Blog

Fashion and the Institution of Marketing

Wednesday December 5, 2012, 2:00PM - 4:00 PM

AaltoBIZ, main building, class room A-401

Abstract

Fashion, which was a process of diffusion in traditional cultures, has turned into a principle that permeates modern marketing and confirms the status of marketing as an institution of modern society.  A study of the creation and diffusion of high fashion clothing system in contemporary culture, makes it possible to observe that modern marketing is not simply a mechanism or a set of activities performed by organizations, but a modern institution that involves all members of society, including consumers, organizations, and multiple other agencies.

Bio

A. Fuat Fırat is Distinguished Visiting Professor at Aalto University School of Business, Department of Communication and Professor of Marketing at the University of Texas---Pan American. He completed his Ph.D. degree in marketing at Northwestern University. His research interests cover areas such as macro consumer behavior and macromarketing; postmodern culture; brands and branding; transmodern marketing strategies; gender and consumption; marketing and development; and interorganizational relations. His has won the Journal of Macromarketing Charles Slater Award for best article with co-author N. Dholakia, the Journal of Consumer Research best article award with co-author A. Venkatesh, and the Corporate Communications: An International Journal top ranked paper award with co-authors L.T. Christensen and J. Cornelissen. He has published several books including Consuming People: From Political Economy to Theaters of Consumption, co-authored by N. Dholakia, and is the founding editor of Consumption, Markets & Culture.

All staff and doctoral students welcome!

More information: Johanna Moisander: johanna.moisander(at)aalto.fi

Päivälehden museossa järjestetään Viestintäkonsernit strategisten haasteiden edessä -seminaari maanantaina 10.9.2012 klo 14.00. Seminaarissa kerrotaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tehtävän viestintäalaa käsittelevän tutkimuksen tuloksista. Suomalaisten viestintäkonsernien haasteita käsitellään seminaarissa myös paneelissa, johon osallistuvat Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Anu Nissinen, Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko sekä Aller Median toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä.

VIESTINTÄKONSERNEISSA TARVITAAN ’MOLEMPIKÄTISYYTTÄ’

Suomalaiset viestintäkonsernit ovat ’molempikätisyyden’ haasteiden edessä, sillä niiden pitää sovittaa yhteen olemassa oleva liiketoiminta ja alaa kohdanneiden muutosten vaatima uudistaminen. Molempikätisyys (ambidexterity) käsitteenä tarkoittaa, että yritysten tulisi pystyä samanaikaisesti sekä jatkuvaan, pienin askelin tapahtuvaan olemassa olevan liiketoiminnan parantamiseen että radikaaleihin muutoksiin.
Osana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun viestinnän laitoksen tutkimushanketta Suomalaisten viestintäkonsernien strategiset haasteet muuttuvilla mediamarkkinoilla on molempikätisyyttä tutkittu vertailemalla muutoksen johtamista printti-liiketoiminnassa ja mediayhtiöiden online-toiminnoissa. Tutkimuksen perusteella muutoshallinnan käytännöt tuntuvat poikkeavan toisistaan, niin muutosimpulssien, muutosherkkyyden kuin brändin merkityksenkin suhteen. Tarkastelluissa yhtiöissä molempikätisyyttä uskotaan toisaalta voitavan tukea organisatorisin ratkaisuin, toisaalta taas siiloutumista pelätään ja katsotaan, että molempikätisyys on enemmän mielentila kuin tietynlainen organisaatiorakenne.

KÄYTTÄJIEN KÄYTTÄJÄT

Tutkimushankkeessa on lisäksi tarkasteltu sitä, miten mediayhtiöissä hyödynnetään internet- käyttäjiä eli käytetään käyttäjiä. Ajatus kuluttajien ja käyttäjien strategisesta toimijuudesta perustuu pitkälti siihen, että käyttäjät tuottavat ’sisältöjä’ – eivät pelkästään tekstiä tai valokuvia vaan myös sosiaalisia sisältöjä ja merkityksiä, jotka ovat yrityksen brändijohtamisen ja tuotekehityksen kannalta oleellisia. Tutkimuksessa on havaittu, että mediayhtiöiden toiminnan kannalta käyttäjien sisällöntuotannon ohella tärkeää on myös käyttäjien epäsuora osallistuminen: sosiaalisten suhteiden ylläpito ja keskinäinen vuorovaikutus. Tämä ilmenee muun muassa siinä, miten käyttäjien rooli mediayhtiöiden tuottaman sisällön jakelijoina on kasvamassa.

SUOMALAISTEN VIESTINTÄKONSERNIEN STRATEGISET HAASTEET MUUTTUVILLA MEDIAMARKKINOILLA – TUTKIMUSHANKE

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun viestinnän laitoksen tutkimushankkeessa tarkastellaan teknologian kehittymisen, digitaalisuuden, verkottumisen ja osallistavan mediakulttuurin aiheuttamia muutoksia erityisesti viestintäkonsernien asiakassuhteissa sekä arvonluonti- ja strategiakäytännöissä. Kolmivuotinen tutkimushanke jatkuu vielä vuoden ajan tuottaen tietoa, joka tarjoaa viestintäkonserneille uusia keinoja ja tapoja jäsentää, suunnitella ja hallita omaa työtään mediakentän jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan journaaliartikkeleissa ja tieteellisissä konferensseissa.

