[på svenska] [in English]

Opintosuunnitelmasi toimii opintojen suunnittelun, opintoihin ilmoittautumisen ja valmistumisen pohjana. Opintosuunnitelma elää opintojesi mukana: voit päivittää sitä joustavasti. Suunnitelman luominen on helppoa, koska tutkintorakenne ja opintojen malliajoitus ohjaavat valintojen tekemistä. Opintosuunnitelma toimii myös opintojen ohjauksen välineenä.


Koulutusohjelmien tutkintorakenteet ja muita opintoihin liittyviä ohjeita löydät Intosta.

Jos sinulla on kysyttävää opintosuunnitelman tekemisestä tai muista opintoasioista, otathan yhteyttä koulutusohjelmasi palvelupisteeseen.

Huomaathan, että Sisun HOPS ei vaadi erillistä tallennusta. Järjestelmä tallentaa HOPSisi automaattisesti.

Tämän sivun sisällysluettelo:


Tämän osion sisältämät muut sivut:Huom!

Tällä hetkellä ruuhkautumisen vuoksi opintosuunnitelman kautta lähetettyihin viesteihin ei ole mahdollista saada vastausta. Saat kommenttia opintosuunnitelmastasi, mikäli laitat sähköpostilla pyynnön oman koulun opintohenkilökunnalle (yhteystiedot Intossa) tai lähettämällä kokonaisuuden hyväksyttäväksi.


Pikaohje HOPSin tekoon

  1. Siirry yläpalkista Opintojen rakenne -välilehdelle
  2. Paina Uusi opintosuunnitelma -painiketta
  3. Valitse opetussuunnitelmakausi koulutusohjelmasi ohjeiden mukaisesti.
  4. Paina Luo suunnitelma -painiketta
  5. Klikkaamalla opintokokonaisuuden otsikkoa aukeaa valinta-avustin, jonka avulla voit valita kyseisen kokonaisuuden kurssit

Kun opintokokonaisuus on valmis, sille pitää hakea hyväksyntä. Ohjeet siihen löydät täältä.


Uuden opintosuunnitelman luominen

Aloita opintosuunnitelman tekeminen ylävalikon kohdasta Opintojen rakenne.


Ylävalikko

Valitse Uusi opintosuunnitelma. Kuvassa (alhaalla) tilanne, jossa opiskelijalla on jo olemassa opintosuunnitelma.

Opintojen rakenne -näkymä, kun opintosuunnitelma on luotu


Oikean koulutuksen valinta opintosuunnitelman pohjaksi

Sisu tarjoaa ensisijaisesti koulutusta, johon sinulla on opiskeluoikeus. Voit lähettää hyväksyttäväksi vain opintosuunnitelmia, jotka on tehty sellaiseen koulutukseen, johon sinulla on opiskeluoikeus. 

opiskeluoikeutesi AallossaValittava koulutus Sisun opintosuunnitelmassa
Kandidaatti + maisteri/diplomi-insinööri, kandidaatin tutkinto keskenOpiskeluoikeuden mukainen kandi + maisteri -koulutus
Kandidaatti + maisteri/diplomi-insinööri, kandidaatin tutkinto suoritettu

Opiskeluoikeuden mukainen kandi + maisteri -koulutus

  • Jos olet tehnyt kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelman muualla kuin Sisussa, voit jättää kandidaatin tutkinnon suunnitelman tekemättä Sisun opintosuunnitelmassa
  • Älä valitse pelkkää ylempää tutkintoa sisältävää koulutusta, koska silloin et voi lähettää opintosuunnitelmaasi hyväksyttäväksi. 
Maisteri/diplomi-insinööri (kandidaatin tutkinto suoritettu muualla kuin Aallossa)Opiskeluoikeuden mukainen maisteri-koulutus (ei sisällä kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelmaa)

Jos et ole varma siitä, mikä koulutus sinun pitäisi valita, ota yhteyttä oman koulusi Oppimispalveluihin.

Valitse opetussuunnitelmakausi eli lukuvuosi, jonka mukaiseen opetussuunnitelmaan haluat HOPS:si kohdistaa. Voit valita opintosuunnitelmakaudeksi aikaisintaan sen lukuvuoden, jolloin opiskeluoikeutesi on alkanut.
Anna suunnitelmallesi nimi. Järjestelmä tarjoaa nimeksi Opintosuunnitelmani ja suunnitelman luomispäivää. Voit halutessasi muuttaa nimen tässä.

Luo uusi opintosuunnitelma -ikkuna

  

Oikean ohjelman ja pääaineen valinta opintosuunnitelmassa

Opintosuunnitelmassa on valittuna sen ohjelma ja pääaine, johon sinulla on opiskeluoikeus. Ota yhteyttä oman koulusi Oppimispalveluihin, jos sinulla on kysyttävää opiskeluoikeudestasi tai epäilet Sisun tiedoissa olevan virheitä. 

Sinulla voi olla useita vaihtoehtoja, joista voit valita, missä maisteriohjelmassa ja missä pääaineessa jatkat opintojasi valmistuttuasi kandidaatiksi. Tiedot eri ohjelmiin ja pääaineisiin siirtymisestä löytyvät Intosta:

Jos olet saanut oikeuden siirtyä haluamaasi pääaineeseen tai tutkinto-ohjelmaan (tai pääaineesi/ohjelmasi ei vaadi erillistä hyväksyntää), voit valita pääaineen/ohjelman opintosuunnitelmassasi. 

Jos toivomasi valinta ei ole tarjolla opintosuunnitelmassasi, ota yhteyttä oman koulusi Oppimispalveluihin, jotta valinta voidaan tarvittaessa lisätä sinulle. 


Useiden versioiden tekeminen ja ensisijaisen opintosuunnitelman valitseminen

Voit tehdä useita opintosuunnitelmia ja kokeilla erilaisia valintoja.


Voit pyytää ohjausta vain sellaisiin opintosuunnitelmiin, joihin sinulla on opiskeluoikeus.

Näkymä varoitustekstistä, kun opiskelijalla ei ole opintosuunnitelmaa vastaavaa opiskeluoikeutta

 

Valintojen tekeminen opintosuunnitelmassa

Paina opintosuunnitelmassa sen kohdan otsikkoa, jonka sisältöä haluat tarkastella tarkemmin tai johon haluat tehdä valintoja. Vasta tämän jälkeen näet valittavissa olevat opinnot ja voit tehdä valintoja.

Valittu otsikko muuttuu siniseksi ja oikeaan laitaan avautuu valinta-avustin, jossa tehdään kyseiseen tutkinnon kohtaan liittyvät valinnat.

Valinta-avustin


Valinta tehdään painamalla valinta-avustimessa valkoista ympyrävalitsinta. Ympyrä siirtyy toiseen laitaan ja valitsin muuttuu siniseksi, kun valinta on tehty. Valittu kurssi tai kokonaisuus näkyy myös valittavien vaihtoehtojen alla ja valinnan vieressä on roskiskuvake, josta valinnan voi poistaa.

Valinta-avustin silloin, kun valinta on tehtyValinta-avustimessa voi olla myös hakutoiminto: Hae opintojaksoja nimellä tai tunnisteella tai Hae opintokokonaisuuksia nimellä tai tunnisteella.


Hakutoiminnon sijainti valinta-avustimessa

Opintojaksot löytyvät osoitteesta Inton lisäksi osoitteesta courses.aalto.fi.

Opintokokonaisuuden kohdalla näytetään opintokokonaisuuden tila, joka kertoo, onko kokonaisuuteen valittu oikea määrä opintoja. HOPSia tehdessäsi kiinnitä huomiota opintokokonaisuuden tiloihin, joista näet, oletko tehnyt tarvittavan määrän valintoja opintokokonaisuuksiin vai pitääkö sinun tehdä lisää valintoja tai muuttaa valintoja. Alla on selitetty tarkemmin, mitä eri tilat tarkoittavat.

