Child pages
 • 3.2 Digitaalisen opiskelumateriaalin tuottaminen ja esittäminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Muiden tekemän materiaalin käyttö 

Tiivistelmä

Jos digitaaliseen  opetusmateriaaliin  asian havainnollistamiseksi liitetään opettajan laatiman materiaalin lisäksi muiden tekijöiden  tekstiä, ääntä, kuvaa  sekä muuta tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia, voi käyttö tapahtua tekijänoikeuslain poikkeusäännöksen tai lisenssin eli käyttöoikeuden antavan sopimuksen nojalla.

MUIDEN MATERIAALIA VOI KÄYTTÄÄ

 1. SITAATTINA JOLLOIN LÄHDE JA TEKIJÄ/TEKIJÄT TULEE MAINITA HYVÄN TIETEELLISEN TAVAN MUKAISESTI
 2. CREATIVE COMMONS LISENSSILLÄ AVATTUA MATERIAALIA, JOLLOIN LÄHDE JA TEKIJÄTIEDOT JA CREATIVE COMMONS LISENSSI ON MAINITTAVA
 3. MYÖS MUU KÄYTTÖLUPA SIVUSTOLLA VOI SALLIA KÄYTÖN katso esim. kohta Terms and Conditions . Esim Aaltodoc.fi palvelun käyttöehdot saalivat käytön opetuksessa seuraavsti: material may be duplicated by you for your research use or educational purposes in electronic or print form.

ON SYYTÄ AINA MAINITA TEKIJÄ, MYÖS KIRJOITTAJAN OMISSA MATERIAALEISSA ON SYYTÄ OLLA MAININTA ESIM. VALOKUVAT: OSSI OPETTAJA.

Voit linkittää artikkeliin tai muuhun julkaisuun esim. yliopiston kirjaston tarjoamien linkkien avulla tai avoimessa tietoverkossa julkaistuihin artikkelihin https://scholar.google.fi/. Lisätietoja kirjaston e-aineistoon linkittämisestä alla.Käytä kirjaston ostamaa materiaalia kirjaston ohjeiden mukaisesti.

Jos artikkeli ei ole kirjaston tarjoamien artikkelien joukossa, tiedustele voisiko kirjasto ostaa sen käytettävksii. Harkitse voisiko kurssin mahdollisesta määrärahasta maksaa artikkelin kustannuksen käyttöön kurssilla. Käytä ostettua materiaalia käyttöehtojen mukaisesti. Yksittäisten artikkelien käyttölupia myyvät kustantajat omilla kotisivuillaan ja esim. Copyright Clearance Center  http://www.copyright.com/academia/pay-per-use/

Jos kyseessä on materiaali jota ei ole muulla tavoin lisensioitu,  voit käyttää Kopiostolta ostetun digiluvan perusteella kolmansien materiaalia. Tällä hetkellä lupa on voimassa 31.12. 2016 asti.  Tällainen materiaali on hyvä  leimatta b Kopioston raportointipalvelussa http://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/digilupa/raportointi_ja_leimauspalvelu/fi_FI/raportointi_ja_leimaus/ . Kopioston digiluvalla hankittu  materiaali tulee poistaa kurssin päätyttyä, materiaalia voi käyttää vain suljetussa intranetissä  ja materiaali voi olla näkyvillä vain kurssin opiskelijoille. Jos tällaista materiaalia käytetään, tulee kurssin osalta muuttaa oppimisalustan kuten esim.  MyCourses asetukset vastaamaan tätä rajoitettua käyttöä.

