Tekijänoikeusasioissa kannattaa aina tehdä sopimus osapuolien välille. On hyvä lukea asiakirja huolellisesti läpi ennen allekirjoittamista, jotta ymmärtää mihin on sitoutumassa. Alla löytyy erilaisia esimerkkejä tekijänoikeudellisista sopimuksista ja tietoa tekijänoikeuksista sopimisesta. 

Sopimusesimerkkien  tarkoituksena on toimia sopimuksia tekevien osapuolten apuvälineinä. Sopimusesimerkkejä tulee aina käyttää harkiten ja kriittisesti, niitä voidaan harvoin käyttää sellaisenaan. Sopimusesimerkkejä voidaan käyttää sopimuksen teon pohjana, mutta niihin tulee tehdä kunkin yksittäistapauksen ja käyttötilanteen vaatimat muutokset ja lisäykset. Aalto-yliopisto ei vastaa alla olevien sopimusohjeiden ja sopimusesimerkkien soveltumisesta sivuston käyttäjän käyttötarkoitukseen eikä ole korvausvastuussa tai muutoin vastuussa sivustojen sisällössä olevista virheistä tai puutteista.  Tekijänoikeuspalvelua tuottavien yliopistojen opiskelijat ja henkilökunta voivat kysyä neuvoa sopimuksen muotoon ja sisältöön liittyvissä asioissa Taideyliopistojen tekijänoikeusasiamieheltä maria.rehbinder(at)aalto.fi.

Yleistä tekijänoikeudesta ja tekijänoikeuksista sopimisesta:

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekijänoikeudesta

Kopiraitti

OKM Sopimusmalleja oppimateriaalien sähköisestä käytöstä, Koulutuksen ja tutkimuksen verkko-opetuksen tekijänoikeudet:  

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/koulutuksen_ja_tutkimuksen_tietoyhteiskunta/sopimusmallit.html?lang=fi

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/koulutuksen_ja_tutkimuksen_tietoyhteiskunta/sopimusmallit.html?lang=fi

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/koulutuksen_ja_tutkimuksen_tietoyhteiskunta/sopimusmallit.html?lang=fi

Käyttöoikeussopimus yliopiston ja opiskelijan välillä

Opinnot käyttöoikeus final.docx

Valokuva-aineiston käyttö tutkimuksessa: VALOKUVAN KÄYTTÖOIKEUstutkimus.docx

Elokuvan mallisopimuksia:

Indietuottaja_kv_yhteistuotantosopimus111.doc

Valokuva
http://finnfoto.fi/tyokalut/


VALOKUVAyritykselle(3).docx

Graafinen suunnittelu ja kuvitus

http://www.grafia.fi/jasenille/toimeksiantosopimus/

Musiikin mallikustannussopimus:

Elvis ry

Sävellystilaussopimus:

Suomen säveltäjät

Muotoilu:

SUUNNITTELUSOPIMUS muotoilu.docx

Sopimustietoa liittyen salasspitosopimukseen, lisenssisopimukseen, myyntisopimukseen ja optiosopimukseen:

Keksintösäätiö

Ohjeita ja mallisopimuksia liittyen salassapitosopimukseen, salassapitositoumukseen, yhteistyösopimukseen, tilaustutkimussopimukseen, alihankintasopimukseen, patentti- ja lisenssisopimukseen, software-lisenssisopimukseen, know-how-lisenssisopimukseen:

Tekes

Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot:

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

Julkisten hankintojen sopimusehdot tavara- ja palveluhankinnoissa:

Valtiovarainministeriön julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palvelu- ja tavarahankinnoissa 

IT2010 sopimusehtojen osalta pyydämme kääntymään Tekijänoikeuslakimies Maria Rehbinderin puoleen.

Työsopimusmalleja liittyen elokuva- ja tv-tuotantoihin, koreografin ja tanssijan työsopimukseen, scenografin, valo- ja äänisuunnittelijan työsopimuksiin:

Teatteri- ja mediatyöntekijät ry

Teatterialan työehtosopimukset:

Suomen Teatterit ry

Käsikirjoittajien kilta

Sopimusmallit liittyen taideteoksen kauppakirjaan, taideteoksen näyttelysopimukseen, taideteoksen tilaussopimukseen, taideteoksen välityssopimukseen, yleiset sopimusehdot ja verkkokaupan ostoehdot:

Art360 

Taideteoksen kauppakirja

Taideteoksen näyttelysopimus

Taideteoksen tilaussopimus

Taideteoksen välityssopimus

Yleiset sopimusehdot

Välityssopimus taidelainaamoille

Lue lisäksi ylläolevaan sopimukseen liittyviä erityispiirteitä käsittelevä dokumentti

Ostoehdot verkkokauppaan

Maksullinen sopimusasiakirjavalikoima liittyen esimerkiksi sisustussuunnitteluun, asunto- ja talohankkeiden suunnitteluun:

Rakennustieto 

Suomen valokuvajärjestöjen keskusliiton Finnfoto ry:n Tekijänoikeusopas, tekijänoikeuksista sopimiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet:

Tekijänoikeuslauseke

Käyttöoikeuden vakioehdot

Ohjeet kuvaajille

Ohjeet asiakkaalle

Valokuvan käyttölupa

Valokuvien lisäkäytön erittely

Valokuvan poistokehoitus

Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus: Ostajan ja myyjän opas

Elokuvatuotannon, myös TV-tuotantojen ohjaajasopimusmallit, ja muistilista TV-ohjaajasopimukseen:

Suomen Elokuvaohjaajaliitto - SELO ry 

Grafia:

Toimeksiantosopimus

 
  • No labels