Sisällys / Contents:

Tekijänoikeudet opetuksessa

Tiivistettyä tietoa Kopioston luvista yhdellä sivulla (PDF).

Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelussa ohjeistetaan opiskelun, tutkimuksen ja opetuksen näkökulmista miten

 • hallinnoit omia tekijänoikeuksiasi,
 • et loukkaa muiden tekijänoikeuksia,
 • voit hyödyntää muiden tekemää materiaalia ja
 • ohjaat opiskelijoita aineistojen pariin.

Periaatteita

 • Vain täysin omia teoksia voi kopioida, julkaista ja esittää vapaasti.
 • Tekijöillä on yksinomainen oikeus määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataviin.  
 • Koko yliopisto-opetus on julkista käyttöä.
 • Teoksen kappaleiden valmistamista on sen tallentaminen ja kopioiminen millä tahansa teknisellä menetelmällä, myös siirtäminen laitteeseen, jolla teos voidaan toisintaa.
 • Tekijänoikeuksien käytöstä voidaan tehdä sopimuksia.
 • Lupaa ei tarvita määrätyissä poikkeustapauksissa, joiden käytäntöjä on tiivistetysti esitetty alla.  

Käytäntöjä

Ohessa tärkeimpiä poimintoja tekijänoikeuspalvelusta:

 1. CC-lisenssin avulla voit ilmaista ehdot, joilla muut voivat käyttää tekemääsi materiaalia. Oppimateriaalien lisensioimiseen suositellaan Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssiä. Aallon intranetistä voi ladata dia-pohjat, joissa on CC-maininta.

 2. Jos löydät kurssille sopivan pdf-muotoisen artikkelin tai e-kirjan kirjaston tietokannasta tai Google Scholarin kautta, älä kopioi artikkelia verkko-oppimisympäristöön. Artikkeleita ja muuta kirjaston e-aineistoa tulee käyttää linkkien avulla (myös MyCourses-oppimisympäristössä), sillä Aallon kirjaston kustantajilta ostama lupa kattaa vain linkkien avulla tapahtuvan käytön. Linkitysohjeiden mukaan kannattaa toimia, jotta linkkiä klikattaessa käyttäjän oikeudet aineistoon tarkistuvat automaattisesti ja linkit avautuvat oikein.