Kolmansien tahojen materiaalin käyttö

Opiskelumateriaalia voivat olla tuottamassa useat eri henkilöt ja tahot, ja digitaalisen oppimateriaalin  omistussuhteista ja käyttöoikeuksista on syytä sopia tavalla joka voidaan tarviuttaessa näyttää toteen eli kirjallisesti tai esim. sähköisesti sopimalla. Tekijänoikeudellisessa mielessä opetusmateriaalin tallentaminen tietoverkkoon  ja jakelu tietoverkossa merkitsee aina sekä kappaleen valmistamista, että yleisön saataviin saattamista. Myös materiaalin käyttö virtuaalisessa oppimisympäristössä katsotaan yleisön saataviin saattamiseksi. Suljettu verkkoympäristö, kuten yliopiston sisäverkko ei tee käytöstä tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä käyttöä, vaan tekijänoikeudella suojatun materiaalin laittaminen verkkoon edellyttää soveltuvaa poikkeussäännöstä  tai oikeuden haltijalta saatua lupaa. Oikeudenhaltija voi antaa luvan aineistonsa käyttöön esim. lisenssisopimuksella. Creative Commons lisenssissopimuksen laajuus ja lisenssisopimuksen saalimat käyttötavat selviävät nopeasti lisenssin nimestä ja siihen liittyvästä logosta. Nämä puolestaan linkittyvät lisenssin tarkaan juridiseen sisältöön ja sallitun käytön selitykseen. Näin lisenssin sallima käyttö on voitu määritellä sekä helposti ymmärrettävässä muodossa että tarkasti.  Lisätietoja Creative Commons lisensseista ks. http://creativecommons.fi/ . Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen on Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus- hnakkeen suosittelema lisenssi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Tämä lisenssi edellyttää, että sinut nimetään tekijänä, jos avaat tekemäsi oppimateriaalin tällä lisenssillä ja vastaavasti jos käytät muiden tällä lisenssillä avaamaa materiaalia tulee sinun noudattaa Nimeä ehtoa.

NimeäSinun on mainittava lähde asianmukaisesti, tarjottava linkki lisenssiin sekä merkittävä, mikäli olet tehnyt muutoksia. Voit tehdä yllä olevan millä tahansa kohtuullisella tavalla, mutta et siten, että annat ymmärtää lisenssinantajan suosittelevan sinua tai teoksen käyttöäsi.

 

Yliopiston kirjastojen e-aineistot
Yliopistojen kirjastoilla on laajoja e-aineistoja  kuten tieteellisiä artikkeleja, joita opettaja ja opiskelijat voivat käyttää e-aineistojen käyttöehtojen mukaisesti. Linkittämällä kirjaston e-aineistoon toimitaan käyttöehtojen mukaisesti ja  käyttökerrat tulevat tilastoiduksi, jolloin kirjasto voi  voi seurata aineiston tarpeellisuutta.Kirjaston  e-aineistoja tulee käyttää  käyttöehtojen mukaisesti. Tekijänoikeus on sopimuksenvaraista oikeutta. Sopimukset ovat ensisijaisia ja tekijänoikeuslain poikkeussäännöksiin ei voi vedota tilanteessa jossa teoksen käytöstä on tehty sopimus, tällöin noudatetaan sopimusta.

Kirjastoilla on  ohjeistus e-aineistojen käyttöoikeuksista esimerkiksi. Aalto-yliopiston ohjeistus löytyy alla olevista linkeistä.
http://lib.aalto.fi/fi/materials/guides/e-conditions_of_use/ (fi) http://lib.aalto.fi/en/materials/guides/e-conditions_of_use/ (eng)

Jos opettaja harkitsee tietyn artikkelin käyttöä, tulee ensin selvittää, löytyykö se jo sähköisessä muodossa yliopiston e-aineistosta. Jos artikkeli löytyy, sitä tulee käyttää kirjastojen ohjeiden mukaisesti. 
 Yliopistolla on sopimuksia tieteellisten lehtien kustantajien kanssa sekä sopimuksia lehtien käytöstä. Lisäksi  voi olla on e-kirja-aineistoa eri toimittajilta. Kun tätä aineistoa käytetään osana digitaalista oppimateriaalia, linkitetään kurssin sivuilta kirjaston e-aineistoon sopimusten mukaisesti.  Eri aineistojen ja kirjastojen käytännöt ja sopimukset voivat vaihdella, esim. Harvard Business Review artikkelien käytön osalta lisenssi ei salli  e-aineiston käyttöä opetuksessa, tarkista linkitys ohje :

. http://lib.aalto.fi/fi/materials/guides/e-linking/.

 

Voit käyttää  lyhytlinkkipalvelua, jonka avulla voi helposti linkittää artikkeliin. Linkkiä luotaessa on käytettävä ns. pysyvää URL-osoitetta. Jos ensin haet artikkelin tietokannasta ja kopioit linkiksi selaimen Address-kentässä olevan URL:in, ei tämä linkki pysy voimassa kuin muutaman tunnin. Pysyvä URL on kerrottu yleensä artikkelin tiivistelmän yhteydessä ja siitä käytetään erilaisia nimityksiä, esim.: Persistent link to this record (Ebsco), Document URL (ProQuest). Myös Open URL ja DOI-tyyppisiä linkityksiä käytetään.

