Skip to end of metadata
Go to start of metadata
English   / Swedish


Zipipop -logo koristaa joulukuusta.

.

Tekijänoikeuslain 12 §:n mukaan jokainen saa valmistaa julkistetusta teoksesta muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Säännöksen nojalla valmistettua kappaletta ei kuitenkaan ole luvallista käyttää muuhun tarkoitukseen.

Yksityistä käyttöä koskevaa rajoitussäännöstä tulkitaan suppeasti. Yksityistä käyttöä on ainoastaan henkilökohtaisiin tarpeisiin tapahtuva kappaleen valmistaminen sekä käyttö  lähimmässä ystävä- ja perhepiirissä. Tekijänoikeuslain mukaan kun kappaleita valmistetaan yksityiseen käyttöön saa niitä valmistaa enintään muutamia kappaleita, ja muutaman on katsottu tarkoittavan 2-5 kappaletta.

Kun opettaja kopioi teoksia yksityiseen käyttöönsä omaa ammattiosaamistaan edistääkseen, kyse on yksityisestä käytöstä. Jos tutkija kopioi teoksia henkilökohtaista käyttöään varten, kyse on yksityisestä käytöstä.  Jos teoksia kopioidaan tutkimusryhmää tai opiskelijaryhmää varten, kyse on käytöstä joka edellyttää lupaa. Työyhteisö ei ole ystäväpiiri tekijänoikeuslain tarkoittamassa merkityksessä eikä käyttö työyhteisössä ole yksityistä käyttöä. Valmistus yliopiston käyttöön ei ole yksityistä käyttöä.

 Esimerkiksi luennon osalta Tekijänoikeuslain 12 § rajoitus  " yksityistä käyttöään varten " tarkoittaa sitä, että jos opiskelija tallentaa luentokalvoja tai äänittää luentoa omaa yksityistä opiskeluaan varten, muu käyttö ei enää ole mahdollista yksityisen käytön rajoitussäännöksen nojalla. Esim. tällaisen tallenteen kappaleiden valmistaminen koko opiskelijaryhmän käyttöön ei ole luvallista ilman oikeudenhaltijan lupaa. Luvaton käyttö,   esim. luentovideon julkaiseminen internet sivustolla ilman oikeudenhaltijan lupaa, voi  täyttää tekijänoikeusrikoksen- tai rikkomuksen tunnusmerkistön ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin sekä vahingonkorvausvastuuseen.

.

  • No labels