lkuperäinen muistio siirretty 2.4.2014 tälle sivulle https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=91690866 tieken padista: http://okfnpad.org/p/accakevat2014 

Aihe: AccA-yhteisöverkoston kevätkokous 2014

Aika: 24.3.2014 klo 14-16

Paikka: Kokoushuone H304, Otakaari 1, Espoo

Läsnä

 • Ritva Laaksovirta (BIZ suunnittelija)
 • Heidi Tukiainen (CHEM, OOP)
 • Mirka Jalonen (ENG/OOP kv-suunnittelija)
 • Katri Koistinen (ENG/OOP)
 • Anu Vaaraniemi (ENG, OOP)
 • Päivi Kauppinen (ENG, OOPAS)
 • Tiina Kerola (SCI)
 • Elina Lehkonen (SCI)
 • Miika Oksman
 • Sakari Heikkilä (Kehityspalvelut Laatuasiantuntija)
 • Risto Maijala (Kirjasto) 
 • Martti Rahkila (HR&EQU)
 • Anne Petroff (HR)
 • Markus Torkkeli (TOST)
 • Lauri Saarinen (TOST) 
 • Kirsi Munck (OOPA)
 • Antti Raike (OOPA)
 • Anne Sunikka (IT Tutkimuksen asiakkuuspäällikkö)
 • Lasse Wallius (Kiinteistö Otaniemen toimitilapäällikkö)

Käsitellyt asiat

1. Ilmoitusasiat

 • ARTS:
 • BIZ: 
  • Haussa on henkilö, jolle saavutettavuus-asiat kuuluisivat tulevaisuudessa
 • CHEM: 
  • Resurssipula vaikeuttanut esteettömyysasian kehittämistä. 
 • ELEC:
 • ENG: 
 • SCI: 
 • AYY: 
  • Laura Heinosen kanssa on järjestetty koulutusta Isotoimikunnalle ja yleisesti uusien opiskelijoiden vastaanotossa toimiville. 
  • KYKY-projekti: hyvinvointityöryhmän kehittäminen. Pohdittu ryhmän roolia ja tehtäväkenttää. Pohditaan tehtävänjakoa. 
  • Opiskelukykyforum: avoin tilaisuus kevään aikana, toukokuu?
 • TOST: 
  • Opintopsykologit keskeisessä roolissa, opettajien pedagogiset koulutukset, oppimisympäristöt ja niiden kehittäminen. 
  • TOST aktiivisena mukana Aalto goes Accessible -symposiumeissa
  • Esteettömyyden tulee kattaa myös psyykkisen esteettömyyden (sosiaaliset tilanteet, ryhmäytymien, yhteisöllisyys)
 • Kampus ja tilapalvelut: 
  • Esteettömyyskartoitus etenee, 
  • Toimisto Lämpömiehenkuja 2:ssa, josta saadaan nyt myös kulkuluvat/kortit
 • HR: 
  • henkilöstökoulutusta järjestetään monien eri tahojen toimesta ("epävirallisia" koulutuksia). EQU (yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta): 
  • Antti Raike toimii linkkinä saavutettavuuden ja EQU:n välillä, mutta yhteistyötä voi toki vielä kehittää.
 • Kirjasto: 
  • Kirjastoremontin hankesuunnittelu on käynnissä. 
  • Hankesuunnittelussa otetaan saavutettavuus/esteettömyys huomioon vähintään lain vaatimalla tavala. 
  • Remontti tulee aiheuttamaan paljon työtä kokoelmien siirron myötä. 
  • Arabian kirjastopalvelut muuttavat Otaniemeen, kuten myös Töölön kandiopetukseen liittyvät aineistot.
 • Saavutettavuuskoulutus
  • Matematiikan oppimisympäristöjen kehittäminen. Saavutettavat oppimisympäristöt. 
  • Mitä saavuttavuuteen liittyvää koulutusta tarvitaan?
  • Saavutettavan tekstin tuottaminen, esim verkkokirjoittaminen;
  • Mistä esteettömyydessä on kyse (parin tunnin esitys henkilökunnalle. käsitteet tulee avata), opettajien kouluttaminen saavutettavan opetuksen kehittämiseksi (opetusjärjestelyt, oppimisympäristöt, asenteet), 
  • Accessible-symposiumissa keskusteltu siitä miten eri saavutettavusnäkökulmat otetaan huomioon erlaisissa koulutuksissa - teema oli mukana jo kuluvana vuonna (HR:n järjestämä koulutus, TOSTin peda-koulutus).
  • Suurin osa yliopiston palveluista on nykyään sähköisiä. Sähköisten palveluiden kehittämiseen tulee panostaa nykyistä enemmän. 
  • Viestinnässä tulee ottaa huomioon tiedon saavutettavuus.
  • Selvitys ihmisoikeuskasvatuksesta ja -koulutuksesta Suomessa: http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/mita-teemme/ihmisoikeuskasvatus-ja-koulutus/
  • Stivi-suositus: http://www.esok.fi/stivisuositus  
 • IT: 