Käyttäjien on noudatettava aineistojen sopimuksissa määriteltyjä käyttöehtoja. esim  FinElib:in kautta hankittujen aineistojen osalta loppukäyttäjiä koskevat käyttöehdot löytyvät sivulla http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/FinELib-aineistot .

Esimerkkejä elektronisista aineistoista joiden käyttöön kirjasto on hankkinut luvan

http://www.nelliportaali.fi/V?portal=TKK&institute=TKK

http://www.aralis.fi/taik/tietokannat/viitetietokannat_hakuteokset_ja_muut_elektroniset_aineistot.htmlhttp://lib.hse.fi/FI/ecampus/
Kokonaisen artikkelin käyttö osana digitaalista oppimateriaalia voi myös olla sallittua esim. Creative Commons lisenssin tai muun open acces periaatteen mukaan annetun lisenssin nojalla.
Opettaja voi myös saada luvan artikkelin käyttöön suoraan kustantajalta tai tekijältä jos tekijä on oikeudenhaltija.

Jos haluttu opetusmateriaali ei löydy yliopiston kirjaston e-aineistosta, niin tietty aineisto esim. tieteellinen artikkeli, voidaan skannata Kopioston digiluvalla.  Näitä ovat mm. aineistot, joiden osalta yliopistolla tai ammattikorkeakoululla on muuhun sopimukseen tai lisenssiin perustuva oikeus käyttää aineistoa opetuksessa. Eli jos artikkeli on jo kirjaston e-aineistossa, sitä ei enää saa opettaja itse skannata, vaan on linkitettävä kirjaston e-aineistoon.

Teosten digitaalinen käyttö avoimilta verkkosivustoilta  Kopioston Digiluvan mukaisesti yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa

Kopioston digilupa lyhyesti:

 Kopioston Digiluvalla oppilaitoksen henkilökunta ja opiskelijat voivat skannata painettuja julkaisuja sekä kopioida tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivustoilta. Lupa koskee sekä kotimaisia että ulkomaisia aineistoja. Näitä aineistoja voi käyttää opetuksessa, tutkimuksessa. Jos käytät  Kopiostolta ostetun digiluvan perusteella kolmansien materiaalia, tälläinen  materiaali tulee poistaa kurssin päätyttyä, materiaalia voi käyttää vain suljetussa intranetissä  ja materiaali voi olla näkyvillä vain kurssin opiskelijoille. Jos tällaista materiaalia käytetään, tulee kurssin osalta muuttaa MyCourses asetukset vastaamaan tätä rajoitettua käyttöä. Lupa koskee taloudellisia oikeuksia eikä poista velvollisuutta aina mainita lähde ja tekijä hyvän tieteellisen tavan mukaisesti. Kopiosto korvauksen maksaa kesästä 2014 lähtien kukin yliopisto itse. Jos materiaalit kuvineen ovat niitä käyttävän opettajan itsensä tekemiä, ei näistä synny yliopistolle korvausvelvollisuutta. Opettajan on syytä ilmoittaa esim. valokuvaajana ja piirrosten tekijänä myös itsensä, samoi  kuin muut tekijät.

 • Painettuja julkaisuja ovat muun muassa kirjat, sanomalehdet, aikakauslehdet, tutkimusraportit ja käyttöoppaat.

 • Skannaamisella tarkoitetaan painettujen julkaisujen tallentamista digitaaliseksi tiedostoksi.

Kopioston Digilupa on käytettävän tekniikan suhteen neutraali ja koskee aineiston muuttamista digitaaliseen muotoon esimerkiksi skannerilla, digitaalisella kopiokoneella, digikameralla tai dokumenttikameralla.

