Tehokkaan ja taloudellisesti kannattavan yritystoiminnan edellytys on oikeudellisten riskien hallitseminen, ja vastuu juridisesti oikeasta toiminnasta ja sen valvonnasta siirtyy yhä enemmän yrityksille. Oikeudellisia riskejä hallitsemaan tarvitaan jokapäiväisessä liiketoiminnassa henkilöitä, jotka taloudellisen toiminnan lisäksi ymmärtävät syvällisesti myös oikeudellista sääntelyä.

Yritysjuridiikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa talouden ammattilaisia, jotka hallitsevat oikeudellisen sääntelyn ja osaavat valvoa, että yritys toimii juridisesti oikealla tavalla. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, kilpailuoikeuteen, vakuuksien hallintaan, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat.

Sijoittuminen työelämään
Yritysjuridiikan maisteriohjelmasta valmistuneet eivät kilpaile samoista tehtävistä kuin oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet. Yritysjuridiikan maisteritutkinto tarjoaa mahdollisuuden syventyä liiketaloudellisiin erityiskysymyksiin ja perehtyä myös yritystoimintaa säänteleviin periaatteisiin.

Yritysjuridiikan opiskelijat ovat perinteisesti työllistyneet hyvin erilaisiin taloushallinnon asiantuntija- ja johtotehtäviin yrityksissä, kirjanpito-ja tilintarkastustoimistoissa sekä julkisella sektorilla.

Ohjelmajohtaja
Professori Petri Kuoppamäki

Ohjelmaryhmä
Kari Hoppu, Matti Rudanko, Petri Kuoppamäki, Sakari Wuolijoki (yritysedustaja), Minea Leva (opiskelijaedustaja).

  • Yllä rakennekuva BIZin maisterin tutkinnosta
  • Lyhyt kuvaus tutkinnosta
  • tieto siitä, että tutkinto 2-vuotinen