Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KEKO B -hankkeen ensimmäinen työpaja järjestettiin 10.4.2013.

Työpajassa käsiteltiin kolmea pääteemaa.

Teema 1: KEKO-työkalun toimintakenttä

Teema 2: KEKO-työkalun ensimmäisen version tuottaminen

Teema 3: KEKO-työkalun pilottikäyttö

Työpajan ohjelma

Ryhmäkeskustelut nauhoitettiin ja koko tilaisuus videoitiin.

Esitykset:

Prof. Jyri Seppälä: KEKO-hanke

Eeva Säynäjoki: Ohjeistus työpajatyöskentelyyn

Jukka Heinonen: KEKO-työkalun toimintakenttä

Alpo Tani: Ekotehokkuuden arviointi Helsingin maankäytön suunnittelussa

Antti Rehunen: KEKO-työkalun ensimmäisen version tuottaminen

Pekka Lahti: KEKO-työkalun pilottikäyttö

Antti Rehunen: Loppusanat

 

  • No labels