Aluksi tärkein:
 • Toimintamme ensimmäinen uutinen aaltolaisille piti julkaista keväällä 2015. Siitä on jo kauan, joten ensimmäisen tiedotteen voisi muokata yhdessä, aihio tässä alla. Julkaisu syksyllä 2023?
 OHJE

Saavutettavuuden toimeenpano Aallossa - Accessibility bulletin 1/2023

Aalto-yliopiston provosti nimitti 1.5.2021 alkaen saavutettavuus-koordinointityöryhmän. Elo-lokakuussa 2021 päivitettiin saavutettavuuden toimenpanosuunnitelma vuosille 2022-2024  ja sen toteuttaminen alkoi 1.1.2022. Moni muukin saavutettavuuteen liittyvä asia etenee kiitettävästi.

Aalto-yliopiston saavutettavuuden yhteisöverkosto AccANet (Accessible Aalto Networkers) tukee kouluja ja yksiköitä saavutettavan ja yhdenvertaisen ympäristön toteuttamisessa. AccaNetin toimintaa koordinoi saavutettavuus-koordinointityöryhmä, joka puheenjohtaja on Sari Dhima . Kaikki kiinnostuneet aaltolaiset voivat osallistua AccANet-toimintaan. AccaNetin toimijat 18.1.2023 ovat nähtävissä AccA-wikissä: AccaNet - Accessible Aalto Network for collaboration 

Verkoston tuloksia ja suunnitelmia:

 1. ...
 2. ...
 3. ....

Lisätietoja saavutettavuustyöstä:

Wiki: https://wiki.aalto.fi/display/ACCA/Home

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2cb48fbca3784f24a584d1f0b7c25897%40thread.tacv2/conversations?groupId=840fab85-bf44-4a18-8ea4-971a7ff39e8f&tenantId=ae1a7724-4041-4462-a6dc-538cb199707e


(Historiaa alla, ei uutiskirjeeseen)

KOKOUSMUISTIO 10.6.2013

UUTTA: päivitetty 16.8.2013, 13.1.2014 sekä 15.1.2014:

Pidimme 10.6.2013 kokouksen, jossa läsnä olivat Annika Artimo, Sakari HeikkiläHeli HeinolaEeva Lyytikäinen, Ritva Laaksovirta ja Antti Raike. Kokousta ennen sekä Martti Raevaara että Eveliina Olsson olivat hyväksyneet Aalto.fi -sivustolle tulevan uuden "Diversity and accessibility" -sivun sijoituspaikan Strategy-sivun alasivuksi.

Kokouksessa sovittiin, että saavutettavuus sijoitetaan Aalto (Annika Artimo päivittää), Into (Heli Heinola päivittää), Inside ja wiki (Antti Raike päivittää) -sivuille seuraavasti:

Aalto.fi -> Valmis/done!

About
Strategy

http://www.aalto.fi/en/about/strategy/

Language guidelines, http://www.aalto.fi/en/about/strategy/language_guidelines/

Accessibility (uusi sivu Strategy-sivun alasivuksi, ping Annika Artimo). Sivun tekstiksi 3-5 virkettä moninaisuudesta ja saavutettavuudesta:

http://www.aalto.fi/fi/about/strategy/accessibility/

Saavutettava yliopisto

Opetus ja tutkimus kehittyvät parhaiten yhteisössä, jossa saavutettavuus on huomioitu.

Aalto-yliopisto on monikulttuurinen opiskelu- ja työyhteisö. Yliopisto kansainvälistyy nopeasti. Esimerkiksi uusista professoreista jo kolmannes tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. 

Yliopisto on monikasvoinen: se muodostuu eri kulttuureista tulevista ihmistä, joiden sosiaaliset lähtökohdat, uskonnollinen tausta ja koulutus ovat keskenään erilaisia. Aalto-yliopistossa uskomme, että opetus ja tutkimus kehittyvät parhaiten monikasvoisessa, saavutettavassa ja luovassa yhteisössä, joka pyrkii aktiivisesti parantamaan keskinäistä kommunikointia ja yhteistyötä kaikilla kampuksilla.

Saavutettava toimintakulttuuri toteutetaan Aalto-yliopistossa seuraavien periaatteiden avulla:

 • Saavutettavuutta kehitetään ennakoivasti
 • Yhdenvertaisuutta edistetään kaikessa toiminnassa
 • Yhteisön jäseniä kannustetaan raportoimaan havaitsemistaan esteistä ja ehdottamaan muutoksia toimintatapoihin
 • Myönteisiä asenteita vahvistetaan ja osaamista lisätään avoimella keskustelulla
 • Toiminnassa sovelletaan kestävän kehityksen periaatteita

Following services are available for all Aalto people (sivun linkit):


Into -> Valmis/done!