Kustantajat  ja Kopioston jäsenjärjestöjen tekijät  ovat antaneet Kopiostolle valtuudet myöntää puolestaan lupia teosten digitaaliseen kopiointiin ja käyttöön opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Tekijänoikeuslain 26 §:n mukaan sovelletaan Kopisoston oikeutta myöntää käyttölupia myös muihin saman alan tekijöihin niiden tekijöiden kanssa, jotka ovat valtakirjan Kopiostolle antaneet.    Euroopan Unionin tuomioistuin on 16.11.2016 antamassaan ratkaisussa asiassa C‑301/15  Soulier & Doke   katsonut että järjestely, jossa teosten käytöstä sovitaan ilman että tekijälle on ilmoitettu aikomuksesta lisensioida hänen teoksiaan ilman hänen valtakirjaansa sopimuslisenssillä,  on EU direktiivien vastaista. ks. ratkaisu. Ratkaisu asettaa Kopiostolle aikaisempaa laajemman tiedotusvelvoitteen tekijöille.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d558c5465d653c4063ac9bd1254ea7fb25.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKb350?text=&docid=185423&pageIndex=0&doclang=FI&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=99806

 Tuomioistuin ratkaisu korostaa sen merkitystä, että Kopioston myöntämällä luvalla käytetty aineisto raportoidaan Kopiostolle, jotta Kopiosto ja luvan ostava korkeakoulu voivat molemmat saada tiedon siitä kohdistuuko käyttö sellaisiin tekijöihin ja oikeudenhaltijoihin, jotka ovat antaneet Koipiostolle valtakirjan, tai ovat olleet tietoisa siitä että heidän teoksiaan kopioidaan Kopioston sopimuslisenssin nojalla. 

Vaikka Kopiosto ei toistaiseksi  edellytä yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta skannattujen aineistojen leimausta taikka nettiaineiston raportointia, on tähän syytä siirtyä korkeakouluissa, jotta saataisiin oikeusvarmuus myönnettyjen lupien lain mukaisuudesta . Kopiosto toimittaa päivitetyt ohjeet korkeakouluille  ja päivitämme uudet ohjeet tälle sivulle heti kun Kopiosto ne toimittaa.

 Raportoinnin  avulla kohdistetaan digitaalisen käytön korvaukset Kopioston edustamille  oikeudenhaltijoille siltä osin kuin materiaali on näiden oikeudenhaltijoiden tuottamaa.  Siitä, mikä osa Kopioston lisensioimasta  materiaalista on Kopiostolle suostumuksen antaneiden oikeudenhaltijoiden, tai saman alan oikeudenhhaltijoiden materiaalia,  ei toistaiseksi ole saatavilla. Korkeakoulujen kopioinnista 73 -90 % kopioidaan avoimilta internet sivuilta. Kopioinnista yli 46 % on yksittäisiä kuvia.  Siltä osin kuin oikeudenhaltijat ovat  Kopiosto valtakirjan antaneita ovat he todennäköisesti korkeakoulujen  alumneja, tutkijoita, tietokirjailijoita, valokuvaajia ja kuvittajia, joten raportoinnilla varmistamme korvausten kohdistumisen näille oikeudenhaltijoille. Materiaali on jatkossa  leimattava Kopioston raportointipalvelussa http://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/digilupa/raportointi_ja_leimauspalvelu/fi_FI/raportointi_ja_leimaus/ .  

Tekijöillä ja kustantajilla on mahdollisuus kieltää teostensa digitaalinen kopiointi ja käyttö tekijänoikeuslain 14 §:n  4 momentin nojalla. Kopiosto ylläpitää luetteloa niistä oikeudenomistajista ja kiellon piirissä olevista teoksista, jotka sille on ilmoitettu. Julkaisujen osalta kopiointikielto on voitu merkitä myös julkaisuun. Luvansaajan tulee noudattaa näitä kopiointikieltoja, eli jos myös ei-kaupallinen opetuskäyttö on kielletty ei aineistoa voi käyttää ilman oikeudenhaltijalta saatua lupaa. Kopiosto ei voi lisensioida matyeraiaalia jossa on kielletty jatkokäyttö, kopiointi tai yleisön saataville saattaminen.

Digilupa ei koske niitä käyttötilanteita, joissa oikeudenomistaja suoraan itse lisensoi teostensa digitaalista käyttöä tai luvansaajalla on muuhun sopimukseen tai lisenssiin perustuva oikeus käyttää teosta. Näin esim.  Harvard Business Review ei kuulu Kopioston Digiluvan piiriin, koska kyseisten artikkelien käytöstä on sovittu oikeudenomistajan kanssa suoraan.

