Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekijänoikeuslain 21 §:n mukaan julkaistun teoksen saa esittää julkisesti opetuksen yhteydessä.

Vapaa esittämisoikeus ei kuitenkaan koske opetusta, jota harjoitetaan ansiotarkoituksessa. Toisin sanoen, jos opetuksella tavoitellaan voittoa, etua tai muuta taloudellista hyötyä koulutuksen järjestäjälle rajoitussäännöstä ei voida soveltaa. Selvää on, että säännös soveltuu yliopiston perusopetuksen yhteydessä, jolloin julkaistuja teoksia voidaan aina vapaasti esittää. Maksullisen lisäkoulutuksen yhteydessä soveltuminen voi olla kuitenkin epävarmempaa. Yksittäisessä tapauksessa säännöksen soveltumiseen vaikuttavat opetuksen tavoite ja luonne, tavoitellaanko opetuksella välitöntä vai välillistä hyötyä opetuksen järjestäjälle sekä miten keskeinen rooli teoksen esittämisellä on opetuksessa.

Näytelmä- ja elokuvateokset on suljettu kokonaan säännöksen ulkopuolelle. Säännös soveltuu siten ensisijaisesti vain musiikin esittämiseen musiikin opetuksen – tai opetuksen yleensä – yhteydessä. Poikkeussäännöstä noudatetaan jos muuta ei ole sovittu. Siten jos musiikkitallenne on ostettu sillä ehdolla, että tallennetta käytetään vain yksityiseen käyttöön noudatetaan tätä sopimusta. Tekijänoikeuslaki on sopimuksen varaista oikeutta. Esittämisoikeudesta elokuvateoksiin voidaan sopia esim. Tuotos ry:n ja  Viihdepalvelut MM Oy:n kanssa.

Televisio-ohjelmien ja elokuvien esittäminen opetuksessa

OKM on hankkinut kaikille yliopistoille luvan eräiden  TV- ja radio-ohjelmien tallentamiseen ja tallenteen käyttöön opetus- ja tutkimuskäytössä sopimuslisenssillä.

TV1, TV2, Yle Teema, FST5 ja MTV3: ohjelmia saa tallentaa VHS, DVD, kovalevytallentimelle, serverille, serveri tallennuksessa  välitys sallittu oppilaitoksen sisäisen suljetun tietoverkon välityksellä

TV- tallenteen käyttöaika : jos tallennettu ohjelma opetusohjelma, saa käyttää niin monta vuotta kuin haluaa, jos joku muu kuten dokumentti, saa käyttää 2 vuotta lähetysajankohdasta, luvan ulkopuolella mainokset, ulkomaiset jatkuvajuoniset päiväsarjat, .luvan ulkopuolella kotimaiset ja ulkomaiset elokuvateatteri- tai tallennelevityksessä olevat elokuvat

Elokuvat

Elokuvien osalta esittämislupa on  hankittava, kotimaisten  elokuvien osalta lupia saa mm. Tuotos ry:ltä http://www.tuotos.fi/  ulkomaisten  elokuvavien osalta mm. M & M Viihdepalvelu Oy:ltä http://www.viihdepalvelu.com/elokuvalisenssi.html

  • No labels