[på svenska] [in English]

Muutoskäsikirjaa päivitetään tälle sivulle sitä mukaa, kun Sisun käyttöönotto Aallossa etenee.


Tämän sivun sisällysluettelo:

Omien tietojen ylläpito

Toiminnallisuus/tehtäväOodi-aikanaSisu-aikanaLinkki ohjeisiin
Omien henkilötietojen ylläpitoHenkilötiedot (mm. nimi, henkilötunnus) muutettavissa ainoastaan opiskelijapalveluiden kautta.  Henkilötunnus ei näy WebOodissa.Henkilötiedot (mm. nimi, henkilötunnus) tarkasteltavissa omien tietojen Henkilötiedot -välilehdellä. Henkilötiedot ovat muutettavissa ainoastaan opiskelijapalveluiden kautta. Henkilötunnus on oletusarvoisesti piilotettuna, mutta sen saa näkyviin silmäikonista. Aikaisemmat tiedot katsottavissa.Omat tiedot
Kutsumanimen ylläpitoKutsumanimi ei näy WebOodissa, näkyvissä ainoastaan koko nimi. Jokin virallisista etunimistä mahdollista määritellä kutsumanimeksi. Oletusarvoisesti kutsumanimi on ensimmäinen etunimi tai hakuvaiheessa ilmoitettu kutsumanimi. Kutsumanimi on muutettavissa ainoastaan opiskelijapalveluiden kautta: kutsumanimeksi ei tallenneta lempinimiä.Kutsumanimi näytetään Sisun omissa tiedoissa. Jokin virallisista etunimistä mahdollista määritellä kutsumanimeksi. Oletusarvoisesti kutsumanimi ensimmäinen etunimi tai opiskelijan hakuvaiheessa ilmoittama kutsumanimi. Kutsumanimi on muutettavissa ainoastaan opiskelijapalveluiden kautta: kutsumanimeksi ei tallenneta lempinimiä.Omat tiedot
Omien yhteystietojen ylläpitoPuhelinnumeroa, toissijaista sähköpostiosoitetta ja osoitetietoja voi muokataPuhelinnumeroa, toissijaista sähköpostiosoitetta ja osoitetietoja voi muokata.
Omat tiedot
Luovutustietojen ylläpitoOsa luovutustiedoista on muutettavissa WebOodissa, osa vain opiskelijapalveluiden kauttaTietojen luovutusehdot muutettavissa omien tietojen perustiedot-välilehdellä. Sisu huomauttaa, jos vastaus luovutusehdolle puuttuu. Jos yhteystieto on määritelty salaiseksi, sitä ei luovuteta.Omat tiedot
Yhteystietojen määrittely salaiseksiEi mahdollista WebOodissa, mahdollista ottamalla yhteyttä opiskelijapalveluihin.Mahdollista ottamalla yhteyttä opiskelijapalveluihin.Omat tiedot
TurvakieltoTurvakiellon alaisista tiedoista näytetään ilmoitus "tieto salainen". Turvakielto tallennetaan Oodiin opiskelijapalveluiden kautta opiskelijan toimittaman dokumentin perusteella. Turvakiellon alaisia tietoja ei tallenneta Oodiin.Opiskelija näkee onko hänellä turvakielto voimassa. Turvakielto tallennetaan Sisuun opiskelijapalveluiden kautta opiskelijan toimittaman dokumentin perusteella. Turvakiellon alaisia tietoja ei tallenneta Sisuun.Omat

Omien opintojen tarkastelu

Toiminnallisuus/tehtäväOodi-aikanaSisu-aikanaLinkki ohjeisiin
Ilmoittautumisten tarkasteluOmat opinnot -sivulla näkyvät ilmoittautumiset opetustapahtumille ja niiden status. Ilmoittautuminen mahdollista muuttaa tai poistaa, jos ilmoittautumisaika on vielä käynnissä tai opetustapahtuman status sen sallii
  1. Omissa tiedoissa ilmoittautumiset-välilehdellä näytetään listana, jossa näkyy opintojakso, opintopisteet, ilmoittautumisen tila, suoritustavan osa ja opetus. Ilmoittautumisia ei voi käsitellä tässä kohdassa.
  2. Opintokalenterin ilmoittautuminen ja opetus -välilehdellä näytetään opetus, johon ilmoittautuminen tehty, hyväksytty tai hylätty