Kokonaisuuden tilana on "valinnat tehty", kun valinnat on tehty valmiiksi tai kun olet jo tehnyt kaikki vaadittavat valinnat:


Opintokokonaisuus, joka on 'valinnat tehty' -tilassa

Kokonaisuus on tilassa "valinnat kesken", kun et ole vielä tehnyt kaikkia kokonaisuuteen vaadittavia valintoja:

Useampi opintokokonaisuus, joista viimeinen on 'valinnat kesken' -tilassa


Jos valittujen opintojen määrä ylittää opintokokonaisuuden laajuuden, kokonaisuuden tila on "sääntöjen vastainen." Samalla koko suunnitelma menee "sääntöjen vastainen" -tilaan (punainen banneri). Kokonaisuus voi olla "sääntöjen vastainen" -tilassa myös, jos olet esim. vapaan muokkauksen tilassa sisällyttänyt kokonaisuuteen opintojakson, joka ei siihen normaalisti kuulu.


Opintokokonaisuus, joka on 'sääntöjen vastainen' -tilassa

Jos opintokokonaisuus vaatii erillistä hyväksyntää, status on "vaatii erillistä hyväksyntää."

Opintokokonaisuus, joka on 'vaatii erillistä hyväksyntää' -tilassa


Kokonaisuuden tila on "poikkeaa haetusta sisällöstä", jos olet aiemmin hakenut opintokokonaisuudelle hyväksyntää ja sen jälkeen tehnyt kokonaisuuteen muutoksia. Ohjeet aiemmasta hyväksynnästä luopumiseen löydät sivulta opintosuunnitelman osien hyväksyttäminen.


Opintokokonaisuus, joka on 'poikkeaa haetusta sisällöstä' -tilassa

Kokonaisuuden tila on "osat suoritettu", jos olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot.


Opintokokonaisuus, joka on 'osat suoritettu' -tilassa

Vaihtuvalaajuiset kurssit

Jos kurssi on vaihtuvalaajuinen (esim. 1-10 op), laajuus vahvistetaan suorituksen merkitsemisen yhteydessä opettajan toimesta.

Useasti suoritettavien kurssien käsittely

Sisussa useasti suoritettavat kurssit, joilla on sama kurssikoodi (esim. kurssi CS-EV Vaihtuvasisältöinen opinto tai ABR-ENG Ulkomailla suoritetut opinnot), saa lisättyä HOPSiin suunnitteluvaiheessa vain kerran. Jos aiot suorittaa esimerkiksi kolme vaihtuvasisältöistä, samalla koodilla olevaa, kurssia tutkintoosi, voit lisätä kurssin kerran HOPSiisi oikealla koodilla ja muut kaksi kurssia voit lisätä suunnitteluvaiheessa opintoluonnoksina.

Lisää opintoluonnos -painikkeen sijainti valinta-avustimessa

Näkymä opintokokonaisuudesta, kun opintoluonnos on luotu

Kun olet suorittanut kaikki vaihtuvasisältöiset kurssit, voit lisätä ne HOPSiin vasemman reunan sijoita suunnitelmaan-valikosta. Muista poistaa suunnitteluvaiheessa tekemäsi opintoluonnos HOPSista. Mikäli et saa jostain syystä lisättyä kursseja sijoita suunnitelmaan-valikon kautta oikeaan kohtaan HOPSissa, lisää kurssit vapaan muokkauksen tilan kautta valikosta lisää jo suoritettu opintojakso. Mene vapaan muokkauksen tilaan sen kokonaisuuden/otsikon kohdalta HOPSissa, johon aiot sijoittaa suorittamasi vaihtuvasisältöiset opinnot.

Lisää jo suoritettu opintojakso -painikkeen sijainti valinta-avustimessa

Lisää jo suoritettu opintojakso-valikon avattuasi näet sen alla suorituksesi, joita ei vielä ole sijoitettu HOPSiisi, ja voit sijoittaa haluamasi kurssit HOPSiin klikkaamalla lisää-painiketta.

