Jos jokin tieto ei täsmää Weboodin tietojen kanssa, tällöin tieto ei ole siirtynyt tai sitä ei ole siirretty Sisuun. Weboodissa on toistaiseksi ensisijainen tieto.


Omat tiedot -osioon pääset yläpalkin oikeassa reunassa olevan nimesi alta olevasta valikosta.

Osiosta löydät seuraavat välilehdet (kerran vuorokaudessa siirtyvät tiedot on merkitty boldattuna):


Perustiedot koostuu kolmesta osiosta: Henkilötiedot, Yhteystiedot ja Tietojen luovutus

Henkilötiedoista löydät muun muassa nimi- ja kielitietosi. Toistaiseksi viemme ainoastaan seuraavien kenttien tiedot Weboodista Sisuun: Etunimet, Sukunimi, Kutsumanimi, Opiskelijanumero, Sukupuoli, Asiointikieli ja Kuollut.

Yhteystietoja ja tietojen luovutusehtoja ei toistaiseksi siirretä Sisuun.

Opiskeluoikeudet-välilehdellä on kunkin opiskeluoikeuden kohdalla seuraavat osiot: Perustiedot, Opintojen eteneminen, Läsnäolo, Koulutuspolku sekä Muut opiskeluoikeuteen liittyvät vahvistetut valinnat.

Perustiedoissa on seuraavat kentät:

  • Voimassaoloaika: opiskeluoikeutesi voimassaoloaika
  • Myöntämispäivä: päivä, jolloin opiskeluoikeutesi on myönnetty
  • Opintojen aloituspäivä: päivä, jolloin olet käytännössä aloittanut opintosi (huomioiden esimerkiksi lakisääteisen poissaolosi)
  • Myönnetty lisäaika: tässä kohdassa näkyy, onko sinulle myönnetty lisäaikaa ja kuinka paljon
  • Organisaatio: opinto-oikeutesi organisaatio
  • Rajauslaki: määrittelee rajauslakisi tyypin. Rajauslaki vaikuttaa opinto-oikeuden kestoon. Toitaiseksi kaikilla opiskelijoilla näkyy tässä kohdin "ei automaattista lakentaa". Tiedon opiskeluoikeutesi pituudesta voit tarkistaa Weboodista.

Koulutuspolku

Lukon kuvat eivät pidä paikkansa teknisen vian vuoksi. Ajantasaisen tiedon siirtymisestä voi katsoa Intosta.

HUOM! Voit tehdä Opintosuunnitelmia myös muihin kuin opiskeluoikeutesi mukaisiin ohjelmiin. Et kuitenkaan voi hakea niihin Ohjausta.

Ilmoittautumistiedot ylläpidetään WebOodissa.

Suorituksesi on listattuna siten, että ylimmäisenä ovat suoritetut kokonaisuudet ja niihin kuuluvat suoritukset, sen jälkeen suoritetut opintojaksot ja niiden osat ja sen jälkeen osasuoritukset.

HUOM! Sisun tiedoissa ei ole kaikkia osasuorituksia.

Voit valita, minkä tilaisia suorituksia haluat katsoa, oletuksena on valittu Hyväksytyt suoritukset. Valinnan voi vaihtaa valitsemalla listasta Hylätyt ja vanhentuneet suoritukset. Suorituksia voi järjestää osion sisällä klikkaamalla sarakeotsikkoa haluamansa lajittelutyypin kohdalla.Voit tehdä hakemuksia ja saada niihin päätöksiä. Kaikki Sisussa tekemäsi hakemukset ja pyynnöt sekä niiden päätökset löytyvät välilehdeltä Hakemukset ja pyynnöt.

HUOM! Voit hakea Vapaan muokkauksen tila ja Erillisen hyväksynnän hakemuksia vain oman opinto-oikeuden mukaisiin HOPSeihin.

Tieto päätöksistä tulee myös viestinä.

Sisussa on käytössä toiminto, jota ei ole WebOodissa. Näet Omista tiedoistasi mihin Ryhmään/Ryhmiin kuulut.

Ryhmiä käytetään esim. opetuksen ilmoittautumisten valintakriteereinä ja opintojen ohjauksessa.