  1. Omat tiedot
  2. Opintokalenteri
Suoritusten tarkasteluOmat opinnot -sivulla valitaan suoritukset, jolloin näytetään hyväksytysti suoritetut opinnot. Suorituksista näytetään tunniste (koodi), nimi ja mahdolliset lisätiedot, op-laajuus, arvosana, suorituspäivä ja hyväksyjä. Suoritetut ja koostetut opintokokonaisuudet ja tutkinnot näkyvät oletusarvoisesti yhtenä rivinä, jonka sisältöä voi tarkastella +-painikkeella avaamalla. Suorituksia yhteensä -tieto näytetään suorituslistauksen yläpuolella, tähän lukuun lasketaan kaikki hyväksytyt suoritukset, myös tutkintoihin kiinnitetyt.Omissa tiedoissa suoritukset-välilehdellä. näkyy suoritetun opintojakson nimi, laajuus, suorituspäivä. Ylimpänä näkyvät suoritetut opintokokonaisuudet. Suoritusta klikkaamalla avautuvat suorituksen tarkemmat tiedot.Omat tiedot
Hylättyjen, vanhentuneiden tai korotettujen suoritusten tarkasteluOmat opinnot -sivulla valitaan ei aktiiviset, jolloin näytetään hylätyt, vanhentuneet tai korotetut suoritukset. Nämä suoritukset eivät tulostu opintosuoritusotteelle.Omissa tiedoissa suoritukset -välilehden alasvetovalikosta valitaan hylätyt ja vanhentuneet suoritukset. Suoritusta klikkaamalla avautuvat tarkemmat suorituksen tarkemmat tiedot.Omat tiedot

Opintosuunnitelma (HOPS)

Toiminnallisuus/tehtäväOodi-aikanaSisu-aikanaLinkki ohjeisiin
HOPS -termiHOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelmaSisun käyttöliittymässä käytetään termiä Opintosuunnitelma
HOPSin tekeminenEnnen paperilla, Excelissä tai WebOodillaOpintosuunnitelma tehdään Sisussa, etusivun Opinojen rakenne-välilehdelläHOPSin tekeminen
HOPSin pdf versioHyväksytystä HOPSista muodostunut "arkisto-pdf" WebOodiin. Myös hyväksymätön mahdollista ladata pdf-tiedostona.Sisuun ei tallennu tietyn hetken pdf-versiota. Opintosuunnitelma mahdollista tulostaa pdf-tiedostoksi.
HOPSin luonneVäline opintojen suunnittelun tukena.Opiskelijan opintojen suunnittelun ja aikataulutuksen väline opiskelun tavoitteiden saavuttamiseksi.
HOPSin hyväksyttäminenHyväksytetty kokonaisuudessaanHyväksytetään tarvittaessa vain osia opintosuunnitelmasta.Osien hyväksyttäminen
Muualla suoritettavien opintojen lisääminen HOPSiinHOPSiin lisätty ns. geneerinen koodi esim. FINU-SCI ja kommentissa kerrottu kurssit, jotka tähän kohtaan ottaa toisesta yliopistosta.

Selvitetään käytäntöjä elokuusta 2021 alkaen: 

  1. Opiskelija lisää opintoluonnoksen HOPSiin suunnitteluvaiheessa ja suoritettuaan opinnon hakee hyväksilukua
  2. Sen jälkeen poistaa opintoluonnoksen ja hakee vapaan muokkauksen kautta hyväksiluetun opinnon sijoittamista tutkintoon

TAI

  1. Opiskelija hakee hyväksilukua ja kun suoritus on kirjattu Sisuun, hakee sen sijoittamista tutkintoon HOPSissa

Hyväksiluettavien/hyväksiluettujen opintojen lisääminen HOPSiin


Useasti suoritettavat opinnotOsaa opintojaksoista on voitu suorittaa useasti ja näin ollen myös lisätä HOPSiin monta kertaa.

Sisussa ei opintojaksoja voi suorittaa useasti.

