[suomeksi] [in English]

En tidslinjemodell är en tidslinje där din högskola färdigt har schemalagt studierna.  Om du planerar att genomföra dina studier i rekommenderad ordningsföljd lönar det sig att använda tidslinjemodellen. Du kan ändå ändra eller ta bort enskilda kurser.

Du hittar funktionen i vyn Tidslinje. Den finns i den vänstra sidbalken med texten Tidslinjemodell. När du klickar på funktionen öppnas de tillgängliga tidslinjemodellerna på vänster sida. Välj vilken tidslinjemodell du vill ta i bruk. Modellerna är i allmänhet uppdelade enligt huvudämne eller inriktning. Mer information får du av lärandetjänsterna vid din högskola. Tidslinjemodellerna visas enligt den valda undervisningsplansperioden.  När du klickar på Ta i bruk placeras alla de kurser som du har valt i din plan och som ordnas i en viss period ut på tidslinjen. Om en studiehelhet däremot exempelvis har tidsintervallen höstterminen 2018–vårterminen 2019, placeras dess kurser inte på tidslinjen.

Om du redan har schemalagt eller genomfört kurser så ändrar inte tidslinjemodellen på dessa val. Kurser som placerats på tidslinjen enligt modellen fungerar även för övrigt som andra schemalagda kurser: de kan tas bort och de kan flyttas.

Om du tar bort en kurs eller en helhet från din studieplan, tas den också bort från tidslinjen. Om du däremot lägger till en kurs eller helhet i din studieplan så överförs den inte automatiskt till tidslinjen. Du kan lägga till den på tidslinjen genom att välja samma tidslinjemodell och ta den i bruk på nytt.

Du kan ta tidslinjemodellen ur bruk helt och hållet antingen via panelen Tidslinjemodell (Ta bort alla tidslinjemodeller) eller via knappen med tre punkter (Ta bort alla).  OBS! När du trycker på knappen Ta bort alla, tar du bort alla planerade kurser som inte redan är genomförda från tidslinjen, också sådana kurser som du själv har placerat där.  Kurser kan också tas bort enskilt genom att klicka på de tre punkterna invid kursen och välja Ta bort.

Tidslinjemodeller ligger i sidomenyn

Se en video om schemaläggning och tidslinjemodellerna på sidan Tidslinje (på finska).