Lisää jo suoritettu opintojakso -valikko


Kurssikorvaavuudet

Jos opintojaksolla on korvaavuuksia eli opintojaksoja, joita suorittamalla saat korvattua tietyn opintojakson, ne saattavat näkyä opintojaksoesitteessä. Korvaavat opintojaksot näkyvät opintosuunnitelmassasi normaalisti eikä kommentointi-toimintoa tarvita.

Voit tarkistaa korvaavuustiedon opintojakson kohdalla seuraavalla tavalla:

Opintosuunnitelmassasi klikkaa opintojakson koodia. Pääset opintojaksoesitteeseen, jossa siirry välilehdelle Korvaavuudet. Kohdasta Vastaavuudet voit valita korvaavan kurssin.

Korvaavuudet -välilehti

Erillistä tallennusta ei tarvita, mutta tarkista kuitenkin korvaavuuden onnistuminen. Korvaavuus näkyy eri suuntiin osoittavina nuolina. Huom! Kaikilla kursseilla ei vastaavuuksia ole ilmoitettu näin vaan vapaatekstikentässä. Tässä tapauksessa sinun tulee hakea korvaavuutta Vapaan muokkauksen tilan kautta.

Näkymä korvatusta opintojaksosta 

HUOM! Voit lähettää hakemuksia liittyen vapaan muokkauksen tilaan ja opintosuunnitelmiin, jotka vaativat erillistä hyväksyntää, vain oman opiskeluoikeutesi mukaisiin opintosuunnitelmiin.

Voit tarvittaessa vaihtaa korvaavasta opintojaksosta versiota HOPSissa. Klikkaa opintojakson koodia HOPSissa ja siirry välilehdelle korvaavuudet. Ylhäältä opintojakson nimen alta pääset vaihtamaan version.

Opintojakson version valinta

Kun olet vaihtanut version, tulee sinun ottaa valitsemasi versio opintojaksosta käyttöön ja sulkea opintojaksoesite, ennen kuin pääset valitsemaan korvaavan opintojakson valitsemastasi opintojakson versiosta.

'Ota käyttöön tämä versio' -painikkeen sijainti

Suljettuasi opintojaksoesitteen, klikkaa uudestaan opintojakson koodia HOPSissa ja mene opintojaksoesitteellä välilehdelle korvaavuudet ja valitse sieltä haluamasi korvaava opintojakso.

Korvaavuudet -välilehti

Huomaathan, että et voi vaihtaa HOPSissa opintojakson versiota opiskeluoikeuttasi vanhempaan versioon.

 

Muualla kuin Aalto-yliopistossa suoritettavien opintojen lisääminen opintosuunnitelmaan

Jos suunnittelet suorittavasi opintoja myös muualla kuin Aalto-yliopistossa, voit lisätä nämä opinnot opintosuunnitelmaasi opintoluonnoksena. Valitse se opintokokonaisuus, johon lisäät opintoluonnoksen ja paina Lisää opintoluonnos -painiketta. Täytä vaadittavat tiedot ja tallenna. 

Valinta-avustin

Suoritettujen opintojen näkyminen opintosuunnitelmassa

Jos opintojaksosta on suoritusmerkintä, opintojakson kohdalla näkyy lehvä ja arvosana.

Suoritettu opintojakso

Kokonaisuudessa näkyvät valittujen ja suoritettujen opintojen yhteispistemäärät.

Opintojen yhteispistemäärien sijainti opintokokonaisuudessa

Jos opintokokonaisuuteen kuuluvat kaikki opinnot on suoritettu, sen tilaksi muuttuu "osat suoritettu." Tässä vaiheessa kokonaisuus on valmis. Aalto-yliopistossa kokonaisuudet arvioidaan eli koostetaan vasta valmistumisen yhteydessä. Sinun ei tarvitse pyytää erikseen opintokokonaisuuden arviointia.

Huomioithan, että sen jälkeen, kun opintokokonaisuus on arvioitu, et voi enää muuttaa sen sisältöä opintosuunnitelmassa.