  1. Oodin ollessa käytössä, voit lisätä Sisun HOPSiin opintojakson vain kerran. Jos sinun pitää lisätä sama opintojakso toisen kerran, lisää se opintoluonnoksena ja kun suoritus on kirjattu Oodiin, voit poistaa Sisun HOPSista opintoluonnoksen ja asettaa sen paikalle suoritetun opinnon.
  2. Sisun käyttöönoton jälkeen useasti suoritettavista opintojaksoista tehdään opetuskertakohtaisia opintojaksoja. Opintojakson koodin alku pysyy näissä tapauksissa samana, joten voit etsiä Sisusta näitä toteutuskohtaisia opintojaksoja alkuperäisen koodin alulla.

Opintojen korvaavuudet:

  • jo suoritetun opintojakson tilalle tullut uusi opintojakso
Jos olet suorittanut aiemman tutkintorakenteen mukaisen opintojakson, olet voinut voinut ehdottaa korvaavuutta OodiHOPSissa joko tiettyyn kurssiin tai vapaana tekstikenttänä.Jos opintosuunnitelman pohjatilanteessa olevalle opintojaksolla on määritelty vastaavia aiempia opintojaksoja, voi jo suoritetun vastaavan kurssin valita opintojakson koodista avautuvasta opintojaksoesitteestä.Korvaavuuden hakeminen
Sivuaineen vahvistaminen ja ajankohtaOppimispalveluiden henkilö on vahvistanut sivuaineen opiskelijan opinto-oikeuteen.

Opiskelija vahvistaa sivuaineen opintosuunnitelmassaan, jos siihen ei ole erillistä hakua. Vahvistaminen tulisi tehdä ennen opintoihin ilmoittautumista. 

Oppimispalveluissa vahvistetaan erillisen haun sivuaineet opiskelijan opiskeluoikeuteen.

Sivuaineen vahvistaminen opiskeluoikeuteen Sisussa
Tohtoriopiskelijoiden HOPSWebOodin HOPSia ei ole käytetty. HOPSit tehty vaihtelevasti ja vahvistettu korkeakoululla. 

Opintosuunnitelma tehdään Sisussa. Hyväksytetään tarvittaessa vain osia opintosuunnitelmasta. Virallisesti korkeakoulu hyväksyy tohtorikoulutettavan HOPSin olemassa olevan käytännön mukaisesti. 

Toimintaperiaatteet samat kuin HOPSissa yleensä. 

Tohtorikoulutettavan HOPS
HOPSin rooli todistuksissaHOPS ollut todistuksista omana toimintona.Tutkinto-ohjelman rakenteen ja sen pohjalta opiskelijan tekemän opintosuunnitelman perusteella muodostetaan opiskelijan todistukset.

Opiskeluoikeus

Toiminnallisuus/tehtäväOodi-aikanaSisu-aikanaLinkki ohjeisiin
Oman opiskeluoikeuden tarkasteluKaksi erillistä opinto-oikeutta (kandi + maisteri)Kandi + maisteri ovat saman opiskeluoikeuden vaiheita, näkyvät omien tietojen opiskeluoikeudet -välilehdellä yhtenä avautuvana rivinäOmat tiedot
Jatko-opiskeluoikeudet

Tohtoriopinto-oikeus ensisijainen jatko-opiskeluoikeus

Toissijaisena voinut näkyä lisensiaatin opiskeluoikeus

Lisensiaatin opiskeluoikeus kirjataan näkyviin vain, jos se on ensisijainen opiskeluoikeus. 

Jos suorittaa molemmat tutkinnot, niille luodaan erilliset opiskeluoikeudet. 


Perustutkinto-opiskeluoikeus ja jatko-opiskeluoikeusJos opiskelijalla sekä perustutkinto-opinto-oikeus (kandi ja/tai maisteri) ja tohtoriopinto-oikeus, perustutkinto-opinto-oikeus ollut ensisijainen ja tohtoriopinto-oikeus toissijainen. Jos opiskelijalla myös perustutkinto-opinto-oikeus, on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu.Samanaikaisesti voimassaolevat perustutkinto-opinto-oikeus ja tohtoriopiskeluoikeus näkyvät omissa tiedoissa opiskeluoikeudet-välilehdellä, ei enää vastaavaa ensi- tai toissijaisuutta. Jos opiskelijalla myös perustutkinto-opinto-oikeus, on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu.
SivuaineJoko ensisijaisessa opinto-oikeudessa aineena (omassa koulussa) tai erillisenä toissijaisena opinto-oikeutena (toisessa koulussa). Sivuaineen opinto-oikeus ylläpidetty opiskelijapalveluissa.Vahvistettu sivuaine näkyy opiskeluoikeuden tiedoissa muut opiskeluoikeuteen vahvistetut valinnat -osiossa. Vahvistettua sivuainetta ei voi itse poistaa opiskeluoikeudesta.
Avoimen yliopiston tai muu erillinen opiskeluoikeusToissijaisena opinto-oikeutena, jos on tutkinto-opinto-oikeus. Ensisijaisena, jos ei voimassaolevia tutkinto-opinto-oikeuksia.Oma opiskeluoikeus.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Toiminnallisuus/tehtäväOodi-aikanaSisu-aikanaLinkki ohjeisiin
Läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen lukukaudelle

