[suomeksi] [in English]

Alla funktioner i studiekalendern kan inte ännu användas.

I Sisu planeras studierna först i Studiestrukturen, sedan sätts kurserna in på Tidslinjen, och slutligen planeras läsordningen i Studiekalendern.  

Kalendern har både en vecko- och en månadsvy.  Med pilarna uppe till höger kan du förflytta dig till följande eller föregående vecka eller månad.

Kalenderanteckningar och överföring till en annan kalender

Du kan göra egna anteckningar i kalendern, och en anteckning kan även upprepas.

Min anteckning vyn

Egna kalenderanteckningar och studiemomentstillfällen kan synkroniseras med Office 365-webbkalendern. Kalendern uppdateras enligt Office 365:s principer.

Du kan överföra anteckningarna i studiekalendern till en annan kalender via knappen Exportera till extern kalender i övre högra hörnet. Knappen öppnar följande fönster:

Kalendern exporteras genom att kopiera en URL

Studiekalenderns flikar

I studiekalenderns högra hörn finns tre flikar (se bild): Ej vald undervisning, Anmälningen samt Avslutad och avbrutna.