Child pages
  • 2.1 Universitets äganderätt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Upphovsrätten är en immaterialrätt som alltid ges verkets upphovsman, en fysisk person. Olika universitet har ingått olika avtal om den fysiska äganderätten till övningsarbeten och lärdomsprov (LINKIT OHJEISTUKSEEN). Om inte annat har avtalats, får universitetet äganderätten till verk gjorda av universitetets material och den studerande har i regel möjlighet att lösa ut verket mot ersättning för materialkostnaderna.

Avtal om användningsrätt

Universitetets dagliga verksamhet förutsätter att det i sin verksamhet har rätt att använda studerandenas övningsarbeten och lärdomsprov för att uppfylla sin lagstadgade uppgift. För att säkerställa detta undertecknar studerande som skriver in sig vid universitetet vanligen ett avtal med universitetet om rätten att använda övningsarbeten och lärdomsprov. Med avtalet ger den studerande universitet begränsad rätt att använda övningsarbeten och lärdomsprov i dess normala icke-kommersiella verksamhet. Detta handlar alltså bara om att ge användningsrätt och studenten behåller upphovsrätten för sina övningsarbeten och lärdomsprov. Studenten har fortfarande rätten att kallas verkets upphovsman.

 

Projektavtal

I externt finansierade projekt fastställs överföringen av upphovsrätten av de individuella avtalsvillkoren. Studentens moraliska rättigheter och rätten att publicera sitt lärdomsprov bör alltid säkerställas i projektavtal. 

Tävlingsvillkor

Det arrangeras olika typer av tävlingar för de studerande. Tävlingens regler fungerar som avtalsvillkor. När studerande deltar i en tävling godkänner de tävlingens villkor och överför därmed sin upphovsrätt enligt det som specificeras i tävlingsvillkoren. Den som åberopar överföring av upphovsrätten är skyldig att bevisa förvärvets typ och omfattning. Studerandenas rättigheter överförs inte till tävlingsarrangören i större omfattning än det som specificeras i tävlingsvillkoren. Tävlingsbidragen blir i regel offentliga. Därför betjänar det ofta studentens intressen att skydda ett arbete som deltar i en tävling.

  • No labels