Uudet opiskelijat OILI-palvelussa

Jatkavat opiskelijat WebOodissa

Kaikki tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat OILI-palvelussaLukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet (Into)

Opetukseen ilmoittautuminen

Toiminnallisuus/tehtäväOodi-aikanaSisu-aikanaLinkki ohjeisiin
Opetukseen ilmoittautuminenHaluttu kurssi haetaan opintojaksojen haun kautta ja sille ilmoittaudutaan valitsemalla ne opetustapahtumat (esim. luennot ja harjoitusryhmä), joille halutaan ilmoittautuaOpintojakso, jonka toteutukselle (=opetustapahtumalle/kurssille) halutaan ilmoittautua, on lisättävä ensin opintosuunnitelmaan (HOPS). Tämän jälkeen valitaan opintojakson suoritustapa, jonka jälkeen siirrytään ilmoittautumaan opintokalenteri-näytölle, jossa valitaan ne ryhmät (esim. luennot ja harjoitusryhmä), joihin halutaan ilmoittautua.
Opetukseen pääsyn järjestysKursseille on voitu valita opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä, jos kaikki halukkaat eivät mahdu kurssille.Toteutuksille ei valita opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan mikäli kaikki ovat samalla sijalla priorisoinnissa, mutta eivät mahdu toteutukselle, Sisu arpoo mukaan pääsevät opiskelijat.

Opintojen hyväksiluku

Toiminnallisuus/tehtäväOodi-aikanaSisu-aikanaLinkki ohjeisiin
Hyväksiluvun (sisällyttäminen/korvaavuus) hakeminenHakemus Nintex-järjestelmässä

Hakemus Sisussa 15.6.2021 alkaen  

Hakemukset käsitellään 9.8.2021 alkaen Sisussa.

Opintojen hyväksiluku
Henkilökohtaisen suorituksen hakeminenOpettajan kanssa sovittu ja opettaja toimittaa suoritusilmoituksen LESilleHakemus Sisussa 15.6.2021 alkaen. Suorituksesta on syytä sopia etukäteen opettajan/LESin kanssa.Opintojen hyväksiluku
Liitteiden toimittaminenLisätään hakemukseenLisätään Sisu hakemukseen. Opintojen hyväksiluku

Lisäajan hakeminen

Toiminnallisuus/tehtäväOodi-aikanaSisu-aikanaLinkki ohjeisiin
Lisäajan hakemineneAge-hakemusSyksyllä 2021 eAge-hakemus Lisäajan hakeminen rajattuun opintoaikaan keväällä ja syksyllä 2021
HOPS osaksi hakemustaeAge-hakemuksen liitteeksi HOPS tehdään Sisussa
Opintojen ajoituseAge-hakemuksen liitteeksiAjoitus tehdään Sisussa
Päätöksestä tiedottamineneAge-hakemuksen loppuun käsittelystä viesti + kirjataan OodiineAge-hakemuksen loppuun käsittelystä viesti + kirjataan Sisuun

Opiskelutodistus ja opintosuoritusote

Toiminnallisuus/tehtäväOodi-aikanaSisu-aikanaLinkki ohjeisiin
Sähköinen varmennettu opintosuoritusoteSähköinen virallinen opintosuoritusote saatavissa WebOodissa joko pdf-tiedostona tai määräajan voimassaolevana linkkinä.Epävirallinen opintosuoritusote ladattavissa omien tietojen suoritukset -välilehdellä.  Varmennettu opintosuoritusote tulossa käyttöön myöhemmin (tavoitteena elokuuhun 2021 mennessä)

