Course feedback

Aalto-yliopiston kurssipalautejärjestelmä

Kyselyjärjestelmänä toimii Aallossa käytössä oleva Webropol, johon on rakennettu erillinen käyttöliittymä kurssipalautetta varten. Järjestelmä hakee kurssien tiedot Oodista ja luo niiden perusteella palautelomakkeen Webropoliin. Ennen kuin kysely julkaistaan opiskelijoille, saa opettaja järjestelmästä sähköpostiviestin, jossa olevaa linkkiä seuraamalla pääsee halutessaan tarkastelemaan kyselyä ja lisäämään siihen omia kysymyksiä. 

Aallon kurssipalautejärjestelmässä kaikkien kurssien osalta kysytään ns. Aalto-kysymykset (4 kpl). Kyselyssä on valmiina Aalto-kysymysten lisäksi myös koulun kysymykset.

-------

Aalto University course feedback system

The online feedback system is Webropol, which is already in use in Aalto. In Webropol, there is a separate course feedback user interface for teachers. The system retrieves course information from Oodi and creates a feedback form to Webropol based on the Oodi information. Before the course feedback survey is made public for the students, the teacher receives an e-mail message from the system. By following the link in the message, the teacher can view the survey and add her/his own questions.

So-called Aalto questions (4 items) are asked in all courses. In addition to the Aalto questions, there are also school-specific questions as a default in each feedback survey.Järjestelmän omistaa ja sen kehittämisestä vastaa Oppimispalvelut, Oppimisen IT. Learning Services, ICT for Learning is the owner of the system and responsible for its development.
coursefeedback@aalto.fi.