Child pages
  • 4.3 Tvångslicensiering begränsar de närstående rättigheterna
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tvångslicensieringen som är inskriven i upphovsrättslagen begränsar utövande
konstnärers och ljudproducenters rättigheter. En ljudupptagning kan användas utan
tillstånd från ljudproducenten eller den utövande konstnären om det sker i enlighet med
tvångslicensieringsparagrafen och rättsinnehavarna ersätts för användningen. Ersättningen
utbetalas genom en organisation som godkänts av Utbildningsministeriet (Gramex rf).
Förutsättningen är att det är fråga om en kommersiellt utgiven ljudupptagning som spritts
till eller gjorts tillgänglig för allmänheten. En ljudupptagning får genom tvångslicensiering
användas:

• för ett offentligt framträdande
• för att spridas till allmänheten i ett informationsnät, så länge distributionen inte sker på
begäran.
• för vidaresändning av radio- eller tv-sändningar

Man behöver alltså inte tillstånd av de utövande konstnärerna eller
ljudupptagningsproducenten för att spela upp en skiva i en restaurang så länge som de

erhåller ersättning för användningen. Kom ihåg att tvångslicensieringen endast gäller de
utövande konstnärernas och ljudproducentens rättigheter. En musikinspelning kan ha andra
rättsinnehavare, såsom kompositörer, textförfattare och arrangörer. För att använda deras verk
måste man ha ett skilt lov, exempelvis från Teosto rf.

Tvångslicensieringen leder till att utövande konstnärer och ljudproducenter har ensamrätt att
besluta om framställningen av exemplar av såväl ett framträdande som av en upptagning av
ett framträdande och on demand-distribution och spridning till allmänheten.
  • No labels