Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TP1 Arviointikohteen rajauksen tarkennus ja sisällön määrittely

Vastuutaho: VTT

Toteutus: VTT, SYKE ja Aalto-yliopisto

Tavoitteet

  • vastaa kysymyksiin:

            - Mitä aluetasoisella ekotehokkuudella tarkoitetaan ja mitä sillä tavoitellaan?

            - Mistä osatekijöistä ekotehokkuus koostuu?

  • selkeä, tiivis ja kattava aluetasoisen ekotehokkuuden määritelmä

            - vertailukelpoisia tuloksia tuottava yleispätevä ekotehokkuus

            - paikalliseen ja tilanteen mukaiseen tarpeeseen mukautuva yksilöllinen ekotehokkuus

  • luettelo ja arviot aluetasoisen ekotehokkuuden mahdollisista mittareista

            - taustatekijät kuten näkökulmat ja laskentamenetelmät

            - käytettävyys, tarvittavat lähtötiedot ja tarjolla olevat tietolähteet

  • kattavat ja käyttäjien aitoihin tarpeisiin perustuvat ekolaskureiden odotettujen hyötyjen määrittelyt

            - Ketkä tarvitsevat ekolaskureita?

            - Mitä halutaan mitata?

            - Minkälaisia mittareita tarvitaan?

  • TP1 loppuraportti, jossa selkeät tulostavoitteet sekä kytkentä TP2:een ja TP3:een

Tulokset

  • Alueellisen ekotehokkuuden määrittely:
            KEKO_A_TP1_osaraportti1.pdf
  • Ekotehokkuuden arviointityökalujen tarvekartoitus:
            KEKO_A_TP1_osaraportti2.pdf
  • Sustainable Building SB11 konferenssin (2011) esityksiä KEKO-projektin ja kaupunkikehityksen ekotehokkuuden arvioinnin kannalta:
            KEKO_A_TP1_osaraportti3.pdf
  • No labels