp i hierarkin, eftersom det inte påverkar felmeddelandena. Det är med andra ord onödigt.

Gör så här: