Top Leader - Kyvykkyyksiä etsimässä

Globaalit arvoketjut pk-yrityksen näkökulmasta/Timo Seppälä