 

Suoritettujen opintojen lisääminen opintosuunnitelmaan

Opintosuunnitelmanäkymän vasemman laidan Sijoita suunnitelmaan-painiketta klikkaamalla näet listan:

Sijoita suunnitelmaan -painikkeen sijainti

Listassa näkyvät:

Sijoita suunnitelmaan -lista


Voit lisätä näitä suorituksia suunnitelmaasi näin:


Sivuaineen version vaihtaminen HOPSissa

Jos olet aloittanut opintosi esim. lukuvuonna 2018-2019 ja luonut HOPSin kyseisen lukuvuoden mukaan, mutta suoritat sivuaineesi opinnot esim. vasta kolmantena opiskeluvuotenasi, sinulla voi olla tarve vaihtaa sivuaineesi opetussuunnitelmakautta HOPSissasi uudempaan opetussuunnitelmakauteen, jotta saat HOPSiisi oikean rakenteen sivuaineestasi. Sisu hakee HOPSiin automaattisesti aina sen lukuvuoden version sivuaineesta, jonka mukaan olet luonut koko HOPSin. Huomioithan, että sivuaineen versiota ei ole mahdollista vaihtaa koko HOPSin lukuvuotta aiempaan versioon tai ennen opiskeluoikeutesi alkamista voimassa olleeseen versioon. Jos yrität tehdä näin, saat Sisussa ilmoituksen "Versio ei käy suunnitelmaasi."

Vaihtaaksesi sivuaineen versiota klikkaa sivuaineen koodia HOPSissa.

Opintokokonaisuuden koodin sijainti opintosuunnitelmassa

Aukeavassa ikkunassa pystyt vaihtamaan version klikkaamalla lukuvuosivalikkoa sivuaineen nimen alla.

Kurssikoodia painamalla avautuva pudotusvalikko

Vaihdettuasi lukuvuoden, saat Sisussa ilmoituksen "Katselet kokonaisuuden versiota, joka ei ole käytössä suunnitelmassasi. Ota käyttöön tämä versio." Klikkaa linkkiä "Ota käyttöön tämä versio."

'Ota käyttöön tämä versio' -painikkeen sijainti

Tämän jälkeen voit Sisussa valita, haluatko kopioida HOPSisi ja vaihtaa sivuaineen version, vai pelkästään vaihtaa sivuaineen version tekemättä HOPSistasi uutta kopiota.

Versiovaihdosikkuna

Jos valitset vaihtaa sivuaineen version kopioimatta HOPSia, sinun pitää tehdä valinnat sivuaineeseen uudestaan.

Opintokokonaisuus, joka on 'valinnat kesken' -tilassaMaisterivaiheen opintosuunnitelma

Maisterihops luodaan opiskeluoikeutesi mukaisesti: jos opiskeluoikeuteesi kuuluu kanditaatti ja maisteri, pitää molempien olla samassa hopsissa. Jos opiskeluoikeuteesi kuuluu pelkkä maisteritutkinto, hopsiin sisällytetään vain maisteri. Voit tarkistaa oman opiskeluoikeutesi valitsemalla Omat tiedot -> Opiskeluoikeus.

Jos opiskeluoikeutesi on kanditaatti ja maisteri, maisterivaiheen lisääminen hopsiin tehdään näin:

  1. Valitse opintosuunnitelmastasi ensimmäinen kokonaisuus (muotoa ”___n kanditaatti ja maisteri/diplomi-insinööri”)
  2. Valitse haluamasi maisteriohjelma näytön oikean reunan valinta-avustimesta

Jos opiskeluoikeuteesi kuuluu pelkkä maisteri, maisterihops luodaan kuten mikä tahansa opintosuunnitelma. Apua sen tekoon löydät esimerkiksi kohdasta Pikaohje HOPSin tekoon

Voit tarkistaa, mihin tutkinto-ohjelmaan maisterisi pääaine kuuluu klikkaamalla Opintojen rakenne -näkymässä oikean yläreunan kolmea pistettä ja valitsemalla ”Näytä koulutuspolut”. Lisäapua oikean ohjelman valintaan löydät kohdasta Oikean ohjelman ja pääaineen valinta opintosuunnitelmassa

