Child pages
 • Ohjeistus tenttijärjestelyistä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aalto LES, 23.9.2019


Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

https://www.aalto.fi/fi/palvelut/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt


Ohjeistus henkilökohtaisista tenttijärjestelyistä (AIHIO, muokataan!)

LES tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden henkilökohtaiseen tenttijärjestelyyn tilanteissa, joissa opiskelijalla ei ole mahdollisuutta osallistua koulun tai laitoksen yleiseen tenttiin tai valintakokeeseen. 

Tentit on järjestettävä fyysisesti esteettömässä tilassa. Tenttilan fyysinen esteettömyys varmistetaan yhdessä kampus- ja tilapalveluiden sekä oppimispalveluiden kanssa ennen kurssitietojen julkaisemista.

Koulun LES-palvelun tarjoamat henkilökohtaiset tenttijärjestelypalvelut 

 • Henkilökohtainen tenttijärjestely toteutetaan tapauksissa, joissa opiskelija on sopinut asiasta opintopsykologin kanssa etukäteen
 • Tarjotaan rauhallinen ja esteetön huone, johon voidaan sijoittaa yhtä aikaa 1–5 opiskelijaa tarpeista riippuen 
 • Järjestetään tentin valvonta (jos koulu/laitos ei valvo itse) virka-aikana 8–16.15 paikan päällä tai kameravalvonnalla. Muina aikoina tentinjärjestäjä huolehtii valvonnasta. 
 • Hankitaan tarvittavat apuvälineet tenttijöiden käyttöön 
 • Tarjotaan kannettava tietokone kouluille ja laitoksille, joilla ei ole koneita tenttijöiden käyttöön. Kannettavat voi varata ja noutaa LES-palvelupisteestä. 
 • Palvelusähköposti <email-osoite tähän> tenttijärjestelyitä tarvitseville opiskelijoille, kouluille ja laitoksille 
 • https://www.aalto.fi/fi/palvelut/lukivaikeus

Ohjeet 4.12.2014 alkaen 

1. Tenttiin ilmoittautuminen 

Opiskelija ilmoittautuu tenttiin normaalisti ja ilmoittaa samalla tentin järjestäjälle tarvitsevansa henkilökohtaisia tenttijärjestelyjä tekemänsä kirjallisen sopimuksen perusteella. Opintopsykologi toimittaa tarvittaessa päätöksen tentin järjestejälle ja kurssin vastaavalle opettajalle.

Tentin järjestäjä 
 • ehdottaa ensisijaisesti joustavaa suoritustapaa kuten esim. essee, verkkotentti tms. koulun tai laitoksen käytäntöjen mukaisesti 
 • tarkistaa, että opiskelijalla on tenttijärjestelyihin oikeuttava LES-selvitys (yhteys: opintopsykologit) 
 • ottaa tarvittaessa yhteyttä LES-palvelupisteeseen viimeistään viikkoa ennen tenttitilaisuutta tarvittavien tenttijärjestelyjen hoitamiseksi (ks. LES:n tarjoamat palvelut yllä) ja ilmoittaa seuraavat asiat 
 1. opiskelijan tiedot 
 2. tenttiaika ja päivämäärä 
  • aika jolloin saa poistua/kuinka paljon voi myöhästyä 
 3. tarvitaanko valvontaa vai valvooko tentin järjestävä organisaatio itse 
 4. tentinjärjestäjän yhteyshenkilö 
 5. tenttikysymysten toimituspäivämäärä ja tapa, jos tenttijärjestäjä ei itse valvo tilaisuutta 
 6. saako tentissä olla mukana esim. laskin tai muu tekninen apuväline
 7. tenttivastausten palautustapa, jos tenttijärjestäjä ei itse valvo tilaisuutta 
 8. opiskelijan tarvitsemat järjestelyt ja/tai apuvälineet 
2. Tenttitilaisuus 
 • Opiskelija toimii tenttitilaisuudessa tiedekunnan tai laitoksen ohjeistuksen mukaisesti 
 • Tentinjärjestäjä tiedottaa opiskelijaa seuraavista asioista: 
  • opiskelija saapuu LES-palvelupisteeseen ajoissa 
  • opiskelija ei voi osallistua tenttiin, jos hän myöhästyy enemmän kuin tiedekunnan/laitoksen ohjeistuksessa sallittu. Tällöin opiskelijaneuvonta merkitsee koepapereihin opiskelijan saapumisajan 
 • Tentinjärjestäjä ilmoittaa tentin peruuntumisesta opiskelijaneuvontaan edellisenä arkipäivänä kello 16.15 mennessä. 
 • Opiskelijaneuvonta palauttaa tenttikysymykset ja vastaukset sovitun mukaisesti. 


Lisätietoa