About Aalto

https://into.aalto.fi/display/enaalto/Homepage

About Aalto University

https://into.aalto.fi/display/enaalto/About+Aalto+University

PING Heli Heinola, tekstit VALMIITA (suomi, english, svenska)

(suomeksi)

https://into.aalto.fi/display/fiaalto/Moninaisuus+ja+saavutettavuus

Moninaisuus ja saavutettavuus

Aalto-yliopiston saavutettavat palvelut tukevat jokaista opiskelijaa opintojen aloittamisesta valmistumiseen saakka. Aalto-yliopiston kampuksilla moninaisuus ilmenee kuuden koulumme opinnoissa, opiskelijajärjestöjen toiminnassa ja asuntoloissa. Aalto-yhteisö toimii yhteisissä tiloissa, jotka mahdollistavat kaikkien opiskelijoiden tavoitteiden toteutumisen. Seuraavat palvelut on tarkoitettu kaikille Aallon opiskelijoille:

(in English)

https://into.aalto.fi/display/enaalto/Diversity+and+accessibility

Diversity and accessibility, uusi sivu linkkeineen (ping Heli Heinola)

Aalto University understands the importance of fostering the well-being and academic progress of all its students through accessible services and support throughout the studies. The diversity of the Aalto community is apparent in all the six Aalto schools and their campuses, classes, student organisations and residential life. Appreciation of diversity at all levels not only is a general resource for the entire university community, but more importantly, empowers all our students to reach their full potential. The following services are available for all Aalto students (sivun linkit):"

Linkki https://into.aalto.fi/display/enopintopsykologi/Diverse+learners 

(på svenska)

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=14651000

Mångfald och tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna vid Aalto-universitetet finns till för att stöda varje studerande från det studierna inleds till utexamineringen. Vid Aalto-universitetet tas mångfalden i betraktande vid alla våra sex högskolor, i studierna och i verksamheten i studentföreningar, i studielivet på campus och i boendet. Gemenskapen inom Aalto-universitetet gör det möjligt för varje studerande att nå sina mål.

Följande tjänster är avsedda för alla Aalto-studerande:

Linkki https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=13402794 

Inside (huom! Englanninkieliset sivut eivät täysin vastaa suomenkielisiä - päivitettävä!):

(ping Hanna Korhonen -> Eveliina Olsson)

Inside: Aallosta

https://inside.aalto.fi/display/aallosta/Etusivu

Yliopiston ohjaus ja päätöksenteko

https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=27036341

Muita toimintaa ohjaavia periaatteita

https://inside.aalto.fi/display/aallosta/Muita+toimintaa+ohjaavia+periaatteita

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

https://inside.aalto.fi/display/aallosta/Yhdenvertaisuus-+ja+tasa-arvosuunnitelma

Moninaisuus ja saavutettavuus, uusi sivu linkkeineen, Hanna Korhonen -> Eveliina Olsson (Elokuun Marraskuun lopulla 2013 Tammikuussa 2014)

Aalto-yliopiston toiminnan yhdenvertaisuuteen liittyviä ohjaavia periaatteita ovat moninaisuus ja saavutettavuus. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että opetus, tutkimus ja niitä tukevat palvelut ovat helposti lähestyttäviä ja käytettäviä yksilöiden moninaisista ominaisuuksista riippumatta. Saavutettava toimintaympäristö on inklusiivinen eli toimintamme edistää kaikkien aaltolaisten vuorovaikutusta, oppimista, tutkimusta ja muuta työntekoa. Saavutettavuustyön avulla Aalto-yliopisto luo tutkimukselle ja opetukselle sekä akateemiselle johtamiselle laadukkaat, esteettömät ja tehokkaat palvelut ja niitä tukevat järjestelmät (Aalto-yliopiston strategia).

Tähän linkki saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelmaan (suomi, ruotsi, englanti) ja ACCA wikiin eli Accessible Aalto 


Vanhaa (arkistoitua tietoa keväältä 2013):

Aallon saavutettavuustyön viestintä organisoidaan tehokkaammaksi ja selvemmäksi. Saavutettavuus on toimintamme periaate, joka kattaa *kaikki*, myös vierailijat, yhteistyökumppanit, avoimen opiskelijat jne.

