Top Leader - Kyvykkyyksiä etsimässä

Workspace Navigation

4. Round table- työskentely

Round-tablet ovat luonteeltaan operatiivisia työpajoja strategisempia. Niihin kutsutaan projektista kiinnostuneiden PK-yritysten ylintä, toimivaa johtoa, yrittäjiä ja omistajia. Tämä työskentely keskittyy erityisesti työvoimatarpeiden ja osaamisen kohtaanto-ongelman ratkomiseen.

  • Round-table -työskentely on osallistujille maksutonta ja siihen osallistuvat henkilöt kutsutaan mukaan työskentelyyn.

Ensimmäinen Round-table järjestettiin 4.6.2013 Koolla oli joukko alan ammattilaisia pohtimassa PK-johtajuutta ja arvoja. Tutustu tilaisuuden tuloksiin täällä.

Toinen Round-table järjestettiin 10.12.2013. Tutustu tilaisuuden tuloksiin täältä.