[suomeksi] [in English]

När kan jag anhålla om utexaminering?

Kolla följande saker innan du anhåller om utexaminering


Anhållan om utexaminering kan skickas på två olika sätt beroende på dina prestationer

Den sista prestationen i din examen har lämnats in

Du kan anhålla om utexaminering genast när du har lämnat in din sista prestation (t.ex. lärdomsprov, mognadsprov). 

Du anhåller om utexaminering via utbildningsprogrammets sida. Du kommer till examensprogrammets sida genom att klicka på Studiestruktur, din studieplan och sedan examensprogrammets kod, vilket öppnar en ny vy. Under Utexaminering hittar du knappen Anhåll om utexaminering. Läs först Aaltos utexamineringsanvisningar. Tryck sedan på Anhåll om utexaminering, så förflyttas du till blanketten.

Studieplan, där studierättskoden är understruken

Genom att klicka på studierättskoden öppnas en vy där det går att anhålla om utexaminering

Du har genomfört alla studier som hör till din examen och din studieplan har statusen ”Delar slutförda”

Om du har genomfört alla studier som hör till din examen och din studieplan har statusen "Delar slutförda" ser du ett grönt fält som meddelar att du kan anhålla om utexaminering högst upp på sidan Studiestruktur i Sisu.

Du kan då anhålla om utexaminering genom att klicka på länken Anhåll om utexaminering i sidomenyn. 

Med alla delar slutförda kan man anhålla om utexaminering i sidomenyn

Hur anhåller jag om utexaminering?

Läs Aaltos utexamineringsanvisningar innan du anhåller om utexaminering.

Blanketten för anhållan om utexaminering

Överst på blanketten ser du dina personuppgifter, som du inte kan redigera.

Den utexaminerades personuppgifter

Den utexaminerades kontaktuppgifter

Blankett för tilläggsinformation och leverans av examensbevis

Blankett för att ansluta sig till alumnföreningen

Popup-fönster men möjlighet att ge riksomfattande kandidatrespons

Bekräftelse för anhållande av utexaminering


Under Min Profil, Ansökningar och begäranden hittas ansökan om utexaminering med dess status

Återkalla ansökan

Vid behov kan du återkalla din anhållan, korrigera den eller skicka den igen.

Du kan återkalla din anhållan via utbildningsprogrammets presentation, via sidomenyn eller från Min profil → Ansökningar och begäranden

Du kan bara dra tillbaka eller korrigera din anhållan om den har statusen "inkommen". När din anhållan har statusen "Under behandling" kan du inte längre dra tillbaka den.

Ansökningar och begärande fliken


En återkallad ansökan kan inte återställas.

Ansökan kan tas tillbaka med hjälp av knappen Ta tillbaka ansökan

Popup-fönster men bekräftelse att återkalla ansökan

Inställda ansökan hittas under Ansökningar och begäranden