[in English[på svenska]


Tohtorikoulutettavan HOPS: Katso englanninkieliset ohjeet, muut suomenkieliset ohjeet julkaistaan myöhemmin. Suoritetun lisensiaatin tutkinnon sisällyttäminen osaksi tohtorin tutkintoa 

Jos sinulla on taustalla lisensiaatin tutkinto ja suoritat tohtorin tutkintoa samalta alalta, ota ensin yhteys tohtoriohjelmasi oppimispalveluihin.  Sisussa jo suoritettu lisensiaatin tutkinto sisällytetään osaksi tohtorin tutkintoa hyväksiluvun kautta (edellyttää päätöstä tohtoriohjelmalta) sekä HOPSin rakennetta muokkaamalla. 

Vaiheet tiivistetysti

Opintosuunnitelman muokkausohje

Kun on tehty päätös, että lisensiaatin tutkinto voidaan hyväksilukea osaksi tohtorin tutkintoa ja saat viestin, että HOPS-pohja on saatavilla: 

Vaihe 1. Hyväksynnän hakeminen poikkeavalle tutkintorakenteelle

Siirry tohtorin tutkinnon opintosuunnitelmallesi Sisussa (tai luo sellainen, jos sinulla ei ole vielä suunnitelmaa). Oikea tunniste tohtoriohjelman suunnitelmalle on DP-XXX. Tutkimusalan opintojen alle on jo valittu tutkimusalasi, sinun pitää vielä vahvistaa tämä valinta tutkintorakenteeseen.

Kun hyväksyntää on haettu, merkintä "Ei kuulu tutkintosi rakenteeseen"/"Sääntöjen vastainen" häviää HOPSista.  

Vaihe 2. Tutkimusalan sisällön luominen eli opintoluonnos lisensiaatin tutkinnosta

 

Vaihe 3. Suorituksen hakeminen opintoluonnokseen eli hyväksiluvun hakeminen opintoluonnoksen kautta 

Kun opintoluonnos on luotu, voit hakea varsinaista lisensiaatin tutkinnon hyväksilukua sen kautta. 

Vaihe 4. Hyväksiluku hyväksytty

Saat tiedon päätöksestä Sisussa ja suoritus näkyy suoraan opintosuunnitelmassasi sekä omissa suorituksissa. Katso lisää 

Jos suoritusta on haettu opintoluonnoksen kautta, näkyy se heti opintosuunnitelmassa oikeassa kohtaa.

Vaihe 5. Kokonaisuuden sisällön hyväksyttäminen 


Vaihe 6. Tutkimusalan sisältö hyväksytty

Kun tutkimusalan sisältö-hakemus on hyväksytty, saat siitä Sisussa viestin ja HOPSilla näkyy teksti Valinnat hyväksytty, osat suoritettu. 

Päätöksen sisältöä voi tarkastella kohdata Sisältö hyväksytty - Näytä (valinta-avustimessa).


Vaihe 7. Koko tutkinnon rakenteen hyväksyttäminen

Koska tutkinnon rakenne poikkeaa tavanomaisesta, se pitää hyväksyttää erikseen.Valmistumisen hakeminen

Kun tutkinnon poikkeavalle rakenteelle on haettu hyväksyntää, voit hakea myös valmistumista.