Kurssiin kuului haastatella 3-5 kollegaa ja kirjoittaa pari käyttökokemusta. Haastattelin viittä kollegaani Aalto-yliopistosta, joista vain yksi vastasi käyttäneensä wikiä ja yksi vastasi käyttävänsä Noppaa. Laihojen tulosten perusteella mietin, että tehtävänannon rajaus Aalto-yliopistoon pitäisi poistaa ja etsiä kiinnostavia tapauksia muistakin oppilaitoksista. Esimerkin vuoksi haastattelin myös luokanopettajaa Viherlaakson koulusta, joka kertoi tietotekniikan käytöstä peruskoulussa.

Aalto-yliopisto

Radiotekniikan laitoksella käytetään Wikiä opetuksen koordinointiin ja suunnitteluun. Siihen pääsevät kaikki opintoneuvojat mistä tahansa, joten tietojen vaihto ja työstäminen on helppoa. Lisäksi haastattelemani henkilö on mukana EPOP-projektissa, jossa Wikiä käytetään kurssin kotisivuna.

EPOP-projektin kotisivu

Kemian tekniikan laitoksella haastattelemani opettaja käytti vain Noppaa harjoitustehtävien ja kurssimateriaalien jaossa.

Peruskoulu

Viherlaakson koulussa toteutettiin ekaluokkalaisille verkko-opetuskurssi. Kurssin tehtävät olivat verkossa, mutta ne tehtiin yhdessä pienissä ryhmissä ja opettajan johdolla. Tehtävinä oli mm. ottaa koulun pihalta kuva kahden viikon välein ja kirjoittaa wiki-sivulle kuvateksti ja kommentteja kahdessa viikossa tapahtuneista muutoksista. Oppilaat ottivat itse kuvat, mutta opettaja siirsi ne verkkoon. Oppilaat kirjoittivat tekstin suoraan itse verkkoon. Opettaja kertoi, että oli erittäin mielenkiintoista kokeilla, kuinka  tämänlainen työskentely onnistuu pieniltä lapsilta, joille käsinkin
kirjoittaminen on vielä opettelun asteella, saatika tietokoneella kirjoittaminen. Kurssi onnistui hyvin ja lopputulos oli, että oppilaan ikä ei ole este opetukselle.

Kuudesluokkalaiset ovat jo tehneet itse lyhyitä elokuvia esim. historian henkilöistä, joita he ovat editoineet tietokoneella. Nämä näkyvät verkossa ja niihin voi palata kokeeseen valmistautuessa.

Eri ikäiset oppilaat ovat työstäneet yhteisiä tiedostoja erityisesti Google Docsin avulla. Näin he voivat jatkaa kotona vaikkapa esitelmän tekoa. Tämä tukee hyvin yhteistä tekemistä, yhteisen osaamisen jakamista ja työnjakoa ryhmätöissä.

Yliopistomaailmassakin voisi soveltaa aivan samoja keinoja ja lisäksi niistä saa vertailukohtaa, kun mietitään, onko jokin tehtävä liian vaikea aloitteleville yliopisto-opiskelijoille.