Saavutettavuus workshop 11.3.2014

Paikalla:

Keskusteltiin ARTSin toimivista käytännöistä ja otetaan niistä myös muihin kouluihin yhteinen malli:

 • Opiskelija täyttää hakemuksen tehostettuun tukeen ja toimittaa sen yhteyshenkilölle liitteineen.
 • Yhteyshenkilö tekee suosituslomakkeen opiskelijan kanssa hakemuksen perusteella.
 • Jää joku dokumentti ja millä perusteella myönnetty (esim. joku opettaja voi kysyä). Suojelee myös työntekijää.  Henkilöt vaihtuvat eli tiedon on hyvä olla jossain.
 • Opiskelijan valinta hakeeko tehostettua tukea ja millä kursseilla suosituslomakkeen mukaan
 • Opintopsykologin kanssa yhteistyö on ollut tiivistä. 

Sovittiin jatkoon:

 • Muokataan ARTS:in hakemusta kaikille kouluille sopivaksi. Pulmu muokkaa hakemusta ehdotusten mukaan ja laittaa kommenteille. Pulmu laittaa myös ARTSin suosituslomakkeen muille kommenteille, soveltuisiko suoraan myös muille kouluille.
 • Into-ohjeistuksia varten yhdistetään SCI:n ja ARTSin sivuilla olevat tekstit yhteiseksi pohjaksi (SCI hoitaa yhdistämisen ja laittaa muille näytille). Tätä voivat sitten koulut käyttää pohjana omissa Into ohjeistuksissa.
 • Aikataulu: kevään aikana valmista
 • Meneekö prosessi johonkin käsittelyyn ja päätettäväksi? Tärkeää, että olisi yhteinen päätös ja olisi käsitelty myös päällikkötasolla. 

ARTSin hakemukseen tulevat muokkaukset:

 • Hakemuksen nimenä voisi olla Hakemus opintojen tehostamiseksi
 • Perustelut hakemukseen hyvä olla sekä omana kohta Oma ehdotus opintojärjestelyiksi (johdattelua siihen, että opiskelija miettii, mikä toiminut aiemmin ja minkä kokee auttavan).
 • Opintopsykologin ja YTHS:n kanssa keskustelun mahdollisuus tuotava esille opiskelijalle
 • Erikseen liitteistä: lausunnot sekä toisena suositukset (esim. opintopsykologin)
 • Jakelu jätetään pois hakemuksesta
 • Kun hakemus on valmis, käännetään se englanniksi ja ruotsiksi. 

Opintopsykologien kanssa tehtävä yhteistyö:

 • Opiskelija voi käydä ja opiskelijan voi ohjata myös opintopsykologin luo keskustelemaan, jolloin opintopsykologi voi tehdä suosituksen opetusjärjestelyistä.  Suositus tulee osaksi hakemusta.
 • Opintopsykologi voi myös tulla tarvittaessa tapaamisiin mukaan.
 • Opintopsykologille ohjaaminen esim. ”Vastaavissa tilanteissa opiskelijat ovat hyötyneet”.)
 • Opintopsykologien koulutusta kouluittain saavutettavuus asioista (kysytään Kari Peltolalta)


LIITTEET


1 Comment

 1. Kokouskutsu (Elinan sähköpostiviesti, Wednesday, February 26, 2014 14:19 PM):

  Moi,

  Ajankohdaksi seuraavalle tapaamisellemme on nyt valikoitunut parhaiten ti 11.3. klo 13.30-15.30. Kari Peltola pääsee paikalle klo 14.30 asti. Olen varannut Tietotekniikan talon (Konemiehentie 2) tilan A106 tapaamista varten. Tila löytyy sisään tultaessa heti vasemmalta olevalta käytävältä ja sieltä vasemmalta puolen. Laitan vielä erillisen kalenterikutsun tulemaan tästä.

  Lisäksi tiedoksi etukäteen tapaamista varten SCI:n käytännöt saavutettavuuteen liittyen koottuna alla:

  • Opiskelun järjestelyissä prosessi menee seuraavasti:
   • Opiskelija ottaa ensin yhteyttä oman pääaineen suunnittelijaan varaamalla ajan ja tuo tapaamiseen mukanaan järjestelyjen sopimista varten lääkärin tms. lausunnon.
   • Lausunnon pohjalta suunnittelija katsoo opiskelijan kanssa yhdessä, mitä opiskelun järjestelyjä tarvitaan ja suunnittelija laatii todistuksen tarvittavista järjestelyistä.
   • Opiskelija pystyy siten osoittamaan sovituista järjestelyistä näyttämällä todistusta opettajille ja sopimaan tarkemmin käytännön järjestelyistä.
   • Opettaja määrittelee, miten järjestelyt toteutetaan opintojakson tavoitteiden pohjalta. Kun järjestelyistä on sovittu opettajan kanssa, on niistä vielä mainittava esimerkiksi lauantaitenttiin ilmoittautumisen yhteydessä. 
  • Näin opiskelijan ei tarvitse näyttää jokaiselle erikseen lausuntoa vaan riittää, että näyttää yhdelle tutulle henkilölle.
  • Todistuspohja, mitä meillä käytetään järjestelyissä, löytyy liitteenä. Esimerkkinä pohjassa lukihäiriö. Pohjan ohjeita opettajalle osioon on otettu huomioita aina ESOK-materiaaleista tilanteiden mukaan: http://www.esok.fi/esok-hanke/julkaisut/oppaat/ 
  • Dokumentointi
   • Meillä on OOPin kesken yhteinen rajatumpi kansio, jossa tietoa ja materiaalia liittyen saavutettavuuteen. Kansioon tallennetaan mm. todistuspohjien esimerkkejä, materiaaleja sekä kootaan tilastointia exceliin siitä, mitä järjestelyjä on kussakin pääaineessa tehty ja millä diagnoosilla.
   • Tehdyt todistukset löytyy  myös opiskelijoiden omista kansioista pääaineiden opintopalveluista.
   • Käytössä olevaan WebOodin sähköiseen HOPSiin tietoja ei siis tallenneta tällä hetkellä.

   

  t: Elina