Teoksista saa kopioida muutaman kappaleen yksityiseen perhepiirissä tapahtuvaan käyttöön, muuten teosten kopiointiin tarvitaan lupa.

Jos ylläolevat ehdot täyttyvät, niin opettaja saa kopioida yhden luku- tai koulutuskauden aikana samoja opiskelijoita varten samasta painetusta julkaisusta enintään 20 sivua, kuitenkin enintään 20 % julkaisusta. Tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistun artikkelin saa kopioida kokonaan, ja kokoomateoksessa (kirjassa) julkaistusta artikkelista saa kopioida enintään puolet.

Kopioston Digilupa ei koske seuraavia koulutusyksiköitä : yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, kesäyliopistot, avoimet yliopistot.  Opettajan tulee leimata digiluvan nojalla käyettävät aineistot Kopioston leimauspalvelussa.

Creative Commons lisenssillä tai muulla lisenssillä saadun käyttöoikeuden nojalla opetuskäyttöön otettuja  materiaaleja ei leimata eikä raportoida Kopioston digiluvan ehtojen mukaisesti.   

.

Linkittäminen kolmansien aineistoihin

Linkittämisestä on omat sääntönsä. Informatiivinen linkitys, jossa kerrotaan materiaalin löytyvän tietyn linkin osoittamalta kotisivulta on aina sallittua. Opettaja voi opetusmateriaalissaan aina käyttää linkkejä, joiden avulla opiskelija voi siirtyä katsomaan toisen materiaalin tarjoajan, esim. artikkelin  kustantajan kotisivuja ymmärtäen siirtyvänsä alkuperäisen materiaalin tuottajan kotisivuille.
Linkitys, jossa materiaalin käyttäjä ei ymmärrä siirtyvänsä tuovan tai vievän linkin avulla toisen materiaalin tuottajan kotisivuille, voi olla ns. epälojaalia linkitystä, jonka tarkoituksena on esim. estää kävijöiden käynti alkuperäisen sivun tuottajan mainoksia katsomassa ja tuoda mainostulot sen sijaan linkittäjän kotisivuille.Yliopisto-opetuksen kotisivuilla tätä ei todennäköisesti tapahdu, vaan tällaiset käytännöt kuuluvat kaupallisen toiminnan piiriin.

.


 Kuva MIT Open Courseware webbivusta ja MIT You Tube kanavasta.

Sitaatti ja kuvasitaatti  opetusmateriaalin valmistamisessa

Osa digitaalisesta käytöstä oppimateriaaleissa voi tapahtua maksuttomana käyttönä ja ilman oikeudenhaltijoilta hankittavaa lupaa  tekijänoikeuslain 2 luvun rajoitussäännösten nojalla. Tällaista käyttöä on siteeraaminen hyvän  tavan mukaisesti (Tekijänoikeuslain 22 §:n rajoitussäännös ) ja  tieteellisen esitykseen liittyvien kuvien ottaminen tekstin yhteyteen julkaistuista taideteoksista ( Tekijänoikeuslain 25 §:n  rajoitussäännös),

Sitaattisäännöksen nojalla voidaan lainata osia toisten teoksista oppimateriaaliin esim. havainnollistamista varten. Siteerauksen lähde on mainittava. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin lainauksen sallittavuuden arviointi, joka on suoritettava jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen.  Lainaaminen on sallittua ainoastaan tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, joka vaihtelee teoslaji- ja toimialakohtaisesti. Siteeraussäännös on tekijänoikeuslain 22 §:ssä ja se sallii kaikkien teoslajien siteeraamisen.

