Child pages
  • Opettajille ja henkilökunnalle: opiskelun tukeminen (arkistoitu tiedosto)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelijoiden tukeminen

Seuraavat neuvot auttavat sinua tukemaan kaikkien opiskelijoiden jaksamista ja oppimista. Työsi helpottuu, jos lisäksi osaat tunnistaa mahdollisia opiskelijoiden oppimisvaikeuksia. Ongelmien tunnistamisen kautta pystyt paremmin löytämään kulloinkin toimivat opettamisen ja opiskelun tavat. Kun otat huomioon opiskelijan oppimisvaikeudet opetuksessa ja ohjauksessa, myös opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet suoriutua opinnoista todellisia kykyjään vastaavasti. Henkilökohtaiset opintojärjestelyt -sivulla on esitelty joitakin oppimisvaikeuksiin mahdollisesti liittyviä tunnusmerkkejä. Toimi seuraavasti, jos huomaat samojen oppimisongelmien toistuvan jonkun opiskelijan kohdalla:

  • Ota asia esille opiskelijan kanssa ja kerro, että haluat varmistaa myös hänen mahdollisuutensa hyötyä opetuksestasi.
  • Selvitä opiskelijan oma kokemus ja tarpeet opetuksen suhteen.
  • Varmista, että opiskelija kokee tulevansa kuulluksi.
  • Käytä mahdollisuutta opintopsykologin konsultaatioon ja etsi ratkaisuja opetukseen yhdessä hänen kanssaan.
  • Sovi opiskelijan suostumuksella yhteinen tapaaminen opintopsykologin kanssa.

Aluksi voit sopia yhdessä opiskelijan kanssa sellaisista käytännöistä, jotka auttavat ja tukevat hänen oppimistaan. Olennaista on myös sopia kurssin suorittamisen tavoista, jotta opiskelijalla on mahdollisuus pysyä omissa HOPS-tavoitteissaan. Kokeile esimerkiksi luentorungon ja esitysten jakamista jo etukäteen ennen opetustasi. Tämä on erityisen tärkeää vieraskielisen materiaalin kohdalla: Oppimisvaikeus voi lisätä äidinkielestä poikkeavien lausunnan ja kirjoitusasun haasteellisuutta huomattavankin paljon. Aallossa oppimateriaalin ennakkoon jakaminen on varsin helppoa. Kysy esimerkiksi LES-asiantuntijoilta käytännön ohjeita. Lisäksi oppimateriaalin jakaminen ennakolta auttaa kaikkien oppimista, koska tällöin lähiopetuksessa voidaan keskittyä syventämään aiemmin opittua. Samalla voit siis tukea kaikkien opiskelijoidesi oppimista.

Oppimisvaikeuksissa voi joskus olla kyse väärästä tai sopimattomasta opiskelutekniikasta. Kannusta opiskelijoita tallentamaan luennot haluamallaan tavalla. Suosittele myös erilaisia tekniikoita muistiinpanojen tekemiseen. Moni opiskelija hyötyy esimerkiksi mielle- ja käsitekarttojen käyttämisestä. Niiden tekemiseen työkaluiksi riittävät mainiosti perinteiset kynä ja paperi, mutta verkosta voi ladata myös ilmaisia ohjelmia (ks. lisätiedot). Kaikkien viihtyvyyden ja jaksamisen takaamiseksi pidä lyhyitä taukoja ja jaksota opetus perinteisten kahvitaukojen lisäksi vaikkapa porinatuokioilla ja vastaavilla viretason kohottajilla.

Kurssin loppupuolella sovi opiskelijoiden kanssa tenttikäytännöistä ja suorituksista. Haasteellisissa tilanteissa ota yhteyttä koulusi LES-palvelupisteeseen ja neuvottele mahdollisista opetusjärjestelyistä tehtävään nimetyn LES-tukihenkilön tai opintoneuvojan kanssa. Suulliset tentit ovat myös mainio akateeminen perinne, jota ei kannata Aallossakaan hylätä.

Ohjaa opiskelija oman koulusi LES-palvelupisteeseen, jos hänellä on pitkäkestoisia ongelmia suunnitella opintojaan tai hän alisuoriutuu toistuvasti. HOPS:n avulla voidaan tarkentaa palveluita ja tukitoimia, joissa otetaan huomioon oppimisen haasteet ja opiskelijan omat vahvuudet. Vakavien ongelmien kohdalla suosittele aina yhteydenottoa LES-palvelupisteeseen, josta opiskelija voidaan edelleen ohjata esimerkiksi YTHS:n asiakkaaksi.

Lisätietoja:

Aallon käytännöt

Aallossa kaikki ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia. Siksi opiskelussa pyritään saavutettavaan ja kaikille tutkinto-opiskelijoille sopivaan käytäntöön kautta opintojen.


Pääsykokeet

Opiskelu- ja tenttikäytännöt

HOPS-tapaamisessa voi ilmetä asioita, jolloin tarvitaan opetusjärjestelyjä. LES-tukihenkilö osallistuu myös tarvittaessa tenttijärjestelyihin. Tällöin on suositeltavaa ottaa yhteyttä LES-palvelupisteeseen jo kurssin alkaessa, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään toteuttaa ajoissa.

Oppimisen varmistamiseksi kaikista ongelmallisista kokemuksista kannattaa puhua HOPS-ohjaajan, kurssin vetäjän tai opintopsykologin kanssa. Tarvittaessa opintopsykologi konsultoi sekä opiskelijoita että opettajia oppimisvaikeusasioissa.