 3. Vain täysin omia teoksia voi kopioida, julkaista ja esittää vapaasti.

 4. Muiden tekemien teosten osalta käyttö voi perustua lupiin tai olla mahdollista sitaattina. Yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelusta, alla on ko. ohjeista tiivistelmä:
  • Oma henkilökohtainen käyttö. Opetus yliopistossa ei ole yksityistä käyttöä. Jos teoksia kopioidaan tutkimusryhmää tai opiskelijaryhmää varten, kyse on käytöstä joka edellyttää lupaa. Työyhteisö ei ole ystäväpiiri tekijänoikeuslain tarkoittamassa merkityksessä eikä käyttö työyhteisössä ole yksityistä käyttöä.
  • Opiskelija voi tallentaa luentokalvoja tai äänittää luentoa omaa yksityistä opiskeluaan varten. Muu käyttö ei ole mahdollista, esimerkiksi luentovideon julkaiseminen internet-sivustolla ilman luennoitsijan lupaa.
  • Opettaja ei saa julkaista ilman lupaa opiskelijoiden töitä seuraavalla kurssilla tai muussa yhteydessä.
  • Julkistetusta teoksesta on lupa ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Teoksia siteerattaessa teoksen tekijä ja lähde on mainittava sillä tavoin kun hyvä tapa vaatii. Sitaatin enimmäis- tai vähimmäispituutta ei ole tarkasti määritetty. Periaatteessa sekä liian pitkällä että lyhyellä sitaatilla on mahdollista rikkoa tekijänoikeuden haltijan yksinoikeutta. Viime kädessä sallitun sitaatin laajuus määräytyy lainauksen tarkoituksen, tavoitteiden ja käyttöyhteyden perusteella.
  • Yliopistoluento on pääsääntöisesti tieteellinen esitys ja tällöin kuvia saa sisällyttää luentoon valaisemaan tieteellistä esitystä. Tällöin tekijä ja lähde on mainittava. Siteerattava kuva voi olla piirros, valokuva tai valokuva taideteoksesta. Kuvien osalta tulee tekijä ja lähde aina mainita, myös silloin kun kuvat ovat luennoitsijan itsensä ottamia. Kuvalähteet voi mainita luentomateriaalin lopussa lähteissä tai kuvien yhteydessä.
  • Videon esittämiseen opetuksen yhteydessä vaaditaan oikeudenhaltijan lupa. Oikeudenhaltija voi antaa luvan verkkopalvelussa olevan materiaalin osalta esim. Creative Commons lisenssillä tai käyttölupana. Esimerkiksi YouTube palvelun ehdoissa annetaan lupa vain yksityiseen käyttöön eli se että video sijaitsee YouTube palvelussa ei vielä ole käyttölupa opetukseen.
  • Elokuvien osalta esitysluvan opetukseen myöntää M & M viihdepalvelu http://viihdepalvelu.com/elokuvalisenssi/ tai kotimaisten tuottajien osalta Tuotos www.tuotos.fi.
  • Opetus- ja tutkimuskäyttöön voidaan tallentaa kotimaisia ja yhteispohjoismaisia opetusohjelmia YLE :n, MTV3:n ja FST5:n kanavilta, mutta niiden välitys on sallittu oppilaitoksen sisäisen suljetun tietoverkon välityksellä. Ajankohtaiset tiedot opetusohjelmien sopimuslisenssin mukaisesta käytöstä voi tarkistaa osoitteissa www.tuotos.fi. tai www.kopiosto.fi.
  • Kopioston valokopiointia koskeva Kopioston sopimuslisenssi kattaa tieto- ja kaunokirjalliset teokset sekä ammatilliset ja tieteelliset aikakauslehdet. Myös tietoverkosta otetut paperitulosteet  kuuluvat valokopiointisopimuslisenssin piiriin. Sopimuslisenssin mukaan samoille oppilaille lukuvuoden aikana voidaan samasta teoksesta kopioida korkeintaan 20 sivua, mutta ei kuitenkaan enempää kuin puolet koko teoksen sivumäärästä. Valokopiointilupa kattaa kaikki julkaisut pois lukien työ-, harjoitus tai vastauskirjat, julkaistut diakuvat tai piirtoheitinkalvot. Lisätietoja www.kopiosto.fi. Kuvia voi valokopioida kalvoille ja näin valmistettuja kalvoja voi esittää opetuksesssa valokopiointi sopimuslisenssin perusteella. Nykyinen sopimuslisenssi säännöksen nojalla tehty sopimus ei kata digitaalisten kappaleiden valmistamista, eli esimerkiksi jos halutaan tieteellinen artikkeli yliopiston sisäiseen tietoverkkoon tai kuvia powerpoint esitykseen, tulee tähän saada artikkelin oikeudenhaltijan lupa. 
  • Kopioston digiluvalla korkeakoulun opettajat ja tutkijat sekä opiskelijat saavat skannata osia painetuista julkaisuista sekä kopioida ja käyttää tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivuilta opetus- ja tutkimuskäyttöä varten. Digiluvan mukaisesti skannatut aineistot voidaan leimata ja internetistä kopioidut aineistot voidaan raportoida verkon kautta. Kopioston luvalla ei saa kopioida työ- ja harjoituskirjoja, maksullisia ja rekisteröintiä vaativia aineistoja, kotimaisia näytelmiä, musiikkia ja av-aineistoja eikä teoksia, joiden kopioinnin oikeudenhaltija on kieltänyt. Kopioston lupa ei koske sellaisia aineistoja, joihin korkeakoululla on muuhun lisenssiin ja sopimukseen perustuva käyttöoikeus. Näitä aineistoja saa käyttää niitä koskevien lisenssi- tai muiden käyttöehtojen mukaisesti. Kopioston lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston. Aineiston saa tallentaa suljettuun sisäverkkoon oman opetus- tai tutkimusryhmän saataville kurssin tai muun opintokokonaisuuden ajaksi. Kopioidun aineiston voi myös jakaa opetus- tai tutkimusryhmälle sähköpostilla. Luvalla voi
   • skannata tai digitoida samasta julkaisusta samoja oppilaita varten enintään 20 sivua, kuitenkin enintään 20 % julkaisusta
   • skannata tai digitoida yhden kokonaisen tieteellisen artikkelin tieteellisestä aikakauslehdestä
   • kopioida enintään 20 tulostettuna A4-kokoa vastaavaa sivua avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- ja tekstiaineistoa, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia tai myöntänyt aineiston opetuskäyttöön muutoin lupaa.

Lisää tietoa

Video Lectures about Copyright

Copyright and Teaching

See Art University Copyright Advice

 

Videos from Art University Copyright Advice -wiki:

Copyright och undervisning

Se konstuniversitetens upphovsrättstjänst