Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TP3 Ekotehokkuuden perustutkimustarpeet työkalujen jatkokehitystä varten

Vastuutaho: SYKE

Toteutus: SYKE, VTT ja Aalto-yliopisto

Tavoitteet

  • kartta TP2:ssa kootun työkalupakin sisällön sijoittumisesta ja käyttökelpoisuudesta erityyppisten kohteiden ja kokonaisuuksien arviointiin

           → kartalla näkyvät myös työkalujen kehittämistarpeet

  • alueellisten ekolaskureiden toimintaympäristöä koskeva tulevaisuuden kehityssuuntien kartoitus ja arviointi

            → tulevia kehityssuuntia koskeva työraportti

  • tietämyksen tarkennus käytössä olevien alueellisten ekolaskureiden tietopohjan parantamiseksi kriittisimpien osatekijöiden osalta

            → ehdotukset tutkimushankkeiksi ja niiden priorisoinniksi sekä B-osan T&K-hankkeiden täydentämiseksi

  • pidemmän aikavälin tutkimustarpeiden määrittely

            → ehdotukset tutkimusohjelmaksi ja -hankkeiksi

  • yhteenveto tulevista kehityssuunnista ja tutkimustarpeista

            → TP3 loppuraportti

Tulokset

  • Kirjallisuustutkimus:
            KEKO_A_TP3_osaraportti1.pdf


    
  • No labels