[På svenska] [in English]


Jos jokin tieto ei täsmää WebOodin tietojen kanssa, tällöin tieto ei ole siirtynyt tai sitä ei ole siirretty Sisuun. WebOodissa on toistaiseksi ensisijainen tieto.

Omat tiedot -osioon pääset yläpalkin oikeassa reunassa olevan nimesi alla olevasta valikosta.

Osiosta löydät seuraavat välilehdet:


Perustiedot koostuu kolmesta osiosta: Henkilötiedot, Yhteystiedot ja Tietojen luovutus. Kerran vuorokaudessa siirtyvät tiedot on kursivoitu.

Henkilötiedoista löydät muun muassa nimi- ja kielitietosi. Toistaiseksi viemme ainoastaan seuraavien kenttien tiedot WebOodista Sisuun: Etunimet, Sukunimi, Kutsumanimi, Opiskelijanumero, Sukupuoli, Asiointikieli ja Kuollut.

Yhteystietoja ja tietojen luovutusehtoja ei toistaiseksi siirretä Sisuun.

Opiskeluoikeudet-välilehdellä on kunkin opiskeluoikeuden kohdalla seuraavat osiot: Perustiedot, Opintojen eteneminen, Läsnäolo, Koulutuspolku sekä Muut opiskeluoikeuteen vahvistetut kokonaisuudet.

Perustiedoissa on allaolevat tiedot. Suurin osa tiedoista tulee näkyviin klikkaamalla Lisätiedot-tekstiä.

  • Voimassaoloaika: opiskeluoikeutesi voimassaoloaika
  • Organisaatio: opinto-oikeutesi organisaatio
  • Rajauslaki: määrittelee opintojesi rajauslain tyypin. Rajauslaki vaikuttaa opiskeluoikeuden kestoon. Toitaiseksi kaikilla opiskelijoilla näkyy tässä kohdin "ei automaattista laskentaa". Tiedon opiskeluoikeutesi pituudesta voit tarkistaa Weboodista.
  • Tutkintoasetus: määrittelee opintojasi koskevan tutkintoasetuksen
  • Tutkintosääntö: määrittelee korkeakoulusi tai Aalto-yliopiston tutkintosäännön, joka koskee opintojasi
  • Myöntämispäivä: päivä, jolloin opiskeluoikeutesi on myönnetty
  • Opintojen aloituspäivä: päivä, jolloin olet käytännössä aloittanut opintosi (huomioiden esimerkiksi lakisääteisen poissaolosi)
  • Myönnetty lisäaika: tässä kohdassa näkyy, jos sinulle myönnetty lisäaikaa ja kuinka paljon

Opintojen eteneminen kuvaa valmistuneita tutkintoja. HUOM! Kohdassa näkyy toistaiseksi kaikilla "Ei valmistuneita tutkintoja", koska tähän siirtyy tietoja ainoastaan Sisussa koostetuista tutkinnoista. Toistaiseksi koostamiset tehdään Oodissa.

Koulutuspolku kuvaa opinto-oikeuttasi. Jos kyseessä on kaksivaiheinen koulutus (kandidaatti + maisteri), näet vasemmalla palstalla kandidaattiohjelmasi ja pääaineesi / erikoistumisalueesi sekä oikealla mahdollistetut siirtymät maisteriohjelmaan. Jos kyseessä on yksivaiheinen koulutus, näet maisteri- tai tohtoriohjelmasi tiedon vasemmalla. Mahdolliset suoritetut tutkinnot ilmenevät symboleina, jotka on avattu rakenteen alapuolelle. Suoritettu tutkinto näkyy koulutuspolussa lehvällä merkittynä.

Lukon kuvat eivät välttämättä pidä paikkansa teknisen vian vuoksi. Ajantasaisen tiedon siirtymisestä voi katsoa Intosta.

Kohdassa Muut opiskeluoikeuteen vahvistetut kokonaisuudet näet opiskeluoikeuteesi vahvistetut sivuaineet. Tietoja ei vielä siirretä WebOodista Sisuun.

Ilmoittautumistietoja ylläpidetään WebOodissa. Tiedot siirtyvät kuitenkin Sisuun kerran vuorokaudessa.

Suorituksesi ovat listattuina siten, että ylimmäisenä osiona on suoritetut kokonaisuudet ja niihin kuuluvat suoritukset, toisena suoritetut opintojaksot ja niiden osat ja kolmantena osasuoritukset.

HUOM! Sisun tiedoissa ei ole kaikkia osasuorituksia.

Oletuksena näkymässä ovat Hyväksytyt suoritukset. Pääset katsomaan hylättyjä ja vanhentuneita suorituksia vaihtamalla vaihtoehdoksi Hylätyt ja vanhentuneet suoritukset. Suorituksia voit järjestää osion sisällä klikkaamalla sarakeotsikkoa, esim. Suorituspäivä.Voit tehdä hakemuksia ja saada niihin päätöksiä. Kaikki Sisussa tekemäsi hakemukset ja pyynnöt sekä niiden päätökset löytyvät välilehdeltä Hakemukset ja pyynnöt.

HUOM! Voit hakea Vapaan muokkauksen tila ja Erillisen hyväksynnän hakemuksia vain oman opiskeluoikeutesi mukaisiin HOPSeihin.

Tieto päätöksistä tulee myös viestinä.

Sisussa on käytössä toiminto, jota ei ole WebOodissa. Näet Omista tiedoistasi mihin ryhmään/ryhmiin kuulut.

Ryhmiä käytetään esim. opetuksen ilmoittautumisten valintakriteereinä ja opintojen ohjauksessa.

Maksettuihin maksuihin tulee näkyviin maksamasi ylioppilaskunnan jäsenmaksut. Lisäksi näkyviin tulevat kiltojen tai muiden yhdistysten jäsenmaksut, jos olet maksanut ne lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä. Tietoja ei vielä ole siirretty Oodista Sisuun.