Aalto-1

Miten pääsen mukaan?

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 31 Next »

Satelliittia suunnitellaan ja rakennetaan seuraavilla kursseilla

Satelliitin suunnittelu ja rakennus

Satelliitin radiojärjestelmät ja maa-asema

Satelliitin tieteellinen mittausohjelma ja avaruusympäristö

Satelliitin automaattiset järjestelmät ja ohjelmisto

Muita hyödyllisiä kursseja satelliitin suunnittelijalle lukuvuonna 2011/2012

Aalto-yliopisto

S-92.3114 Spaceflight Instrumentation
S-92.3132 Kaukokartoitus
S-26.3392 Electromagnetic Compatibility
S-96.3415 Antennas-Theory
S-92.z Intensiivikurssi nanosatelliitin rakentamisesta (Kurssilla mukana Delftin ja Tarton asiantuntijat)

Helsingin yliopisto

53765 Plasma Physics (Plasmafysiikka), 5 op
53769 Space applications of Plasma Physics (Plasmafysiikan avaruussovelluksia), 5 op
53766 Advanced Space Physics (Avaruusfysiikan jatkokurssi), 10 op
53263 Säteilyn ilmaisimet II, 5 op

Satelliitin rakentamiseen liityviä kursseja Aallossa

Kansainväliset yhteistyökumppanit

Helpoin tapa tulla projektiin, on osallistua opetukseen!

Kandityöaiheita

 • Piensatelliittien laukaisuratkaisut
 • Spektrometrin kuvien käyttö kaukokartoituksessa
 • Kuvapakkauksen vaikutus spektrimittaukseen
 • Piensatelliittien maa-asemaratkaisut
 • Testausohjelmat
 • Radioyhteyden linkkibudjetti

Diplomityöaiheita

 • Aalto-1 systeemisuunnittelu
 • S-kaistan antenniratkaisu Aalto-1 satelliitille
 • Runkorakenne Aalto-1 satellitille
 • Radiovastaanotin ja lähetin Aalto-1 satellitille
 • Ohjelmistokehitys
 • Alijärjestelmien ja komponenttien testaus