Kuvien siteeraamisessa on oma säännöksensä, jonka mukaan kuvia voidaan toisintaa ilman lupaa ja ilman korvausta arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen. Kuva voi olla valokuva, piirros, valokuva taideteoksesta, kuva nuottikirjoituksesta, kaavio tai muu selittävä piirros tai muu kuva.  Kuvaa tulee käsitellä tieteellisessä esityksessä, se ei saa olla tieteellisen esityksen sanallisesta osuudesta erillinen koriste. Esim. se, että kuva valaisee sanallista esitystä, on peruste kuvan siteeraamiselle.  Tieteelliseen tutkimukseen perustuva yliopistoluento on tieteellinen esitys, johon tekijänoikeuslain 25 §:n  rajoitussäännös soveltuu, ja johon voidaan siis rajoitussäännöksen nojalla liittää sanallista ilmaisua valaisevia kuvia. Tieteellisen esityksen kriteerit ovat lain soveltamiskäytännössä muodostuneet väljiksi. Tieteellisenä esityksenä  on pidetty sitä, että tieteellinen esitys on aiheen käsittelytavaltaan tieteellinen. Tekijänoikeusneuvoston ratkaisun  TN 1992:4 mukaan Tiehallituksen julkaisu valtatieverkon 2010 kehittämissuunnitelma, vaikutusselvitys 5 oli tieteellinen esitys. Tekijänoikeusneuvosto perusteli kantaansa seuraavasti : Esitys on systemaattinen, siihen sisältyy erilaisia taulukoita, karttoja, pylväsdiagrammeja ja muita selittäviä graafisia kuvia. Julkaisussa on 21 sivua ja lähdeluettelossa on mainittu 55 käytettyä lähdettä. tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kysymyksessä on tieteellinen esitys. Tekijänoikeusneuvoston ratkaisun TN 1993:18 mukaan uuden tiedon esittäminen ei ole välttämätöntä sille ,että teos voidaan katsoa tieteelliseksi esitykseksi. Esityksen tieteellinen arvo voi perustua myös esityksen systematisointiin, valintoihin ja esitystapaan. Lausuntopyynnön kohteena olleessa kirjassa oli runsaasti taidehistoriallista tietoa, jota esitettiin systematisoidussa muodossa ja analysoiden. Kirjan lopussa oli 60 teosta käsittävä lähdeluettelo. Tekijänoikeusneuvosto katsoi että esitys täytti tieteellisen esityksen kriteerit. Vastaavilla kriteereillä arvioidaan myös digitaalista oppimateriaalia. On otettava huomioon ilmiö ”Power Point tyhmentää ”. Esitys, joka luentosalissa pidettävänä luentona täyttää tieteellisen esityksen kriteerit, ei välttämättä yksinkertaistettuna Power Point esityksenä täytäkään tieteellisen esityksen kriteerejä. Mikäli digitaalisessa oppimateriaalissa olevan esityksen halutaan olevan tieteellinen esitys, on siinä oltava riittävästi aineiston sanallista analyysiä ja lähteitten käyttöä. Tällöin mahdollisuus kuvittaa tieteellinen esitys rajoitussäännöksen nojalla soveltuu myös digitaaliseen oppimateriaaliin.

Säännös taideteosten toisintamisesta tieteellisessä esityksessä voidaan soveltaa vain siinä määrin kuin käyttö on perusteltua tavoiteltavan ei-kaupallisen tarkoitusperän vuoksi. Tämä johtuu siitä, että Suomen lain mukainen rajoitussäännös ei voi antaa laajempaa käyttöoikeutta kuin asiaa sääntelevä EU:n tietoyhteiskunnan  tekijänoikeusdirektiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 kohdan d) alakohdan rajoitus sallii. Kaupallisena käyttönä voidaan pitää esim. maksullisia täydennyskoulutuskursseja. Näiden osalta tieteellisen esityksen rajoitussäännön soveltuminen on kyseenalaista.

Elokuvateoksessa käytetystä hyväksyttävästä sitaatista mainittiin tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 1989:15 jossa sitattisäännöksen perusteella hyväksyttävää käyttöä oli  historiallista tapahtumaa selostavaan elokuvaan sisällytetyt otokset itse tapahtumaa kuvaavasta dokumenttielokuvasta. Lisäksi lausunnossa korostettiin, että sallituiksi elokuvasitaateiksi on yleensä katsottu lyhyet, muutaman sekunnin mittaiset välähdykset toisesta elokuvasta ja että hyvä tapa edellyttää lähdeteoksen ja tekijän tai tekijöiden nimen mainitsemista sitaatin yhteydessä.

Pelkistä sitaateista koostuvaa teosta ei ole sallittua tehdä, vaikka se olisikin pedagogisesti hyödyllinen ja perusteltu. 

