Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OSA A

Viestintäsuunnitelma sisältää kuusi osa-aluetta ja seitsemäntenä kohtana viestintäpäivyrin. Suunnitelmaa päivitetään ajankohtaisiin tilaisuuksiin tarttuen.

1. KEKO-wikisivut

Hankkeen verkkosivuilla, wiki.aalto.fi/display/KEKO, esitetään työn tavoitteet ja työpakettien eteneminen jatkuvasti päivitettynä. Wikisivuja hyödynnetään myös tulosten julkaisemisessa sekä KEKO-hankkeeseen liittyvien tapahtumien ja julkaisujen mainostamisessa.  

2. Visuaalinen ilme

Viestintää tukevan yhtenäisen visuaalisen ilmeen tuottaminen kilpailutettiin kuuden graafisen suunnittelijan kesken, ja työn toteutti Lala Design. KEKO-logo sekä asiakirja- ja powerpoint-esityspohjat  jaettiin yhteistyökumppaneiden käyttöön 9.9.2011 johtoryhmän kokouksen yhteydessä.

3. Lehdistötiedotteet

Hankkeen käynnistymisestä laadittiin lehdistötiedote, joka julkaistiin 21.3.2011 Tekesin, VTT:n Aalto-yliopiston ja SYKEn nettisivuilla. Lehdistötiedotteilla pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta hankkeen tuloksista ja niiden yhteiskunnallisesta hyödystä.

4. Kotimaan seminaarit

Seminaareja järjestetään kunkin osakokonaisuuden valmistumisen yhteydessä. Järjestelyistä vastaavat tutkimuslaitokset yhdessä Tekesin kanssa. Seminaareissa tiedotetaan tuloksista ja jatkovaiheista sekä vastataan yleisön kysymyksiin ja pyritään herättämään keskustelua aiheesta.

5. Kansainvälinen akateeminen viestintä

Esiinnytään kansainvälisissä konferensseissa ja pyritään saamaan ainakin yksi artikkeli akateemisiin julkaisuihin. Kansainvälinen akateeminen viestintä lisää hankkeen uskottavuutta ja validoi tutkimustulokset myös kansainvälisesti uutuusarvoisiksi ja merkittäviksi. SB11-konferenssissa Helsingissä lokakuussa 2011 oli kaksi hankkeen tutkijoiden KEKOon liittyvää esitystä. CIB 2012 -konferenssissa Kapkaupungissa tammikuussa 2012 esitettiin yksi KEKOn tuloksia käsittelevä artikkeli.

6. Raportit

Jokaisesta työpaketista (TP1/VTT, TP2/Aalto, TP3/SYKE) laaditaan projektisuunnitelman mukaisesti raportti vastuutahon omaan julkaisusarjaan. A-osan yhteinen loppuraportti julkaistaan VTT:n Tutkimusraportti- tai Tiedotteita-sarjassa.

7. Viestintäpäivyri

KEKO_viestintäpäivyri.pdf
  • No labels