Kv. kaksoistutkintojen tilastointi alkaa

Opinto-oikeuksien merkintätavalla vaikutusta tutkintotodistusliitteen tulostamiseen

Tiedotteen sisältö:

 

Uuteen käytäntöön siirtymisen vaiheet ja aikataulu

Huhtikuun loppupuolelta 2017 alkaen Oodista viedään Virtaan tilastointia varten tiedot kv. yhteis- ja kaksoistutkinnoista. 

Tätä tarkoitusta varten otetaan käyttöön uusi tapa merkitä kaksoistutkintojen opinto-oikeuksia Oodiin. Samalla saadaan kaksoistutkintojen kuvaustekstit tulostumaan tutkintotodistuksen liitteelle aiempaa yhtenäisemmin.

  • pe 31.3.2017 mennessä koulut antavat kuvaustekstit uusia DDA-alkuisia opintokohteita varten Webropol-lomakkeella. Kun tiedot on tallennettu Oodiin, opintokohteen koodi näkyy wikisivulla: https://wiki.aalto.fi/display/opintokohdekoodit/Kaksoistutkintojen+koodit
  • viimeistään 4.4. OPIT on lisännyt DDA-koodit Oodiin
  • 4.4. ei voi tulostaa kaksoistutkintojen todistuksia, sillä tuolloin vaihdetaan Oodiin kaksoistutkintojen tulostustapa ja tehdään tarvittavat muutokset opintokohteisiin (DD-koodien lajiksi vaihdetaan ”Tarkenne”)
  • ke 5.4. - to 13.4. eli pääsiäiseen mennessä kouluilla merkitään kaksoistutkintoa suorittaville uudet opinto-oikeudet takautuvasti 1.1.2016 alkaen: DDA-alkuiset opinto-oikeudet tilastointia varten, sekä samalla DD-alkuiset opinto-oikeudet, jos ne ovat jo tiedossa ja ellei niitä ole jo aiemmin merkitty.
  • ke 5.4. alkaen kaksoistutkintojen tutkintotodistusten liitteiden tulostaminen tapahtuu uuden käytännön mukaisesti. Kaksoistutkintojen tutkintotodistuksen liitteen ja Diploma Supplementin tulostamisessa käytetään päivitettyjä ohjeita.

 

Uusi tapa merkitä kaksoistutkintojen opinto-oikeuksia

Tilastointia varten kaksoistutkintoja koskevat opinto-oikeudet merkitään uudella tavalla takautuvasti vuoden 2016 alusta alkaen siten, että opiskelijalla olisi opinto-oikeudet näihin heti, kun ne ovat tiedossa. Samalla ratkaistaan aiemmassa käytännössä esiin tulleita todistusten tulostamisongelmia eri tyyppisissä kaksoistutkinnoissa. Lisäksi käytännöt yhtenäistetään maisteri- ja tohtoritasolla saman logiikan mukaisiksi.

Kaksoistutkintoon liittyen opiskelijalle merkitään muiden opinto-oikeuksien lisäksi kaksi opinto-oikeutta:

Kv. kaksoistutkintojen tilastointi tapahtuu DDA-alkuisen opinto-oikeuden (laji = Kv kaksoistutkinto) perusteella.

Tilastoinnissa noudatetaan kansallisen OKSA-sanaston mukaisia määritelmiä, joissa todistusten lukumäärä on merkitsevä erottava tekijä:

Tutkinto, jonka opiskelija saa kahden tai useamman korkeakoulun (vähintään yksi suomalainen ja yksi ulkomainen korkeakoulu) yhdessä kehittämän ja järjestämän koulutusohjelman suorittamisesta. Yhteistutkinnon suorittamisesta annetaan yksi tutkintotodistus.

(Kaksois-)Tutkinto, jonka opiskelija saa kahden eri maissa sijaitsevan korkeakoulun  opintojen suorittamisesta. Kaksoistutkinnon suorittamisesta opiskelija saa kaksi virallista tutkintotodistusta.

Käytännössä Aalto-yliopiston kaikki kansainväliset yhteis- ja kaksoistutkinnoiksi nimitetyt tutkinnot merkitään tilastointia varten kv. kaksoistutkinnoiksi, koska yhdestäkään tutkinto-ohjelmasta ei anneta kansainvälisen sopimuskumppanin kanssa yhtä yhteistä todistusta.

Jos opiskelijalla on opinto-oikeus maisteriohjelmaan, jossa kaikki suorittavat kaksoistutkinnon, käytäntö on sama eli koulutusohjelma-opinto-oikeuden lisäksi opiskelijalle annetaan sekä DDA-alkuinen että DD-alkuinen opinto-oikeus.

Kaksivuotisissa maisteriohjelmissa, joista 1. tai 2. vuosi on opiskelua Aalto-yliopistossa ja toinen vuosi ulkomaisessa yliopistossa, noudatetaan lakimies Timo Syrjälän ohjeen mukaista käytäntöä: kaksoistutkinnon opinto-oikeudet merkitään alkamaan aina ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. Jos opiskelija aloittaa opiskelun Aalto-yliopistossa toisena opiskeluvuonna, merkitään hänen opinto-oikeutensa alkavaksi vuotta aiemmin eli hän aloittaa Aalto-yliopistossa jatkavana opiskelijana.

Opinto-oikeuksien perusteella tulostuvat kuvaukset tutkintotodistuksen liitteelle

Tulostusesimerkki tutkintotodistuksen liitteen alkuosasta:

DDA- alkuiset ja DD-alkuiset opintokohteet ja niihin sisältyvät kuvaustekstit

 

Otetaan käyttöön uusia, DDA-alkuisia opintokohteita (Double Degree Agreement) kullekin kaksoistutkintoja tuottavalle sopimukselle

Koulujen LES-henkilöt lisäävät jokaista kv-kaksoistutkintoja tuottavaa sopimusta seuraavat tiedot wikiin: https://wiki.aalto.fi/display/opintokohdekoodit/Kaksoistutkintojen+koodit


OPIT luo saatujen tietojen pohjalta DDA –alkuiset opintokohteet, joiden koodi rakentuu 2-3 osasta, joiden välissä on väliviiva: 1) DDA, osissa 2) ja 3) maisteri- tai tohtoriohjelman lyhenne tai Cotutelle tai kahdenkeskisen kaksoistutkinnon olleessa kyseessä sopimuksen organisaatioiden Oodi-lyhenteet tai vastaavaa.

Esimerkkejä DDA -koodeista ja sopimuksia kuvaavista teksteistä:

  1. DDA-SELECT (tämä koodi on jo Oodissa)
  2. DDA-ELEC-ITMO
  1. DDA-Cot-…
”DD-” -alkuisten opintokohteiden käyttöä jatketaan

Esimerkki:

  1. DD-KTH

Aiempia, tohtoritasolla käytettyjä DDD-alkuisia opintokohteita ei jatkossa enää käytetä

Kauppakorkeakoululla ja ARTSissa on ollut muutama DD-koodi, joiden sisältämästä kuvaustiedosta sopimusta koskeva osa siirretään DDA-alkuiselle koodille.

Yksi poikkeustapaus, jossa tutkintotodistuksen liitteen tulostuvaa tekstiä on täydennettävä käsin