Kokousta 10.6.2013 edeltäneet kysymykset, joihin on vastauksia kommenteissa:

Kysymys 1: Onko tähän ratkaisua? Onko jokin sisällönhalllintajärjestämä (CMS) tulossa tai olemassa, jonka kautta julkaiseminen onnistuisi molemmissa introissa? 

Kysymys 2: Missä saavutettavuus-aineiston tulisi mielestäsi olla? RATKAISTU!

 • Wiki-sivusto vai
 • Aalto-sivu! (avoin kaikille näkyvä sivusto osoitteen www.aalto.fi takana on todettu parhaaksi ratkaisuksi) 

Kysymys 3: Missä muodossa ohjeet ja viralliset asiakirjat pitäisi julkaista? Ehdotus: ensimmäinen vaihtoehto html ja kakkosvaihtoehto (ei koskaan ainut!) MS wordin doc (ei docx) formaatti. PDF jätetään vain printattavalle aineistolle. • No labels

12 Comments

 1. K1: ei ole tietääkseni tulossa.

  K2: aalto.fi -sivusto

  K3: Mihin tarvitaan MS Word -muotoa?

  Kohta 3: tulisiko mukana olla myös "ja MS Powerpoint -diojen" ?

   

  1. Tapio Haanperä kertoi STVY-kokouksessa, että MS wordin doc on *aina* parempi ja saavutettavampi näkövammaisille kuin PDF. Pyysin Tapiota selvittämään tämä vielä tarkemmin jatkotoimia varten. 


   1. Hyvä olisi tietää myös "kuinka paljon parempi?". Kysyn siksi, että toisaalta esim. oppimateriaalien saatavuuteen vaikuttaa se, edellytetäänkö oppimisympäristöjen käytössä Word-ohjelmiston tai Word-lukijan asentamista opiskelijan/käyttäjän koneelle. PDF on de facto -julkaisustandardina niin yleisesti käytössä.

 2. Hei, mikäli sivusto on aalto.fi:n alla omana saavutettavuussivustonaan, päivittäjät tarvitsevat oikeudet ja koulutuksen Midgardin cms:ään. Kannattaa keskustella viestinnän kanssa, miten hoidetaan...

  Anne

  1. Tässä pitää neuvotella laajemmin myös koulujen ja Into-ylläpidon kanssa, sillä on Insidessa ja Intossa muitakin "yleissivistäviä" sivuja tarpeettomasti piilossa.

  2. Anne, otamme asian esille 10.6.2013 kokouksessa. Viestinnästä mukana Annika Artimo

 3. Aiheeseen liittyvä kokous pidetään maanantaina 10.6.2013 klo 13-15 Lämppärillä. Mukana ainakin Heli Heinola, Minna Nevala, Annika Artimo ja minä. Tervetuloa mukaan, jos aikataulusi sallii! Ilmoittautuminen minulle ensi viikon (3.-7.6.2013) aikana. 

 4. Kysymyksiin.

  1. Päivitykset tehdään erikseen Insideen ja Intoon eikä mitään uutta ratkaisua ole tulossa.
  2. Vierastan aalto.fi:tä sisältösivuna,sillä en ole itse tottunut hakemaan Aallon sisäisiin asioihin liittyviä sisältöjä aalto.fi-sivustolta sekä siksi, että päivittäjien pitäisi opetella uusi alusta eli Midgard. Jos saamme keskitettyä päivitysvastuun parille ihmiselle, tämä toimii. Jos suunnitellaan, että koko verkosto voisi päivittää, on uuden alustan opetteleminen haasteellista.

  Ehdottaisin sivuksi, jonne saavutettavuuteen liittyvät sisällöt kerätään, aalto.wikiä. Uutiset siitä, että jotakin uutta on lisätty sivustolle, pitäisi päivittää erikseen Intoon ja Insideen.

  3. Ohjeistus kannattaa olla html:nä. Doc on jo hiukan vanhentunut ja Aalto työasemissa on doxc käytössä.

  Oletko tarkastanut Tapiolta, onko validointityökalulla tuotetut pdf:t yhtään helpompia kuin ns. tavalliset pdf:t? Suurin erohan on siinä, että saavutettavuustyökalu muistuttaa otsikoiden ja alt-tekstien merkitsemisestä.

  Ehdottamasi sisältö ensimmäiseksi uutiseksi vaikuttaa hyvältä. Viestinnän ammattilaiset osaavat varmaan muokata tekstiä myyvempään muotoon, mikäli tarpeen.

