Child pages
 • HOPS-tarkistuslista (Arkistoitu sivu, siirry SISU-wikiin!)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Siirry SISU -wikiin!

Sisu – opiskelua ja opetusta tukeva tietojärjestelmä


Opiskelija laatii ohjaajan opastuksella HOPSin, jossa määritellään yksityiskohtaisesti

 • tutkintoa varten suoritettavat opinnot
 • opintojen aikataulu
 • Vrt. Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt, 17 § Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS): "Jokaisen opiskelijan tulee tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kurssin tai opintokokonaisuuden suorittamisen yhtenä edellytyksenä voidaan pitää sitä, että se on opiskelijan HOPS:ssa. Opiskelijoille tulee tarjota ohjausta HOPS:n tekemiseen ja päivittämiseen. Korkeakoulun tutkintosäännössä tulee antaa asiasta tarkemmat määräykset. Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa tarvittaessa määräyksiä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta." 

HOPS-tapaamisessa arvioidaan myös

 • aikaisemmassa tutkinnossa suoritettujen kieliopintojen taso
 • tehdään tarvittaessa suunnitelma täydentävien kieliopintojen suorittamisesta.

Otetaan huomioon opiskelijan

 • aikaisemmat opintosuoritukset
 • opintomenestys
 • urasuunnitelmat

Seuraavat asiat tarkistuslistaksi, jonka avulla HOPS-ohjaaja varmistaa yhdessä opiskelijan kanssa mahdollisest tarvittavat tukimuodot. Ilmenneet toiveet kerrotaan oman koulun OOP-yksikölle.

Tavoitteiden määrittely opinnoille. Pyritään tunnistamaan tarvittava tuki jo ensimmäisessä tapaamisessa.

 • Tutkinnon rakenteeseen liittyvät tavoitteet
 • Opintojen aikataulutus
 • Resurssien allokointi

Opiskelun käytännön järjestelyt

 • Rahoitus
 • Asuminen
 • Ensimmäinen kieli (suomi, ruotsi, englanti, svk) ja kielitaito (vieraat kielet)

Opiskelukyky (opiskelijan omat havainnot ja kokemukset)

 • opiskelutaidot
 • vahvuudet
 • haasteet
 • tarkkaavaisuus
 • lukeminen ja kirjoittaminen
 • kunto
 • sosiaalinen elämä

5. 

HOPSin toteutumista arvioidaan säännöllisesti opintojen aikana. Arviointitiheys vaihtelee opiskelijan toiveiden ja opintomenestyksen (tavoitteissa pysymisen) pohjalta.