Käyttöoikeus radio- ja TV ohjelmiin

Televisio-ohjelmat
Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut kaikille yliopistoille luvan eräiden  TV- ja radio-ohjelmien tallentamiseen ja tallenteen käyttöön opetus- ja tutkimuskäytössä.
TV1, TV2, Yle Teema, FST5 ja MTV3 ohjelmia saa tallentaa VHS- DVD- ja  kovalevytallentimelle sekä  serverille, serveri tallennuksessa  välitys on  sallittu oppilaitoksen sisäisen suljetun tietoverkon välityksellä.
TV- tallenteen käyttöajasta on sovittu seuraavasti:  jos tallennettu ohjelma  on opetusohjelma, saa opetusohjelmaa käyttää niin monta vuotta kuin haluaa, jos joku muu kuten dokumentti, saa käyttää  ohjelmaa käyttää 2 vuotta lähetysajankohdasta Ylläkuvatun luvan uvan ulkopuolella ovat  mainokset aj ulkomaiset jatkuvajuoniset päiväsarjat.
Luvan ulkopuolella ovat kotimaiset ja ulkomaiset elokuvateatteri- tai tallennelevityksessä olevat elokuvat.

Elokuvat
Yliopiston elokuvaopetukseen saa käyttää kotimaisen tuottajan elokuvateosta, joka on tallennettu kansalliseen audiovisuaaliseen arkistoon ( Tekijänoikeuslain 16 c §:n 3 momentin  rajoitusäännös). Säännös koskee ainoastaa julkista esittämistä yliopiston elokuvaopetuksen yhteydessä, ei kappaleen valmistamista. Säännöksen nojalla ei siis voi tallentaa elokuvia digitaaliseen opetusmateriaaliin. 
Ulkomaisten tuottajien elokuvien osalta on hankittava käyttölupa, ellei elokuvasta käytetä lyhyitä pätkiä sitaattisäännöksen nojalla. Kotimaisten elokuvien osalta käyttölupa on hankittava, jos kyse ei ole yliopiston elokuvaopetuksesta, vaan jostain muusta opetuksesta.

Elokuvien osalta esittämisluvan voi saada kotimaisten elokuvien osalta Tuotos ry:ltä ja ulkomaisten elokuvien osalta M & M Viihdepalvelu Oy:ltä.
 Kotimaiset elokuvat: Lupa Tuotos ry:ltä http://www.tuotos.fi/ *  elokuvaluettelo nettisivuilla* elokuvan kappale voi olla ostettu tai vuokrattu Ulkomaiset elokuvat: Lupa M & M Viihdepalvelu Oy:ltä http://www.viihdepalvelu.com/elokuvalisenssi.html * yksittäinen lupa tai vuosilupa

 • luettelo tuotantoyhtiöistä ja elokuvista  joita lupa koskee 
  Elokuvalisenssi-yleislupa kattaa tuhansia DVD- ja Blue-ray-elokuvia Hollywoodin tärkeimmiltä elokuvatuottajilta ja eurooppalaisten sekä pohjoismaalaisten elokuvien maahantuojilta, kuten mm. Buena Vista International, Columbia Tristar Pictures, Hollywood Pictures, Touchstone Pictures, Sandrew Metronome, Sony Pictures, Walt Disney Pictures, Warner Bros Entertainment.

Elokuvalisenssi-yleislupa on lupa elokuvien oikeudenhaltijoilta (studiot ja tuottajat) esittää elokuvia julkisesti.

 • Elokuvalisenssi-yleisluvalla voi erikseen määritellyssä tilassa tai paikassa esittää elokuvia julkisesti, laajalta tuotantoyhtiöiden listalta, niin usein kuin haluaa. Lupa kattaa kaikki laillisesta vähittäismyynti- tai vuokralähteestä hankitut elokuvat Suomessa.

Musiikki

Teoksen, joka on julkaistu, saa esittää julkisesti opetuksen yhteydessä. Tämä säännös ei koske näytelmää- tai elokuvaa. Musiikkia voidaan esittää myös digitaaliselta tallenteelta. Säännös ei anna oikeutta tallentaa musiikkia osaksi digitaalista oppimateriaalia tai muutoinkaan oikeutta musiikkin tallentamiseen, ainoastaan olemassa olevan äänitteen esittämiseen opetuksen yhteydessä.
Mikäli musiikkitallenne on ostettu verkkopalvelusta, voivat palvelun käyttöehdot sallia ainoastaan yksityisen käytön.

