Child pages
  • Tekijänoikeudet opetuksessa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetuksessa on hyvä huomioida

  • miten voit hyödyntää muiden tekemää materiaalia
  • miten ohjaat opiskelijoita aineistojen pariin
  • miten pidät huolta omista tekijänoikeuksistasi ja
  • mikä on tekijänoikeuksia loukkaavaa toimintaa.

Vastauksia tekijänoikeuskysymyksiin

Tekijänoikeuksien tarkastelua näkökulmista "Opiskelu, tutkimus ja opetus" löytyy taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelussa, jossa Aalto-yliopisto on mukana ylläpitäjänä. Palvelusta kannattaa käydä katsomassa mm. mihin aineistoihin on hankittu käyttöoikeuksia opetukseen keskitetysti.

Aalto-yliopiston kirjasto on edellisen sivuston lisäksi koonnut tekijänoikeuksiin liittyviä sivustoja.

http://www.operight.fi/koulutus on erityisesti opettajille suunnattu tietopankki tekijänoikeuksista. Sivustoa ylläpitävät IPR University Centerin asiantuntijat. Aalto-yliopisto on yksi IPR University Centeriin kuuluvasta neljästä yliopistosta. Sivustolla on käytännönläheisiä teemoja, kuten esitykset, verkkoympäristöt, musiikki, sekä ratkaisukäytäntöjen kokoelma, sanasto ja testi omien tietojen testaamiseksi.

http://www.opettajantekijanoikeus.fi – Aalto-yliopiston Medialaboratorion tutkija Tarmo Toikkasen ylläpitämä sivusto.
Printtaa tiivistys työhuoneesi seinälle.

Opettajan tekijänoikeusopas – Tarmo Toikkasen ja lakimies Ville Oksasen kirja. He selostavat aiheita myös suullisesti ja vastaavat kysymyksiin webinaaritallenteissa.

Vinkkejä plagioinnin eli luvattoman lainaamisen tunnistamiseen on koottu Helsingin yliopiston plagiaatintunnistamisjärjestelmän pilotointi -sivustolle http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/plagioinnin-indikaattorit/

Plagiointia ja vilppiä tutkiva Erja Moore ylläpitää www.plagiarismi.fi -sivustoa, josta löytyy mm. määritelmiä plagiarismista, kirjallisuutta ja blogi.

Linkitys e-artikkeleihin ja e-kirjohin

Löysitkö kurssille sopivan pdf-muotoisen artikkelin tai e-kirjan kirjaston tietokannasta tai Google Scholarin kautta? Älä kopioi artikkelia verkko-oppimisympäristöön, vaan ohjaa opiskelijat aineiston pariin kunnioittaen tekijänoikeuksia. Älä myöskään linkitä selaimen osoitekentässä näkyvään osoitteeseen, jos haluat, että opiskelijat pääsevät näkemään e-aineiston myös muualla kuin Aalto-verkossa. Katso Aalto-yliopiston kirjaston linkitysohje lisensoituihin verkkojulkaisuihin:
http://lib.aalto.fi/en/e-materials/linking/

 

Itse laadittujen (opetus)aineistojen lisensointi

Yliopisto-opettajat laativat paljon aineistoja opetukseen. Tekijänoikeuksia ajatellen Creative Commons -lisenssin (CC-lisenssi) liittäminen aineistoon selventää pelisääntöjä, millä ehdoin aineistoa voidaan hyödyntää opettajien kesken ja lukuvuodesta toiseen. Myös opiskelijat saattavat tehdä verkkojulkaisun osana opintojaan, jolloin julkaisuun voidaan liittää CC-lisenssi. CC-lisenssivalitsimen avulla on helppo valita haluamasi lisenssityyppi ja valinnan tehtyäsi saat verkkosivulle liitettävän pätkän html-koodia, joka sisältää CC-kuvakkeen ja linkin lisenssikuvaukseen. Englanninkielinen CC-sivusto: http://creativecommons.org/

 

Suunnittelijan ammattietiikka ja tekijänoikeudet -seminaarin tallenne

ARTSin ajankohtaisseminaari 18.10.2013