Maisterivaiheen opetussuunnitelmakauden vaihtaminen

Jos suoritat/olet suorittanut kandidaatin tutkintosi Aallossa, tulee sinun valita opintosuunnitelmaasi tehdessäsi koulutukseksi opiskeluoikeutesi mukainen kandidaatti + maisteri-koulutus. Olet ehkä tehnyt kandidaattivaiheen opintosuunnitelmasi opintojesi alussa aloitusvuotesi opetussuunnitelmakauden mukaan, mutta kun aloitat maisterivaiheen opinnot, saatat haluta vaihtaa maisterivaiheen opintosuunnitelman opetussuunnitelmakauden uudempaan opetussuunnitelmakauteen, eli siihen opetusuunnitelmakauteen, jolloin todellisuudessa aloitat maisteriopintojen suorittamisen.

Maisterivaiheen opintosuunnitelman opetussuunnitelmakauden vaihtaminen onnistuu Sisun tutkintorakennepohjassa seuraavalla tavalla:

Opintosuunnitelman sillä hetkellä käytössä olevan opetussuunnitelmakauden sijainti

Opintosuunnitelmasi nimen alta näet, minkä opetussuunnitelmakauden versio opintosuunnitelmastasi sinulla on käytössä. Versio on sama sekä kandi- että maisterivaiheen opintosuunnitelmassa, koska ne kuuluvat tässä tapauksessa samaan koulutusrakenteeseen Sisussa.

Opintokokonaisuuden koodin sijainti opintosuunnitelmassa

Klikkaamalla maisteriohjelmasi koodia opintosuunnitelmassa maisteriohjelman nimen alla pääset vaihtamaan maisterivaiheen opetussuunnitelmakauden.

Opetussuunnitelmakauden vaihtamiseen käytetyn valikon sijainti opintojaksoesitteessä

Aukeavassa ikkunassa näet maisteriohjelmasi nimen alla ops-kauden, joka sinulla on käytössä opintosuunnitelmassasi ja klikkaamalla alaspäin osoittavaa nuolta pääset vaihtamaan ops-kauden.

'Ota käyttöön tämä versio' -painikkeen sijainti

Vaihdettuasi ops-kauden haluamaasi versioon, tulee näytön yläreunaan banneri "Katselet kokonaisuuden versiota, joka ei ole käytössä suunnitelmassasi. Ota käyttöön tämä versio." Klikkaa linkkiä "Ota käyttöön tämä versio."

Versiovaihdosikkuna

Saat kuvan mukaisen ilmotuksen näytölle ja voit joko kopioida suunnitelman ja vaihtaa maisteriohjelmasi ops-kauden (jolloin aiempi suunnitelmasi säilyy sinulla muuttumattomana ja Sisu luo uuden kopion suunnitelmasta, jossa on maisteriohjelmasta valitsemasi ops-kauden versio) tai vaihtaa ops-kauden version kopioimatta suunnitelmaa.

Opintosuunnitelmassa käytetyn opintosuunnitelmakauden sijainti opintojaksoesitteessä

Kun olet vaihtanut maisteriohjelmasi ops-kauden version suunnitelmassasi, suunnitelmaasi tulee valitsemasi ops-kauden mukainen tutkintorakenne maisteriohjelmastasi. Ops-kausi ei ole näkyvissä suunnitelmassasi muuten, mutta voit tarkistaa sen tarvittaessa klikkaamalla maisteriohjelman koodia ja tarkistamalla aukeavassa ikkunassa minkä ops-kauden versio sinulla on suunnitelmassasi. Kandidaatin tutkintosi ops-kauden versio säilyy samana, jonka olet alun perin valinnut, koska olet vaihtanut ainoastaan maisteriohjelmasi ops-kauden.

 


Opintosuunnitelman muokkaaminen, tulostaminen ja poistaminen

Voit muokata tekemääsi opintosuunnitelmaa, tulostaa sen tai poistaa suunnitelman. Poistettua opintosuunnitelmaa ei voi enää palauttaa.

'Kolme pistettä' -painikkeen sijainti 'Opintojen rakenne' -välilehdellä