Kollegahaastatteluissa tuli paljon esille Optiman ja Nopan peruskäyttöä. Eräässä haastatteluista kuitenkin tuli esille kokeilu, jossa opiskelijat saivat itse koota wikiin "best practices" vinkkejä ja ohjeita laajemmista käytännön harjoituksista. Tällaisesta ohjeiston kokoamisesta on se hyöty, että sitä voi käyttää myös seuraavina vuosina harjoitusten apuna. Samalla se aktivoi opiskelijoita miettimään ongelmakohtia ja niiden ratkaisuja sekä harjoittaa yhteisölliseen sisällöntuottamiseen.

Jos katsoo useampia kollegahaastatteluja, joita tein, kaikki eivät kuitenkaan olleet yhtä tyytyväisiä wiki-kokeiluihinsa. Eräässä toisessa kokeilussa koottiin opiskelijoiden tuotoksia wikiin, mutta sen ei koettu tuoneen juuri lisäarvoa harjoitukseen. Tämän pienen otoksen perusteella näyttääkin siltä, että parhaimmillaan wiki toimii, kun löytyy oikea tarve jakaa tietoa, eikä kyseessä ole vain määrättyjen tuotosten kokoamisesta.