[suomeksi] [in English]

Med sökfunktionen kan du söka kurser enligt olika kriterier och lägga till dem i en kurskorg. Därifrån kan du plocka in dem i din studieplan.                              

Sökkriterier (hittas med knappen Filtrera):

Organisation: sök kurser enligt vilken organisation som ordnar dem.  Den ansvariga organisationen kan vara en högskola eller en institution.  Du kan söka enligt organisation genom att skriva ett sökord eller öppna organisationsmenyn.

I vyn som öppnas kan du söka studier vid hela organisationen eller någon mindre enhet.  När du klickar på pilen bredvid en organisation visas alla dess delenheter. När du väljer en organisation, visas valet till höger (”Vald”). Med valen kan du bestämma om du vill söka kurser från hela organisationen inklusive dess delenheter eller om du vill välja bland delenheterna.

Organisationsmenyn där högskolor och enheter kan filtreras bort från sökresultaten.

Bild 1. Vyn ”Öppna organisationsmenyn”


Läroplansperiod: sök kurser enligt de läsår då kursen är i kraft.

Kursnivå: sök kurser enligt nivå.  Nivåerna är följande:

Språk: sök kurser enligt vilket språk de kan genomföras på.

Prestationssätt (denna funktion är inte ännu i bruk): sök kurser enligt prestationssätt.  Alternativen är Bara självstudier och Bara tentamen.

Undervisning i period:  Med det här alternativet kan du söka alla kurser som ordnas under en viss period.  Med periodsökningen kan du endast söka pågående eller kommande kurser.  Kurser som ordnats i tidigare perioder visas inte.

Bild av sökresultat då man sökt kurser i period II med sökordet elec

Bild 2. Bild av vyn ”Sök kurser”.  I bilden har man sökt undervisning som ordnas i period II med sökordet ”elec”.