Child pages
  • HOKS-prosessi (Arkistoitu tiedosto)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tämä AIHIO on arkistoitu!
Vrt. Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt:
"17 § Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Jokaisen opiskelijan tulee tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kurssin tai opintokokonaisuuden suorittamisen yhtenä edellytyksenä voidaan pitää sitä, että se on opiskelijan HOPS:ssa. Opiskelijoille tulee tarjota ohjausta HOPS:n tekemiseen ja päivittämiseen. Korkeakoulun tutkintosäännössä tulee antaa asiasta tarkemmat määräykset. Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa tarvittaessa määräyksiä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta." 

Prosessi

1. Opiskelijaksi hyväksyminen

2. Opiskelupaikan vastaanottaminen

3. Opiskelijaksi ilmoittautuminen

4. LES-asiantuntijan ensimmäinen tapaaminen elokuussa.

5. LES-asiantuntija kutsuu kokouksen, johon osallistuvat

  • opiskelija
  • LES-työntekijä
  • opiskelijan suosittelema vammaisjärjestön tms edustaja
  • YTHS:n edustaja
  • psykologi

6. HOKS hyväksytään

7. Opiskelija tapaa HOPS-ohjaajan ensimmäisen kerran


HOJKS-vuokaavio