Opintosuoritusote ja opiskelutodistus

(ohje täydentyy)

Paperinen, leimattu ja allekirjoitettu opintosuoritusotePaperinen leimattu ja allekirjoitettu opintosuoritusote saatavissa opiskelijapalveluista, esim. opiskelijapalvelut@aalto.fi -osoitteestaPaperinen leimattu ja allekirjoitettu opintosuoritusote saatavissa opiskelijapalveluista, esim. opiskelijapalvelut@aalto.fi
Opintosuoritusotteelle tulostuvat opinnot

Opintosuoritusotteelle tulostuvat kaikki opinnot. Jos opiskelija on suorittanut tutkinnon/tutkintoja opintosuoritusotteen alkuun tulostuu tutkintoon kiinnittämättömät opinnot ja sen jälkeen tutkintoihin kiinnitetyt opinnot kunkin tutkinnon osalta.

Pyydettäessä opiskelijapalvelut ovat voineet toimittaa opintosuoritusotteen, jolle tulostettavia suorituksia on voitu rajata sen mukaan halutaanko tulostaa tutkintoon kiinnitettyjä tai kiinnittämättömiä opintoja.

Perustellusta syystä on voitu toimittaa opintosuoritusote, jolle tulostettavat suoritukset on rajattu suorituspäivämäärien mukaan. Opintosuoritusotteella on tällöin lukenut selvästi, miltä ajanjaksolta suoritukset tulostuvat.

Opintosuoritusotteelle listataan opiskelijan kaikki suoritukset.

Ensin listataan suoritetut opintokokonaisuudet siihen kuuluvine opintojaksoineen, sitten suoritetut opintojaksot ja lopuksi mahdolliset opintojaksojen osasuoritukset. Opinnot ovat suoritusjärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.Sähköinen varmennettu opiskelutodistus

Sähköinen virallinen läsnäolotodistus saatavissa WebOodissa joko pdf-tiedostona tai määräajan voimassaolevana linkkinä. Läsnäolotodistukselle tulostuu aina kuluvan lukuvuoden ilmoittautumistieto ja ensisijainen opinto-oikeus.

Mikäli läsnäolotodistukselle on tarpeen tulostaa muita lukukausia tai opinto-oikeuksia, läsnäolotodistuksen on voinut pyytää opiskelijapalveluista

Todistus ladataan Sisusta (toiminnallisuus valmistuu elokuuhun 2021 mennessä)

Tutkintoon johtavasta opiskeluoikeudesta näytetään voimassaoloaika, koulutuksen tyyppi, aktiivinen vaihe sekä läsnäolotiedot. Kaksivaiheisessa (kandi+maisteri) koulutuksessa alempi tutkinto-ohjelma on aktiivinen vaihe, kun opiskelija ei ole siitä valmistunut ja ylempi, kun opiskelija on valmistunut alemmasta. Läsnäolotiedoissa näytetään kuluvan lukuvuoden ilmoittautumisen tiedot.

Opiskelutodistuksen tilaaminen (vanha)

(Lisätään tarkennusta kun saatavilla)

Paperinen, leimattu ja allekirjoitettu opiskelutodistusPaperinen leimattu ja allekirjoitettu läsnäolotodistus saatavissa opiskelijapalveluista, esim. opiskelijapalvelut@aalto.fi -osoitteestaPaperinen leimattu ja allekirjoitettu opiskelutodistus saatavissa opiskelijapalveluista, esim. opiskelijapalvelut@aalto.fi -osoitteesta

Valmistuminen ja tutkintotodistukset

Toiminnallisuus/tehtäväOodi-aikanaSisu-aikanaLinkki ohjeisiin
Valmistumisen hakeminen24.5.2021 asti eAgesta todistushakemuksella25.5.2021 eteenpäin Sisusta valmistumispyynnöllä.Valmistumisen hakeminen
Opintosuunnitelman (HOPS) rooli valmistumisen hakemisessa
Tutkinto-ohjelman rakenteen ja sen pohjalta opiskelijan tekemän opintosuunnitelman perusteella opiskelija pyytää valmistumista. Valmistumista ei voi pyytää ilman opintosuunnitelmaa.