Taideyliopiston  opiskelijoiden ja työntekijöiden esitysten taltioinnit ja niiden esittäminen opetuksessa

Taideyliopiston  opiskelijoiden opintosuorituksena tehtyjen teosten ja  esitysten tekijänoikeuslain mukaisten oikeuksien käyttöluvat perustuvat  yliopiston kanssa solmittuihin sopimuksiin jotka  opiskelijat allekirjoittavat aloittaessaan opinnot. Työntekijöiden teosten ja tekijänoikeuslain mukaisten esitysten tallentaminen ja tallenteiden esittäminen perustuu sopimuksiin työntekijöiden ja yliopiston välillä, esim. Teatterikorkeakoulun sopimusten mukaan esityksiä saa käyttää opetuksessa

Käyttöoikeudesta sopiminen

Tekijänoikeusneuvoston lausunto 1998:20 osoittaa, tekijänoikeuden käyttöoikeuksista sopimisen tarpeen. Lausunto käsitteli Turun, Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Joensuun yliopistojen psykologian laitosten muodostamassa Psykonet -verkkoyliopistossa syntyneen digitaalisen opetusmateriaalin tekijänoikeuksia. Neuvostolta kysyttiin muun muassa voiko yhteistyöprojektille luovuttaa projektissa syntyneitä tekijänoikeuksia sekä mitä tekijänoikeuksille tapahtuu projektin päättymisen jälkeen. Tekijänoikeusneuvoston lausunnon mukaan tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle tai henkilöille, jotka ovat luovalla panoksellaan osallistuneet kyseisen aineiston aikaansaamiseen. Tekijänoikeus voidaan luovutuksella siirtää oikeushenkilölle, kuten yritykselle tai yliopistolle. Luovutukselle ei ole asetettu määrämuotoa. Työ- virka- tai toimeksiantosuhde voi ilman nimenomaista sopimusehtoakin kattaa tekijänoikeuden – tai käyttöoikeuden – siirtymisen jossakin laajuudessa. Usean yliopiston muodostama Psykonet -yhteistyöprojekti ei kuitenkaan neuvoston mukaan ole sellainen tekijänoikeuksien hallinnointiin kykenevä siviilioikeudellinen oikeushenkilö, joka voisi olla tekijänoikeuksien siirronsaajana. Yhteistyöprojekteissa syntyneiden opetusmateriaalien tekijänoikeuden haltijoina pidetään siten aina pääsääntöisesti henkilöitä (tekijöitä), jotka ovat luovalla panoksellaan osallistuneet materiaalin luomiseen. Se, miltä osin oikeuksien on katsottava siirtyneen yksittäisille yliopistoille, sovitaan osapuolten kesken. Oikeuksien siirtyminen ja siirron laajuus on viime kädessä näyttökysymys, jossa näyttötaakka on sillä, joka väittää siirron tapahtuneen. Vakiintuneen käytännön mukaan työnantajalle katsotaan  siirtyneen työtehtävänä suoritettuun aineistoon työnantajan tavanomaisen toiminnan edellyttämä käyttöoikeus.

Opetusmateriaalien tekijänoikeus

Jos työtehtäviin ei kuulu oppimateriaalin tuottaminen,  virka- ja työsuhteessa tehdyn opetusmateriaalin tekijänoikeudet ovat opettajalla, jos toisin ei ole sovittu. Jos työtehtäviin on sovittu kuuluvaksi  oppimateriaalin tuottaminen, työnantajalle siirtyy työnantajan  normaalin toiminnan edellyttämä käyttöoikeus tällaiseen materiaaliin, ja muilta osin opetusmateriaalin käyttöoikeus säilyy sen luoneella opettajalla.  Koska normaalin toiminnan edellyttämä käyttöoikeus on oikeus jonka laatu ja laajuus ei ole täsmällinen, on hyvä sopia myös yliopiston opettajien kanssa kirjallisesti oppimateriaalin tekijänoikeudellisen käyttöoikeuden siirtymisen laajuudesta.

Mallisopimuksia opetusmateriaalin käyttöoikeuksien siirtämisestä  ks. verkko-opetuksen mallisopimuksia www.minedu.fi -> sopimusmallit
 

 
 • No labels