Top Leader - Kyvykkyyksiä etsimässä

Kannattavaa liiketoimintaa ohjelma päivitetty, aloitus 26.11.2014

PK-yrityksen tuloksen parantamisessa talousraporttien ja tunnuslukujen tuntemus on avainasemassa. Tämän valmennuksen jälkeen tiedät, miten tuloslaskelmaa, tasetta ja kassavirtalaskelmaa tulkitaan, mitkä tekijät niihin vaikuttavat ja miten talouden eri tunnuslukuja voi käyttää hyödyksi tehdessäsi yrityksen kannalta tärkeitä päätöksiä. Samalla opit myös keskustelemaan sujuvammin talousihmisten kanssa.

Ohjelma on suunnattu PK-yrityksen johdolle, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka eivät ole yritystalouden ammattilaisia mutta tarvitsevat perustietoja yrityksen talouden nykytilan analysointiin, suunnittelun avuksi ja päätösten tueksi. Ohjelma soveltuu erinomaisesti myös isoista yrityksistä PK-yrityksien kasvaville työmarkkinoille siirtyville henkilöille.

 

Sisältö ja aikataulu

1. päivä 26.11.2014

Tuloslaskennan yleisperiaatteet
- mitä johtajan ja asiantuntijan tulee ymmärtää laskennasta
- tuloslaskennan keskeiset periaatteet ja käsitteet
- onko ”oikeaa” tulosta

Taloudelliset raportit
- mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat
- mitä asioita on lukujen takana

2. päivä 1.12.2014

Yritystalouden osa-alueet
- vakavaraisuus, maksuvalmius, kannattavuus, tehokkuus
- miten eri osa-alueita mitataan
- miten niihin voi vaikuttaa
- tunnuslukujen käyttö johtamisessa ja päätöksenteon tukena

 

............................................................................................................

Huom! Ohjelmaan osallistuville tarjoamme maksutta yhden Aallon Huiput -seminaarisarjan seminaarin. 

Voit valita näistä seminaareista yhden:
- Onnistuminen, innostus ja hyvä elämä/Esa Saarinen 22.10.2014

- Rahoitusmarkkinat ja pk-talous/Vesa Puttonen 19.11.2014
- Johtoryhmätyöskentely yrityksen kehittämisen tukena/Jari Handelberg 17.12.2014

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu täältä