[suomeksi] [in English]

Genom att klicka på kurskoden öppnar du kursinformationen:

Kursinformations-vyn

Kursinformationen är indelad i tre flikar: Info, Prestationssätt och Ersättande studier.  

Fliken "Info" har följande information:

I fliken "Prestationssätt" ser du på vilka sätt kursen kan genomföras (t.ex. tentamen).

I fliken "Ersättande studier" kan du välja en ersättande kurs ifall info om ersättande kurser har överförts från Oodi till Sisu. I annat fall kan du inkludera den ersättande kursen via Fritt redigeringsläge.

Försäkra dig om att du granskar rätt version (läsår) av kursen! Versionen står direkt under kursens namn. Utgångsvärdet är det pågående läsåret men det kan ändras via den nedåtpekande pilen.