 5. 10.6.2013 viestintäkokouksen jälkeen Sakari Heikkilä kommentoi/ehdotti oheista tekstiä:

  Saavutettavuus

  Aalto yliopiston toiminnan yhtenä ohjaavana periaatteena on saavutettavuus. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että opetus, tutkimus ja niitä tukevat palvelut ovat helposti lähestyttäviä yksilön ominaisuuksista riippumatta. Helppo saavutettavuus ei merkitse saavutettavuutta vain vammaisten tai toimintaesteisten näkökulmasta, vaan kaikkien näkökulmasta. Aalto-yliopiston tavoitteena on luoda tutkimukselle ja opetukselle sekä akateemiselle johtamiselle laadukkaat, esteettömät ja tehokkaat palvelut ja niitä tukevat järjestelmät (Aalto-yliopiston strategia). (Tähän perään linkki saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelmaan ja ACCA wikiin)

   

 6. Hei - Saavutettavuustiedon perustekstin sijoittamisessa äänestän www.aalto.fi-sivuja. Edelleen en arvaisi etsiä esteettömyysasioita "Strategian" alta, vaikka voihan ne sielläkin mainita. Klikkaisin tod.näk. "Palvelut"-valikkoa. Opiskelijoiden ja henkilökunnan saatavilla on suotavaa olla yksi perusteksti yhdessä paikassa. Sitten jokaisen palvelutoiminnon ym kohdalla pitää kertoa, miten ko. toiminnossa on huomioitu eri tavoin esteelliset henkilöt.

  Ilmeisesti olette jo käyneet keskustelun sanastosta eli saavutettavuus/esteettömyys - ilmaisujen välillä. Itse puhuisin edelleen "esteettömyydestä". Käyttäisin sitä otsikoissa ja hakemistoissa. Se on nimittäin alkanut olla jonkun verran tunnettu "nenttien" ja "tavisten" parissa. "Saavutettavuus" on sanana demokraattinen, leimaamaton ja hyvä, mutta jos koulutusten suunnittelijat, vierailujen järjestäjät, vahtimestarit, köksät ja muut yleisönpalvelijat eivät tunnista sitä eivätkä osaa etsiä sen takaa vammaispalveluja ym mitä yritämme saada aikaiseksi, niin ojassa ollaan. Anteeksi karkea kielenkäyttö, yritän olla ennen kaikkea käytännöllinen.

   1. Saavutettavuustiedon perusteksti eli lyhyt johdanto tulee www.aalto.fi-sivuille. 
   2. Saavutettavuustyö perustuu Aallon hyväksymään strategiaan, joten siellä se myös mainitaan
   3. Palvelut ovat kokonaisuudessaan saavutettavia. Ei ehkä nyt syksyllä 2013, mutta viimeistään vuoteen 2020 mennessä joka on monessa asiassa se maalimme. Palveluissa ei siis erikseen edes mainita tätä "itsestäänselvyyttä" eli saavutettavaa palvelua.
   4. Opiskelijoiden ja henkilökunnan saatavilla olevet perustekstit kuten "monenlaiset oppijat" ovat yhdessä paikassa Into-sivustolla. Näihin teksteihin pääsee linkkien ja sanahaun kautta muilta alustoilta kuten wikistä, insidesta jne. 
   5. "Eri tavoin esteellisiä henkilöitä" ei luetella tms, sillä palvelumme ovat saavutettavia. Aallon palvelut ovat *kaikille* hyväksytyille opiskelijoille ja palkatuille työntekijöille sekä kampuksen vierailijoille. 
   6. Saavutettavuus/esteettömyys -termnilogia on käsitelty kattavasti ja seuraamme tässä kansainvälistä trendiä, osin olemme jopa edelläkävijöitä. Termeistä lisää artikkelissa "Saavutettavuuden termitalkoot" (vasemmalla, alin).
   7. Esteettömyys on varattu tilojen ja fyysisen ympäristön yhteyteen. 
   8. Saavutettavuus kattaa toimintamme kokonaisuudessa ml. IT-palvelut ja opetuksen sekä yleisesti vuorovaikutuksen.
   9. "Vammaispalveluja" meillä ei ole. Vammaispalvelut tulevat kunnilta, Kelasta ja vakuutusyhtiöistä sekä jossain määrin YTHS:stä ja muilta kumppaneilta. 
   10. Olemme edelläkävijöitä emmekä jää kiinni menneeseen. Opimme yhdessä vuorovaikutusta ja muutamme toimintaamme saavutettavaksi kaikille.
 7. Lisäsin ehdotuksen suomenkieliseksi Into-johdannoksi.