2. Sovitut asiat

2.1 Tarkennettiin AccANetin tiedotus- ja toimintakäytäntöjä
2.2 Varmistettiin vapaaehtoisen AccANet-yhteisöverkoston kokoonpano seuraavalle lukuvuodelle 2014-2015
 • Varmistettu jäsenlista AccA-wikissä
 • On olennaista, että verkostossa toimivat sopivat asiasta esimiehensä kanssa.
 • Jokaisella tulee olla varaedustaja.
 • TOSTissa pohditaan vielä kuka/ketkä ovat verkoston jäseninä tulevaisuudessa.
2.3 Saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelmaan päivittäminen elo-syyskuussa 2014 seuraavaa kautta varten
 • Antti on lähettänyt kullekin vastuulliselle taholle oman osansa toimeenpanosuunnitelmasta. 
 • Vastuutahot lähettävät kommenttinsa/päivityksensä ja toimeenpanosuunnitelman hyväksymisestä päätetään syksyllä. 
2.4 Raportointi
 • Saavutettavuuden raportointia on kehitettävä: tulee seurata tarkemmin toiminnan saavutuksia ja pyrkiä kehittämään toimintaa palautteen mukaan
 • Seuraava saavutettavuustiedote, vrt. Puolivuosittaiset raportit esim. Insidessa: syyskuu ja tammikuun loppu.
 • Systemaattisempi raportointi helpottaa mm. valmistautumista resurssidialogiin. 
 • Accessibility communications - Saavutettavuusviestintä (aihio sivun alussa)
2.5 AccA:n (Accessible Aalto) vuosikierto
 1. tammikuun goes Accessible 2015 -symposium,
 2. maaliskuun AccANet-kevätkokous ja
 3. elokuun koordinaatiokokous 
2.6 Koulujen raportit, toiveet ja suunnitelmat 
 • ARTS:
 • BIZ:
 • CHEM: 
  • Resurssivaje on haasteena.
 • ELEC:
 • ENG:
  • Toiveena on yhdenmukaisemmat toimintatavat, tilanvarausjärjestelmän kehittäminen (tilan tiedot ajan tasalle).
  • Tärkeä tavoite on myös saada kurssien suoritusmuodot ja tenttikäytännöt yhä saavutettavimmiksi.
  • Koulujen välinen yhteistyö arvokasta.
2.7 Yhteistyö
2.8 Seuraavat asiat siirrettiin virtuaalityöskentelyyn (hoidetaan elokuun 2014 alkuun mennessä)
 • Yhdenvertaisuus ja hyvät suhteet
 • Apuvälineiden lainaustoiminta
 • Varakoneita ja apuvälineitä tenttijöille
 • AccANetin opintomatkojen rahoitus (edelleen täysin avoin kysymys!)
  • Aarhus on saavutettavuuden malliyliopistoja.
  • Opintomatkan rahoitusta harkitaan kun on tarkempi suunnitelma ja budjetti
 • Opiskelijapalaute
  • Kandipalautteesta voisi etsiä saavutettavuuteen liittyvät kokonaisuudet ja arvioida sitä kautta saavutettavuuden tilaa. 
  • Kandipalautteen etuna on myös se, että kysely toteutetaan säännöllisesti, eikä lomakeeseen tule (ilmeisesti) suurempia muutoksia. 
  • Opiskelijoita pitäisi motivoida palautteen antamiseen. 
  • Tulisi tehdä näkyväksi se, miten annettu palaute on vaikuttanut koulutuksen/opintojen tukipalvelujen kehittämiseen. 
  • Kurssipalautteen anti saavutettavuuden arviointiin?
  • Kurssipalautejärjestelmä mahdollistaa vastapalautteen antamisen. 
  • Kurssipalautejärjestelmän seuraavassa versiossa saattaa jo olla mahdollisuus opettajalle antaa palautetta opetuksen järjestelyistä.
 • Palvelutiskit
2.9 Muut asiat
 • ASIO-tilavarausjärjestelmä:
  • Asio:n kehittämiseksi tarvitaan palautetta;
  • opiskelijan ja opettajan näkökulmasta.
  • Mitä tietoja järjestelmään kaivataan?
  • Palaute Jaana Rissaselle tai Anne Sunikalle
 • Tammikuu 8.1.2015 (NIMI) goes Accessible -symposium
  • Ehdotuksia teemaksi 24.4 mennessä Antti Raikelle.
 • Opintonsa keskeyttäneet opiskelijat:
  • Opeveivien teemaksi?
  • Opintopsykologeilta saa tietoa teemaan liittyen.
  • Työskentelyn tueksi tarvitaan myös tilastotietoa.
Kutsutut ja estyneet:
 • Iiris Kauppila (ARTS, OOPAS)
 • Tiina Tattari (ARTS, OOPAS)
 • Helena Härkönen (ARTS)
 • Föhr-Siltavuori Pulmu (ARTS)
 • Riitta-Liisa Peltonen (BIZ, OOPAS)
 • Pia Lahti (CHEM,OOPAS)
 • Annika Mauno (CHEM,OOPAS)
 • Tomi Tiittanen (ELEC; OOPAS)
 • Riikka Leikola (ELEC, OOPAS)
 • Kati Voutilainen (ELEC)
 • Kivimäki Ville (ENG) Johanna Bovellan (SCI, OOPAS)
 • Anu Harjula (SCI, OOPAS)
 • uokko Rantanen (Kielikeskus)
 • Piia Leppänen (OOPA
 • Johanna Söderholm (OOPA)
 • Heidi Pellinen (OOPA)
 • Risto Keski-Nisula (Kampus- ja tilapalvelut/ARTS&BIZ)
 • Päivi Hietanen
 • Pauliina Skyttä (kampus- ja tilapalvelut)
 • Minna Nevala (TOST)
 • Timo Ovaska (TOST)
 • Annika Artimo (viestintä)
 • Eeva Lyytikäinen (Kansainväliset asiat)
 • Pamela Spokes
 • Kit Srinivasan
 • Mervi Rantanen
 • Elke Suomi
 • Tapio Haanperä