MyCourses for teachers

MyCourses for students

 

 

MyCourses palveluhenkilökunnalle

 

 

 
MyCourses in English

Trainings for Teachers
Instructions for Teachers

Default and Example Workspaces
, tips for teachers
Quick Start and Troubleshooting for Teachers

Workspace and Material Visibility

To MyCourses from Other Platforms

Instructions for Students

Update info

MyCourses suomeksi

Koulutukset opettajille
Ohjeita palveluiden henkilökunnalle

Ohjeita opiskelijoille

Päivitystiedoitukset

MyCourses på svenska

Anvisningar för studerande

With Aalto login only

  Aalto VLE MyCourses -project


Service Description  ||  Palvelukuvaus || Beskrivining av tjänsten

mycourses(at)aalto.fi