[Suomeksi] [in English]


Notera att informationen i WebOodi tillsvidare är primär, om det finns motstridig information i WebOodi och Sisu.

Under läsåret 2020–2021 gör studerande sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu. Instruktioner för studerande läggs till på den här sidan vartefter flera av Sisus funktioner tas i bruk.Brukanvisningar för studerande