Tutkimusta johtaa professori Johanna Moisander ja päätutkijoina hankkeessa työskentelevät KTT Rita Järventie-Thesleff ja TaT Mikko Villi. Hankkeen rahoittajana toimii Helsingin Sanomain Säätiö.

Professori Johanna Moisander, 050 3120904, johanna.moisander@aalto.fi
Post doc -tutkija Rita Järventie-Thesleff, 040 5141281, rita.jarventie-thesleff@aalto.fi Post doc -tutkija Mikko Villi, 050 5692149, mikko.villi@aalto.fi 

Professor A. Fuat Firat will join the Department of Communication as Distinguished Visiting Professor, starting September 1 2012. Professor Firat is one of the founding fathers of postmodern and critical marketing and consumer research and he continues to be one of the most cited scholars in the broader field of marketing and consumer research.

   A . Fuat Fırat is professor of marketing at the University of Texas---Pan American. He completed his Ph.D. degree in marketing at Northwestern University. His research interests cover areas such as macro consumer behavior and macromarketing; postmodern culture; brands and branding; transmodern marketing strategies; gender and consumption; marketing and development; and interorganizational relations. His has won the Journal of Macromarketing Charles Slater Award for best article with co-author N. Dholakia, the Journal of Consumer Research best article award with co-author A. Venkatesh, and the Corporate Communications: An International Journal top ranked paper award with co-authors L.T. Christensen and J. Cornelissen. He has published several books including Consuming People: From Political Economy to Theaters of Consumption, co-authored by N. Dholakia, and is the founding editor of Consumption, Markets & Culture.

As a visiting professor Dr. Firat will collaborate particularly with the members of the “Business and Society” research group of the Department (http://communication.aalto.fi/en/research/researchgroups/business-society/

During his visits to Aalto ECON, professor Fuat will also present his work at research seminars that are open to all members of the Aalto ECON academic community.

For more information, please contact johanna.moisander(at)aalto.fi 

July 2--7, 2012 | Helsinki, Finland Aalto University & Hanken School of Economics

The theme of the 28th EGOS Colloquium 2012 in Helsinki is Design!? The concept of design has been defined and used in a multitude of ways in a variety of academic fields, ranging from the classics of organizational design to studies on open sourcing and aesthetics. At the Colloquium, we seek not only to problematise and rethink the various meanings of design, but also to promote discussion on new ways to view and to understand organizations and organizing on this basis.

The exclamation mark in Design!? denotes the need for organizational and other theorists to take actively into account different perspectives, to take a stand, and to suggest new and innovative ideas vis-à-vis existing work. The question mark, in turn, encourages problematisation of established notions, conceptualizations and categorizations. Organizational and other theorists need to render visible and question the taken-for-granted understandings that sustain and reproduce established boundaries in organizations and organizing – as well as in the ways in which researchers make sense of them.

In the harsh Northern climate, Helsinki, the Finnish capital, is emblematic of the social, practical and cultural aspects of Design!? In the Finnish context, design is first and foremost about usefulness, rather than exclusiveness and glamour. Design is not something reserved for elites and connoisseurs. It is everywhere. Sometimes it fails to please the eye, but it usually works, plain and simple. Welcome to Helsinki, the World Design Capital 2012!

Deadline for short papers January 16 2012

More: http://www.egos2012.net/

Kataja, the Finnish Doctoral Program in Business Studies, organizes a number of interesting courses every year for the PhD students of its member universities. Aalto ECON doctoral program gives credits for most of these courses towards the completion of the doctoral degree. So, please check out the new Kataja program for 2012 to see if there are interesting courses for you to include in your personal study plan!

In spring 2012, some faculty members of the Department of Communication will be actively involved in organizing the following PhD-courses:

Project Management tools for multi-disciplinary research: Design and article writing processes

This course provides tools to help doctoral students in their research design and article writing processes. Project management and knowledge management tools focus on helping students develop methods for creating and evaluating both research design and contribution potential to key journals with multi-disciplinary perspectives. More information:Anne Kankaanranta (mailto: anne.kankaanranta@aalto.fi).

Kurssikuvaus: This course provides tools to help doctoral students in their research design and article writing processes. Project management and knowledge management tools focus on helping students develop methods for creating and evaluating both research design and contribution potential to key journals with multi-disciplinary perspectives.http://www.kataja.eu/index.php?q=kurssit/Kurssikuvaukset&kurssi=139

Practice based research in business studies

The purpose of this course is to map out, explore and analyze the internal diversity of practice-based approaches to social theory in general and management and organization and marketing studies in particular. Using seminal papers and articles from top-tier journals as illustrative examples, the course identifies and scrutinizes, the philosophical, theoretical and methodological underpinnings of different approaches and elaborates on the ways in which these cognitive background assumptions and understandings come guide theorizing and empirical analysis in research practice. Throughout the course, a number of empirical research examples (based on lecturers’ and students’ work) are employed. More information: Johanna Moisander (mailto: johanna.moisander@aalto.fi)

http://www.kataja.eu/index.php?q=kurssit/Kurssikuvaukset&kurssi=130

Advanced Consumer Behavior 

Advanced Consumer Behavior will familiarize students with recent theoretical and methodological advancements in the field of consumer research. The course provides the participants with new ideas and approaches for engaging in consumer research at the cutting edge of the field's development. More information: Johanna Moisander

http://www.kataja.eu/index.php?q=kurssit/Kurssikuvaukset&kurssi=116