Child pages
  • Aallon matematiikan opetus verkossa. Oppimisympäristön käytettävyyden parantaminen virheitä analysoimalla
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Presenter:  Hannu Tiitu, Tutkimusapulainen, Aalto SCI

Degree programme: Tietotekniikka, Matematiikka

Kuvaus

Automaattisten laskuharjoitustehtävien käyttämisestä on nyt useamman vuoden kokemus Aallon insinöörimatematiikan opetuksessa. Tehtäviä on laadittu erilaisille kursseille sekä erilaisilla alustoilla. Käytössä on Stack-järjestelmä eri versioineen, sekä Mumie, jonka sisältöjä kehittävässä EU-projektissa S3M2 Aallon matematiikan laitos on mukana. Sisältöjä ja teknisiä ratkaisuja on kehitetty ja kokeilu on vakiintunut osaksi matematiikan peruskurssien opetuskäytäntöjä. Kehitystyön edelleen jatkuessa voidaan huomiota suunnata ympäristöjen laatuun myös suunnittelun, käyttökelpoisuuden ja käytettävyyden näkökulmista.

Tietotekniikan mahdollistama murros matemaattisen ajattelun esittämisessä tulee vaikuttamaan oppimateriaalien ja opetuksen sisältöihin. Tulevaisuuden tietotekniset oppimisympäristöt saadaan hyödyllisiksi, kun uusien välineiden tarjoamat mahdollisuudet ymmärretään ja tuodaan käyttöön tavoilla, jotka edistävät oppimisen prosesseja. Opiskelijan käsitemaailman muuttuminen ja kehittyminen näkyy hänen tekemissään virheissä. Toisaalta oppimisympäristön käytettävyys on keskeisessä asemassa siinä, millaisia virheitä oppilas tekee. Käytettävyys on siis osa kokonaisuutta, joka johtaa opiskelijan käsitteenmuodostuksen kehittymiseen ja muuttumiseen.

Nyt esitellään lähtökohtia tutkimukselle, jossa perehdytään matematiikan oppimisympäristöjen hyvään käytettävyyteen opiskelijoiden tekemiä virheitä analysoimalla. Tutkimuksen kohteena on Aallon insinöörimatematiikan ensimmäisen opiskeluvuoden kevään peruskurssin Stack-järjestelmässä tehdyt viikkoharjoitukset sekä perinteisesti palautetut välikoevastaukset. Tutkimus tehdään virheluokittelulla, jonka avulla analysoidaan, onko oppimisympäristö johdatellut opiskelijoiden käsitteenmuodostusta johonkin tiettyyn suuntaan. Myös tehtävät luokitellaan sen mukaan, millaisilla oppimisympäristön ominaisuuksilla ne on toteutettu. Tällöin voidaan arvioida, suosiiko järjestelmä tiettyjä tehtävätyyppejä. Lisäksi saadaan näkökulmia siihen, miten matematiikan oppimisympäristön käytettävyydellä voidaan vaikuttaa opiskelijoiden käsitteenmuodostuksen kehittymiseen.

Esityksen heijasteet

Esite: Matta - Tietokoneavusteisen opetuksen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän kotisivut